In Monitorul oficial de luni s-a publicat procedura de clasificare a firmelor de audit, respectiv a auditorilor financiari statutari persoane fizice. Decizia este emisa de Consiliul pentru Supravegherea Profesiei Contabile si, in functie de incadrarea acestor firme, se va clasifica calitatea raportului de audit, credibilitatea acestuia si credibilitatea raportarilor financiare. Vezi in text 11 lucruri absolut necesare pentru a face parte din aceasta categorie profesionala.

Conform procedurii analizate de consultantul fiscl Adrian Benta (Bentaconsult), firmele de audit si auditorii financiari se incadreaza in trei categorii de risc:

a) gradul 1 de risc mare;

b) gradul 2 de risc mediu;

c) gradul 3 de risc scazut.

Aceste clasificari au rolul incadrarii firmei de audit sau auditorului financiar in vederea stabilirii nivelului de prioritate a inspectiilor efectuate fie de catre Camera Auditorilor Financiari, fie de catre Consiliul de Supraveghere a Profesiei Contabile.

Pentru clasificarea firmelor, se au in vedere 11 criterii, pentru care se acorda un punctaj de la 1 la 4, unde nota 4 reprezinta maximul favorabil pentru firma de audit.

Sa analizam cateva dintre criteriile enumerate de procedura, aplicabile auditorilor persoane fizice:

a) criteriul numarului de persoane implicate in misiunea de audit. Daca misiunea de audit implica un singur auditor statutar, se acorda nota 1. Daca misiunea implica un auditor statutar si unul sau doi auditori stagiari sau experti, se acorda nota 2. Daca misiunea de audit statutar implica doi auditori, se acorda nota 3, iar daca implica cel putin 3 auditori statutari, se acorda nota 4.

b) criteriul de conformare a raportului de audit la cerintele urmatoarelor Standarde de Audit:

- ISA 700 Formarea unei opinii si raportarea;

- ISA 705 Modificarea opiniei auditorului independent;

- ISA 706 Paragrafe de observatii si paragrafe explicative.

Daca sunt respectate cerintele acestor standarde in proportie de cel putin 91%, se acorda nota 4. Daca sunt respectate in proportie de intre 71% si 90%, se acorda nota 3. Daca sunt respectate in proportie de intre 41% si 70%, se acorda nota 2. Daca aceste cerinte sunt respectate in proportie de pana la 40%, se acorda nota 1.

c) criteriul in functie de numarul de clienti din categoria entitatilor de interes public.

Existenta a cel mult 2 clienti din categoria entitatilor cu interes public conduce la nota 4.

Existenta unui numar de 3 sau 4 clienti din categoria entitatilor publice conduce la nota 3. Pentru 5 -6 clienti, se acorda nota 2, iar pentru un numar mai mare de 7 clienti, se acorda nota 1.

  • Punctajul final se determina ca medie ponderata intre nota fiecarui criteriu din cele 11 si ponderea acestora in functie de un procent enumerat de procedura, criteriul principal, secundar sau tertial.
  • Vor fi considerati auditori cu risc mare, cei care obtin o nota mai mica de 2. Auditorii cu risc mediu sunt cei ce obtin o nota intre 2 si 3,5. Cei cu risc scazut sunt cei ce obtin o nota mai mare de 3,5.

Citeste aici documentul integral