Guvernul a publicat in Monitorul Oficial procedura de restituiere a accizei suplimentare pentru achizitia de motorina de catre transportatori, document asteptat de mult timp, deoarece reglementeaza modul de restituire a accizei suplimentare pentru motorina consumata de transportatori. Potrivit art. 160 din Codul fiscal, unele categorii de transportatori beneficiaza de restituirea unei accize achitate la motorina in valoare de 40 Euro pentru 1000 de litri. Hotararea adopta un buget de 3,02 miliarde de elei pentru aceste restituiri de accize, buget ce se poate utiliza pana in 31 mai 2019.

Procedura efectiva de restituire cuprinde:

  • Pasul intai Operatorii economici ce doresc restituirea accizei au obligatia sa se inscrie in Registrul vehiculelor, ce cuprinde operatorii economici eligibili pentru restituirea de acciza. Nu este foarte clar definit cine intocmeste acest Registru, acesta fiind definit generic administratorul schemei, probabil Autoritatea Rutiera Romana.
  • Pasul al doilea. Se depune documentatia necesara aprobarii, care e destul de stufoasa. Inregistrarea in Registru se face prin depunerea unei cereri si va fi insotita de anexa 2 si anexa 3 (din Monitorul Oficial), cum ar fi certificatele de inregistrare in scopuri de TVA, certificatul de atestare fiscala, contractul cu distribuitorul de combustibil, lista vehiculelor eligibile insotite de asemenea de mai multe informatii cum ar fi licentele, certificatele de inmatriculare, caracteristicile vehiculului.
  • Pasul al treilea. Verificarea actelor. Administratorul schemei verifica eligibilitatea fiecarui vehicul si aproba total sau partial sau respinge cererea intr-un termen de maxim 15 zile de la data depunerii cererii;

In vederea restituirii accizelor, operatorii economici eligibili depun la administratorul schemei o alta cerere, potrivit modelului din anexa 4 (din Monitorul Oficial), cerere ce cuprinde in principal datele de identificare ale contribuabilului, perioada pentru care se solicita restituirea accizei, cantitatea de motorina pentru care se solicita restituirea accizei, suma de restituit.

Anexat la cerere se depun documentele justificative pentru achizitiile de motorina, reprezentand copii de pe facturile de achizitii, precum si un borderou cu cantitatile centralizatoare de motorina alimentate fiecarui vehicul eligibil. De asemenea, se vor depune copii ale Scrisorilor de transport CMR ce justifica consumul de motorina aferent transporturilor efectuate.

Cererile se depun trimestrial, incepand cu prima zi a trimestrului urmator celui pentru care se solicita restituirea. Pot fi depuse simultan mai multe cereri de restituire, intr-un termen ce nu poate sa depaseasca 1 an de la data incheierii trimestrului pentru care se solicita restituirea de acciza.

Cererea de restituire a accizelor va fi analizata, aprobata sau respinsa intr-un termen de 2 luni de la data inregistrarii acesteia. In cazul aprobarii, acciza se va restitui intr-un termen de 10 zile lucratoare de la finele termenului in care a fost aprobata cererea.

  • Pasul al patrulea (daca se aproba solicitarea). Restituirea de acciza se va face intr-un cont bancar din Romania, indicat in cererea de restituire de acciza.

In prima sectiune a documentului publicat in Monitorul Oficial mai sunt definite persoanele eligibile pentru restituirea acestei accize, cum ar fi transportatorii rutieri de marfa licentiati fie in Romania, fie in alte state membre, cu o capacitate a mijlocului de tranport mai mare de 7,5 tone.

Printre conditiile de indeplinit transportatorii trebuie sa justifice:

  • sunt licentiati fie in Romania fie in alt stat membru,
  • detin vehicule eligibile,
  • nu se afla in executare silita, reorganizare sau faliment,
  •  nu au obligatii la bugetul general consolidat,
  • detin rezevoare calibrate cu atestat de la Biroul Roman de Metrologie.

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta, managing partner al Bentaconsult.