Ministrul finantelor publice, Ioana-Maria Petrescu, a semnat astazi un ordin de ministru prin care mandateaza reprezentantii statului in AGA a Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A. sa imputerniceasca Consiliul de Administratie si conducerea executiva a companiei sa inceapa negocierile pentru incheierea unui contract de asociere in participatie, pentru operarea unui nou sistem loteristic, se arata intr-un comunicat transmis miercuri. Prin acelasi ordin, ministrul finantelor publice a mandatat reprezentantii statului in AGA sa aprobe Nota de fundamentare cu privire la actionarea in judecata a fostei conduceri executive, fostilor membri ai AGA, fostul director general, din cadrul CNLR S.A., din perioada in care s-a facut facut control de catre Curtea de Conturi.

Ioana PetrescuFoto: Hotnews

Rezultatul negocierilor va fi supus spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, contractul de operare sistemului loteristic vizand jocurile: 6/49, 5/40, Joker, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc, Pronosport, Pronosport S si servicii suport. Ministrul Finantelor Publice a semnat acest Ordin in conditiile in care ultimul act aditional la contractul cu firma Intralot SA expira pe 30 iunie 2014.

Reamintim ca oficialii Curtii de Conturi sesizasera DNA in decembrie 2012 si pentru incalcarea in mod repetat a legislatiei privind achizitiile publice de catre Compania Nationala Loteria Romana, prejudiciul estimat fiind de 31,6 milioane de lei (7,1 milioane euro). O alta sesizare la DNA in cazul Loteriei Romane a fost facuta in iulie 2011 pentru avantajarea unor participanti la licitatii publice siacordarea nelegala a contractelor, modificarea unor clauze din contracte de persoane care nu aveau aceasta competenta, externalizarea unor atributii ale structurilor de specialitate, angajarea de personal cu incalcarea procedurilor interne. Prejudiciul estimat este de 84,5 milioane lei (19,2 milioane euro).

  • Prin acelasi ordin, ministrul finantelor publice a mandatat reprezentantii statului in AGA sa aprobe Nota de fundamentare cu privire la actionarea in judecata a fostei conduceri executive, fostilor membri ai AGA, fostul director general, din cadrul CNLR S.A., din perioada in care s-a facut facut control de catre Curtea de Conturi a Romaniei, respectiv anul 2010, control finalizat cu dispozitiile stabilite de Curtea de Conturi a Romaniei prin raportul de control nr. 5608 din 25.05.2011 si decizia 3/2011 privind controlul situatiei evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al statului la CNLR S.A.  

Oferte primite de CNLR S.A.

In scopul asigurarii continuitatii jocurilor loteristice, CNLR SA a solicitat in august 2013 oferte tehnice si financiare pentru implementarea unui sistem de jocuri loteristice (6/49, 5/40, Joker, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc, Pronosport, Pronosport S) si servicii suport. Solicitarea se referea atat la ofertarea unui pret global pentru achizitia serviciului la cheie, cat si ofertarea unui procent din profitul brut (GGR) obtinut in urma asocierii CNLR SA cu contractorul, ambele pe o perioada de 10 ani.

CNLR S.A.a solicitat oferte celor mai importanti trei operatori din piata. Doi dintre acestia au transmis oferte, al treilea a transmis o notificare in care a anuntat declinarea participarii.

Pentru stabilirea celei mai bune variante cu privire la achizitionarea unui nou sistem loteristic si/sau analizarea unor alte posibilitati, inclusiv de asociere in participare cu o alta entitate in vederea exploatarii jocurilor loteristice, CNLR S.A. a solicitat un raport de analiza Casei de avocatura "Tuca Zbarcea si Asociatii". In acest scop, s-a incheiat contractul cu nr. 131 din 29.08.2013, urmare a achizitiei directe, in conditiile in care contractul are o valoare mai mica de 30.000 de euro.

Ofertele tehnice depuse de firmele interesate au fost evaluate separat, atat din punct de vedere juridic, cat si economic, atat de CNLR S.A, cat si de Casa de avocatura "Tuca Zbarcea si Asociatii".

Potrivit Raportului cu privire la analiza posibilitatilor de contractare a unui sistem loteristic, de natura a asigura desfasurarea in conditii optime a activitatii de jocuri loto, realizat de "Tuca Zbarcea si Asociatii", una din diferentele esentiale dintre achizitia unui nou sistem loteristic si asocierea in participatie, este costul pe care il implica pentru CNLR, fiecare dintre cele doua variante.

Astfel, in cazul in care s-ar opta pentru achizitie, CNLR ar trebui sa plateasca in intregime pretul sistemului de joc si al serviciilor aferente, conform graficului agreat in contractul de furnizare, ceea ce ar presupune bugetarea sumelor respective in avans. De asemenea, aceasta varianta ar presupune si costuri anuale de mentenanta, precum si de asigurare a sistemului loteristic.

In a doua varianta, in ipoteza asocierii cu furnizorul sistemelor de joc, CNLR nu ar trebui sa plateasca nici o suma prestabilita catre asociat, ci exclusiv cota convenita din profitul efectiv realizat, ceea ce este de natura sa asigure un confort financiar mult mai mare pentru CNLR.

Astfel, in raportul prezentat de "Tuca Zbarcea si Asociatii" se face o prezentare comparativa a celor doua oferte transmise catre CNLR, in privinta stabilirii costului total pentru CNLR, atat in ipoteza achizitiei sistemului la cheie, cat si in cea a asocierii in participatie. Pentru a face aceasta comparatie, s-au calculat mai intai incasarile totale din jocurile loteristice din care se scade fondul de premiere (GGR - Gross Gaming Revenue) al CNLR pentru perioada 2003-2012, plecand de la GGR total comunicat de CNLR in valoare de 2.467.667.678,31 lei in perioada mentionata. Astfel, aplicand in mod simplificat un curs de schimb de 4,4 lei/euro, ar rezulta un GGR mediu anual de 56.083.356,33 euro.

Analizand oferta Intralot, rezulta urmatoarele sume de plata de catre CNLR prin aplicarea aceluiasi algoritm:

1. In ipoteza achizitiei directe, suma de 48.850.000 euro, rezultata prin insumarea pretului sistemului la cheie (8.950.000 euro) cu produsul dintre valoarea costului anual pentru servicii suport (3.990.000 euro) cu cei 10 ani;

2. In ipoteza asocierii in participatie, suma de 27.985.594,81 euro, rezultata prin inmultirea intre procentul ofertat de Intralot cu GGR mediu CNLR si cu cei 10 ani.

Spre comparatie, cealalta oferta depusa este mult mai putin avantajoasa pentru CNLR decat oferta Intralot.

"Solutia cea mai avantajoasa pentru CNLR este reprezentata de incheierea unui contract de asociere in participatie cu ofertantul castigator. Din acest punct de vedere, luand in calcul premisele economice, reiese ca oferta cea mai avantajoasa economic apartine Intralot", mentioneaza raportul de analiza al Casei de avocatura "Tuca Zbarcea si Asociatii".

In paralel, CNLR a facut o analiza proprie a ofertelor primite. Potrivit acestei analize, din punct de vedere tehnic, ofertele respecta cerintele solicitate in caietul de sarcini, sunt echilibrate, cu un mic avantaj in favoarea firmei Intralot. Din punct de vedere financiar, exista o diferenta majora intre ofertele celor doua firme, atat in varianta asocierii in participatie, cat si a achizitiei de sistem si 10 ani de servicii suport, firma Intralot avand un net avantaj.

Trebuie mentionat, de asemenea, ca in cazul incheierii unui contract de asociere in participatie intre CNLR si o firma partenera, firma partenera ar fi obligata sa achizitioneze, implementeze si sa intretina un sistem loteristic nou, rezolvandu-se in acest fel problema uzurii fizice si morale a actualului sistem LOTOS.

Totodata, CNLR nu ar trebui sa isi bugeteze initial nicio suma prestabilita catre asociat, fiind vorba doar de cota convenita prin contract din profitul efectiv realizat de partener.

De asemenea, in cazul contractului de asociere in participatie, obligatiile de garantie ale asociatului aportator al sistemului loteristic se vor intinde pe intreaga durata de viata a contractului de asociere.

Modalitatea de asociere in participatie beneficiaza in prezent de reglementare in articolele 1949-1953 din noul Cod Civil, carora li se adauga regulile generale de societate simpla. Astfel, asocierea nu se reglementeaza ca tip de contract care sa cada in sfera achizitiilor publice, astfel incat prevederile OUG nr. 34/2006 potrivit carora procedura cererii de oferte nu poate fi aplicata decat daca valoarea contractului (fara TVA) este mai mica decat echivalentul in lei a 130.000 euro pentru contractele de furnizare nu se aplica.

Datele prezentate sunt preluate din Raportul cu privire la analiza posibilitatilor de contractare a unui sistem loteristic, de natura a asigura desfasurarea in conditii optime a activitatii de jocuri loto, realizat de"Tuca Zbarcea si Asociatii" si din raportul de analiza realizat de CNLR S.A.