Reducerea volumului de activitate din constructii a avut un impact negativ asupra evolutiei PIB, contributia sa la cresterea PIB fiind de -0,2%. Agricultura, silvicultura si pescuitul au avut si ele o contributie negativa la cresterea PIB ca urmare a scaderii volumului de activitate cu 4,8%, a transmis miercuri Statistica, intr-un comunicat pe care il asteptau analistii fenomenului economic pentru a-si explica cui s-a datorat scaderea economiei in trimestrul al doilea.

Deocamdata publicam comunicatul Statisticii asa cum a fost el difuzat, urmand sa revenim intr-un nou articol cu interpretarile pe care le ofera economistii acestor date

Produsul intern brut in trimestrul II 2014 a fost, in termeni reali, mai mic cu 1,0% comparativ cu trimestrul I 2014 (date ajustate sezonier). Fata de acelasi trimestru din anul 2013, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 1,2% pe seria bruta si cu 1,5% pe seria ajustata sezonier. In semestrul I 2014, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2013, cu 2,4%, pe seria bruta si cu 2,6% pe seria ajustata sezonier.

Serie ajustata sezonier

Produsul intern brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul II 2014 a fost de 163008,5 milioane lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 1,0% fata de trimestrul I 2014 si in crestere cu 1,5% fata de trimestrul II 2013

Comparativ cu media trimestriala a anului 2000, cea mai mare crestere economica s-a inregistrat in trimestrul III 2008 (+63,5%). In trimestrul II 2014, Produsul intern brut a fost cu 2,4% mai mic comparativ cu trimestrul de varf al perioadei, respectiv trimestrul III 2008.

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2014 a fost de 324838,6 milioane lei preturi curente, in crestere -in termeni reali - cu 2,6% fata de semestrul I 2013

Serie bruta

Produsul Intern brut estimat pentru trimestrul II 2014 a fost de 152968,8 milioane lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 1,2% fata de trimestrul II 2013.

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2014 a fost de 279352,8 milioane lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 2,4% fata de semestrul I 2013.

Categorii de resurse

Cele mai importante contributii la cresterea PIB in semestrul I 2014, comparativ cu semestrul I 2013, le-au avut urmatoarele ramuri (v. Tabel 4 si Tabel 8.):

- Industria (+1,4%), cu o pondere de 31,4% la formarea PIB si al carei volum de activitate s-a majorat cu 4,6%;

- Informatiile si comunicatiile (+0,3%), cu o pondere de 4,1% la formarea PIB si al carei volum de activitate s-a majorat cu 8,7%.

O contributie pozitiva semnificativa au avut-o impozitele nete pe produs (+0,8%), a caror pondere la formarea PIB a fost de 13,4% si care au inregistrat o crestere a volumului lor de 6,2%.

Reducerea volumului de activitate din constructii, cu 3,6% a avut un impact negativ asupra evolutiei PIB, contributia sa la cresterea PIB fiind de -0,2%.

Agricultura, silvicultura si pescuitul au avut si ele o contributie negativa la cresterea PIB (-0,1%) ca urmare a scaderii volumului de activitate cu 4,8%.

Categorii de utilizari

Din punctul de vedere al utilizarii PIB, cele mai importante contributii la cresterea Produsului intern brut in semestrul I 2014 le-au inregistrat (v. Tabel 5 si Tabel 8):

- Cheltuiala pentru consumul final al gospodariilor populatiei (+3,3%), cu o pondere de 65,6% la utilizarea PIB si al carei volum s-a majorat cu 5,1%.

- Exportul net (+1,0%), consecinta a cresterii cu 12,8% a exporturilor de bunuri si servicii corelata cu cresterea mai redusa a volumulului importurilor de bunuri si servicii, cu 10,6%.

Ca urmare a scaderii semnificative a volumului formarii brute de capital fix cu 11,2%, aceasta a avut o contributie negativa la cresterea PIB, de -2,2%.