In Monitorul Oficial din 20 si 21 august au fost publicate trei proceduri privind: modificarea impozitului pe venit achitat in avans datorat de persoanele fizice si alte doua privind modificarea unui numar de peste 40 formulare utilizate in activitatea de colectare a creantelor bugetare.

Procedura privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit se adreseaza contribuabililor persoane fizice. Aceasta vizeaza, in principal, persoanele ce desfasoara activitati independente sau exercita o profesie libera, persoanele ce realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor sau persoanele ce isi dezvolta activitatea inregistrand alte tipuri de activitati in cursul anului fiscal.

Observam ca toate aceste situatii cum ar fi incetarea unor contracte de inchiriere sau desfasurarea a mai multe activitati pot conduce fie la majorarea veniturilor impozabile fie la reducerea acestora.

In acest sens se impune ca si nivelul platilor anticipate de impozit sa fie corelat cu reducerea sau cu majorarea veniturilor impozabile.

  •  Cine poate sa aiba initiativa pentru recalcularea platilor anticipate de impozit?

Recalcularea platilor de impozit in interiorul exercitiului fiscal se poate face numai la solicitarea contribuabilului interesat.

  • Ce procedura se va urma?

Solicitarea privind recalcularea platilor anticipate de impozit se poate face direct de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia prin depunerea formularului 220 ￯Declaratie privind venitul estimat￯, bifandu-se casuta "Recalcularea platilor anticipate".

Formularul trebuie depus la unitatea fiscala la care este arondat contribuabilul si trebuie insotit de documentele justificative cum ar fi documentele ce atesta incheierea contractelor de inchiriere, documentele ce atesta intreruperea temporara a activitatii sau alte documente care atesta situatia contribuabilului si care justifica solicitarea privind recalcularea platilor anticipate.

Desigur, actul normativ prevede si termenele in care se poate depune formularul. Aceste termene sunt corelate cu cauzele ce conduc la modificarea impozitului astfel:

- in termen de 5 zile de la data rezilierii contractelor de inchiriere;

- in termen de 15 zile de la data incetarii temporare a activitatii;

- in termen de 15 zile de la completarea obiectului de activitate;

- in termen de 15 zile de la depasirea numarului de 5 camere inchiriate.

Nota: dupa depasirea numarului de 5 camere inchiriate, contribuabilul va fi impozitat in sistem real, acesta avand obligatia sa conduca contabilitatea in partida simpla. Nu se mai utilizeaza procedura aplicabila la venituri din cedarea bunurilor. Practic se trece la o alta forma de impozitare.

Ulterior depunerii declaratiei estimative de venit, organul fiscal analizeaza documentatia si poate emite decizia privind platile anticipate de impozit pe venit, respectiv contributia la asigurarile sociale formular 260. Termenul de recalcul al impozitului este de 15 zile de la data depunerii formularului 220. Daca documentatia nu este suficienta sau completa, perioada de 15 zile se prelungeste cu termenul acordat contribuabilului pentru completarea documentatiei.

Prin OpANAF nr. 2446/2014 se modifica si se adopta folosirea unui numar de 42 documente utilizate in activitatea fiscala. Printre cele mai des intalnite documente numim: certificatul de atestare fiscala; somatia de plata; adresa de infiintare a popririi; decizie de calcul accesorii; process verbal de sechestru; decizie de instituire a masurilor asiguratorii; anunt privind vanzarea unor bunuri.

Totodata, prin OpANAF nr. 247/2014 se modifica formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, dintre care enumeram: titlu executoriu; instiintare privind stingerea creantelor fiscale; adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti; decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti. Materil realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.