In Monitorul oficial de vineri 27 iunie 2014, a fost transpusa in Codul fiscal o procedura de deducere a unor sume la calculul impozitului pe venitul din salarii sau din pensii, pentru creditele restructurate. Actul normativ este de o discutabila calitate fiscala, in sensul adoptarii unei ordonante de urgenta ce ar presupune existenta unei urgente, aplicabila insa din ianuarie 2016 pana in decembrie 2017, pentru credite existente in derulare la 31 mai 2014.

1. Ce aduce nou Ordonanta?

Documentul publicat vineri de Guvern introduce in Codul fiscal o suma deductibila la calculul impozitului pe venitul din salarii sau din pensii, respectiv "deducerea pentru credite".

2. Ce efect are asupra impozitului datorat de persoana fizica?

Deducerea pentru credite este o suma ce diminueaza baza de calcul a impozitului pe venitul din salarii, respectiv venitul din pensii, pentru care s-ar fi datorat impozit de 16%.

3. Cine sunt beneficiarii deducerii pentru credite?

Beneficiarii acestei deduceri sunt persoane fizice ce realizeaza venituri din salarii la functia de baza sau venituri din pensii, cand salariile sau pensiile nu depasesc suma de 2.200 lei si sunt titulari ai unor credite bancare restructurate.

4. Ce se intelege prin credite restructurate, din punctul de vedere a modificarii aduse Codului fiscal?

Printr-un credit restructurat se intelege creditul existent la data de 31 mai 2014, prin care au fost modificate conditiile initiale de rambursare a acestuia, respectandu-se cel putin urmatoarele conditii:

  • este aferent unui imprumut la care intarzierile la plata fie nu exista, fie sunt de cel mult 90 de zile;
  • creditul se poate prelungi cu o perioada de maxim 2 ani, ce conduce la diminuarea ratelor cu maxim 35%, iar reducerea ratei trebuie sa fie cu maxim 900 lei fata de rata initiala;
  • ulterior restructurarii, rata dobanzii sau marja de dobanda nu poate fi majorata, inclusiv in cadrul creditelor cu dobanda variata.

5. Ce suma se deduce la calculul impozitului pe salarii? Rata imprumutului sau dobanda?

Legiuitorul a decis ca suma ce poate fi dedusa la calculul impozitului pe salarii este chiar rata imprumutului.

Aceasta reprezinta rata dupa aprobarea restructurarii creditului, conform graficului de rambursare.

6. Cat este suma maxima a deducerii?

Suma maxima a deducerii este de 900 lei / luna. Daca imprumutul este acordat in valuta, aceasta deducere se transforma in lei la cursul BNR valabil in ziua platii ratei, respectiv cel afisat de BNR in ziua anterioara.

7. Cine acorda facilitatea?

Facilitatea este acordata de platitorul de salarii, la calculul venitului din salarii, iar beneficiarul persoana fizica prezinta angajatorului cel putin urmatoarele documente:

  • solicitarea de acordare a deducerii, insotita de documentele bancare necesare ( graficul platilor in urma restructurarii);
  • lunar, dovada platii ratelor conform graficului.

Nota: legiuitorul a stabilit ca prin Ordin ANAF se va detalia si implementa procedura efectiva a acordarii facilitatii fiscale.

Legiuitorul a introdus o procedura similara si pentru persoanele ce realizeaza venituri din pensii.

Daca o persoana realizeaza atat venituri din salarii, cat si venituri din pensii, deducerea se acorda la o singura sursa de venit stabilita de contribuabil.

In acelasi context, legiuitorul reformuleaza art. 57 din Codul fiscal, ce enumera deducerile de care beneficiaza o persoana fizica la calculul impozitului pe venitul din salarii, ocazie cu care le parcurgem si noi.

Baza pentru care se aplica impozitul de 16% este calculata ca diferenta intre venitul brut realizat si contributii sociale obligatorii ale unei luni, diminuata cu urmatoarele sume:

  • deducere personala aferenta persoanei fizice, in functie de salariul brut si de persoanele din intretinere;
  • deducere speciala pentru credite;
  • cotizatie sindicala platita;
  • contributia la fondurile de pensii facultative, intr-o suma de 400 euro anual.

In concluzie, pentru persoanele fizice beneficiare a acestei facilitati, observam ca valoarea reducerii impozitului pe venit este de 16% din deducerea personala, practic o suma mai mare decat rata dobanzii, considerand ca acestea sunt intr-un procent uzual in piata bancara din Romania de 10% - 12%.

Reducerea de impozit se face pe seama impozitului platit de angajator sau, dupa caz, de Casa de pensii, in baza unor documente prezentate de contribuabil. Ordonanta are o perioada limitata de aplicare, respectiv ianuarie 2016 - decembrie 2017. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.