Veniturile bugetului general consolidat se majorează cu 1,07 miliarde de lei, iar cheltuielile bugetare cu 1,34 miliarde de lei, deficitul bugetului consolidat crescand cu 270,7 milioane lei pana la 14,76 miliarde lei, se arata in proiectul de rectificare publicat pesite-ul Ministerului Finantelor. In ceea ce priveste bugetul de stat, veniturile se reduc cu 375,8 milioane de lei, in timp ce cheltuielile cresc cu 517,2 milioane de lei. La capitolul venituri va fi o reducere de 1,8 miliarde de lei din TVA. In schimb, cresc veniturile din taxele pe proprietate cu circa 1 miliard de lei. La cheltuieli, vor fi majorari cu 102,8 milioane de lei pentru cele de personal si de 205,7 milioane de lei pentru cele cu bunuri si servicii.

Trebuie precizat ca in privinta taxelor pe proprietate, erau prevazute pe 2014 incasari de doar 588,6 milioane de lei, din care 488 milioane de lei din taxa pe constructii speciale introdusa la inceputul anului si care a starnit o serie de controverse. In urma rectificarii, veniturile din aceste taxe sunt majorate cu 1 miliard de lei. O alta taxa controversata a fost acciza suplimentara de 7 eurocenti pe litrul de carburanti. In total, pe partea de accize erau prevazute venituri de 22,8 miliarde de lei, insa la rectificare se va face o reducere cu 184,1 milioane de lei. Ministerul Finantelor spune ca motivul este amanarea introducerii accizei suplimentare de la 1 ianuarie la 1 aprilie 2014. La TVA reducerea va fi de 1,8 miliarde de lei, fata de 54,6 miliarde de lei cat a fost prevazut initial.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2014 se diminuează cu 375,8 milioane lei.

 • Impozitul pe profit: se majorează cu 434,4 milioane lei pe fondul creşterii încasărilor realizate în primul semestru al anului 2014 şi al diminuării cu 137,5 milioane lei, ca urmare a aplicării măsurii privind scutirea de impozit pe profit a profitului reinvestit;
 • Impozitul pe venit s-a diminuat cu 1.261,8 milioane lei. Din această influenţă, suma de 882,9 milioane lei reprezintă cote defalcate din impozitul pe venit alocate bugetelor locale;
 • Impozite şi taxe pe proprietate se majorează cu 1.062,7 milioane lei, creştere ce se datorează în special impozitului pe construcţii aplicat de la data de 01.01.2014. Impozitul pe construcţii declarat la termen de către contribubili pentru anul 2014 se situează la 1,5 miliarde lei;
 • Taxa pe valoare adaugată se diminuează cu suma de 1.815,0 milioane. Din această influenţă suma de 756,4 milioane lei reprezintă sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată alocate bugetelor locale;
 • Accize scad cu 184,1 milioane lei pe fondul decalării termenului de majorare al nivelului accizelor la carburanţi de la 01.01.2014 la 01.04.2014 şi al creşterii încasărilor realizate în primul semestru al anului 2014;
 • Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii au fost majorate cu 432,4 milioane lei ca urmare a creşterii încasărilor impozitului pe veniturile suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.

Cheltuielile bugetului de stat anul 2014 se majoreaza cu 517,2 milioane lei

 • Cheltuielile de personal cresc cu 102,8 milioane lei;
 • Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 205,7 milioane lei;
 • Subvenţiile se diminuează cu 239,9 milioane lei;
 • Transferurile între unităţi ale administraţiei publice cresc cu 668,3 milioane lei;
 • Alte transferuri se diminuează cu 95,6 milioane lei;
 • Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare se diminuează cu 847,3 milioane lei;
 • Cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu 56,2 milioane lei;
 • Cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă se diminuează cu 56,5 milioane lei;
 • Cheltuielile de capital cresc cu 327,0 milioane lei.

Influenţele pe principalii ordonatori de credite:

 • Ministerul Sănătăţii: +385,4 milioane lei;
 • Ministerul Transporturilor: +361,2 milioane lei. Din bugetul Ministerului Transporturilor se asigură restituirea de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A. a împrumutului, acordat în temeiul art. XXII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, în sumă de 543.000 mii lei. Din această sumă  215.701 mii lei se asigură de la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială” titlul 57 „Asistenţă socială” şi 327.299 mii lei reprezintă majorarea capitalului social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A.;
 • Ministerul Afacerilor Interne: +191,8 milioane lei, din care 166,8 milioane lei sume necesare finanţării activităţilor specifice pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014;
 • Ministerul Economiei: +100,0 milioane lei, pentru plăţi aferente ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii acordate în baza Hotărârii Guvernului nr.274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările ulterioare
 • Ministerul Municii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice: +42,9 milioane lei;
 • Ministerul Afacerilor Externe:+41,1 milioane lei din care 4,3 milioane lei sume necesare finanţării activităţilor specifice pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014;
 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +40,4 milioane lei din care suma de 16.562 mii lei la capitolul 83.01 „Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare”, titlul 55 "Alte transferuri" în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr.8.018/2011 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de România în cadrul programului de sprijin de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală SAPARD şi suma de 23.865 mii lei la capitolul 83.01 „Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare”, titlul 51 ”Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” pentru Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în vederea achitării de către aceasta a obligaţiilor restante către bugetul general consolidat<
 • Autoritatea Electorală Permanentă: +24,3 milioane lei din care 10,7 milioane lei sume necesare finanţării activităţilor specifice pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014;
 • Secretariatul General al Guvernului: +22,9 milioane lei din care 2,9 milioane lei sume necesare finanţării activităţilor specifice pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014;
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: +7,9 milioane lei din care 7,7 milioane lei sume necesare finanţării activităţilor specifice pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014;

De asemenea, bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau din venituri proprii se majorează la venituri cu suma de 1,81 miliarde lei, la cheltuieli cu suma de 1,2 miliarde lei, cu un excedent de 606,2 milioane lei. Influenţa de 1,81 miliarde lei vine din cele 726 milioane lei sume încasate de Ministerul Economiei din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră si din 917,2 milioane lei venituri din valorificarea stocurilor din rezerva de stat şi de mobilizare, care se reflectă în bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu 165,9 milioane lei.

De asemenea se suplimenteaza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată către bugetele locale cu 756, 4 milioane lei. Din aceasta suma, 600 milioane de lei se aloca primariilor pentru plata unor arierate.