Guvernul a aprobat miercuri un proiect de Ordonanta de Urgenta privind unele măsuri fiscale. O masura este anularea impozitului pe venitul agricol, proporțional cu gradul de calamitate constatat, pentru contribuabilii care au desfășurat în anul 2013 activități agricole și care au suferit pierderi de venit, ca urmare a unor factori externi, informeaza Guvernul.

Alte masuri fiscale aprobate prin Ordonanta de Urgenta

  • Reglementarea unei excepții în privința obligației de desemnare a unui împuternicit de către contribuabilii care au obligații declarative și nu au un domiciliu fiscal în România.
  • Reglementarea posibilitatii emiterii și comunicării actelor administrative fiscale și în formă electronică.
  • Reglementarea posibilitatii contribuabililor de a transmite la organele fiscale cereri ori alte acte procedurale, utilizând mijloacele de transmitere la distanță.
  • Reglementarea posibilitatii organului fiscal de a transmite, inclusiv în format electronic, la solicitarea altor autorități publice, documentele privind situația fiscală a unui contribuabil.
  • Creanțele stabilite de alte organe și transmise spre recuperare ANAF se includ în sfera de aplicare a eșalonării de plată, astfel încât vor constitui obiect al eșalonării toate obligațiile de plată existente în evidența organului fiscal.

Vezi documentele atasate