Ministerul Muncii a publicat marti proiectul de lege prin care se propune scutirea de la plata datoriilor generate de interpretari neunitare ale legislatiei din domeniul asigurarilor sociale si pensiilor pentru toti pensionarii aflati in evidenta sistemului unitar de pensii publice. "Proiectul de lege nu are in vedere scutirea de la plata a debitelor care au drept cauza culpa debitorului materializata in folosirea de catre acesta a unor documente eliberate fara respectarea legii, declararea de catre acesta a unor date neconforme realitatii care au avut drept urmare stabilirea eronata a pensiei sau nerespectarea conditiilor privind cumulul pensiei cu venituri salariale sau asimilate salariului. De asemenea, proiectul de lege nu vizeaza restituirea sumelor provenite din debitele deja recuperate", se arata in Nota de Fundamentare care insoteste documentul. Vezi textul integral in atasament.

Tinand cont de faptul ca pentru pensionarii proveniti din anumite categorii socio-profesionale (militari, agricultori si personalul auxiliar de pe langa instantele judecatoresti) exista reglementari privind scutirea de la plata unor debite, proiectul de lege are in vedere reglementarea unitara, cu privire la scutirea de la plata a debitelor generate de interpretari neunitare ale legislatiei din domeniul asigurarilor sociale, pentru toate categoriile de pensionari.

De asemenea, proiectul de lege nu vizeaza restituirea sumelor provenite din debitele deja recuperate. Pentru respectarea normelor de tehnica legislativa prezentul proiect de lege propune abrogarea Legii nr. 120/2014, art. XXII din Legea nr. 2/2013 si modificarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 241/2013.

"In prezent, din datele prezentate de Casa Nationala de Pensii Publice, reiese ca au fost stabilite debite in sarcina unui numar de 31.118 pensionari din care, pentru 9.593 pensionari, debitele au avut drept cauza culpa pensionarilor. In prezent, din datele prezentate de casele de pensii sectoriale, reiese ca au fost stabilite debite in sarcina unui numar de 230 pensionari. Tinand cont de faptul ca pentru pensionarii proveniti din anumite categorii socio-profesionale (militari, agricultori si personalul auxiliar de pe langa instantele judecatoresti) exista reglementari privind scutirea de la plata unor debite, proiectul de lege are in vedere reglementarea unitara, cu privire la scutirea de la plata a debitelor generate de interpretari neunitare ale legislatiei din domeniul asigurarilor sociale, pentru toate categoriile de pensionari", se arata in nota de fundamentare.