In trimestrul al doilea din acest an, ponderea populatiei ocupate in varsta de 15-64 ani in populatia totala in varsta de 15-64 (rata de ocupare) a fost de 61,2%- in usoara crestere fata de trimestrul anterior, iar rata somajului a fost de 6,7%, a anuntat marti Statistica. Potrivit INS, in aceeasi perioada, populatia activa a Romaniei era de 9,3 milioane de persoane, din care, 8,67 milioane persoane erau ocupate si 624.000 erau someri. Raportul de dependenta economica (numarul persoanelor inactive si in somaj ce revin la 1000 persoane ocupate) a fost de 1298 la mie, mai ridicat pentru persoanele de sex feminin (1679 la mie), precum si pentru cele din mediul urban (1310 la mie).

Rata somajului in trimestrul II 2014 a fost de 6,7%, in scadere fata de trimestrul anterior (7,2%).Pe sexe, ecartul dintre cele doua rate ale somajului a fost de 1,5 puncte procentuale (7,4% pentru barbati fata de 5,9% pentru femei), iar pe medii rezidentiale, de 3,7 puncte procentuale (8,4% pentru mediul urban, fata de 4,7% pentru mediul rural). Rata somajului a atins nivelul cel mai ridicat (23,9%) in randul tinerilor (15-24 ani).

  • Legatura dintre rata de ocupare si PIB

Potrivit unuistudiu facut la nivelul Academiei de Stiinte Economicesi piblicat in Revista de Statistica, rata de ocupare influenteaza variatia Produsului Intern Brut in proportie de 60,95%, avand un coeficient de corelatie care indica o legatura puternica intre cele doua variabile.

Utilizand un model econometric complicat, in baza seriilor de date, studiul confirma relatia: PIB = - 633663 + 11150,08 RO.

Intre valoarea Produsului Intern Brut pe locuitor si cea a ratei ocuparii populatiei inregistrate in anii 2002 - 2011 exista o relatie directa semnificativa. Se poate spune ca o crestere cu un procent a ratei ocuparii va conduce la o majorare cu 11.150,08 unitati monetare a valorii PIB pe locuitor.

  • Ce disfunctionalitati din economie mai indica nivelul ratei de ocupare

Rata ocuparii este puternic influentata de evolutia demografica, se arata intr-ocercetare a lui Liviu Albu- Perspectivele pietei muncii din Romania in contextul strategiei EUROPA 2020.

In Romania, numarul total al populatiei a cunoscut o crestere continua in perioada 1960-1990, de la 18,4 milioane la 23,2 milioane (in anul 1990 fiind inregistrat de altfel recordul populatiei la scara istorica). Dupa anul 1990, insa, populatia a inregistrat o dinamica accentuat negativa, pana la doar 20,1 milioane in 2011, conform datelor publicate de INS. Sporul natural a fost permanent pozitiv intre 1960 si 1991, dar incepand cu 1992, acesta a devenit negativ. Emigratia a constituit principala cauza a reducerii numarului total al populatiei. Scaderea numarului total al populatiei intre 1990 si 2011 s-a datorat in proportie de 33,6% sporului natural negativ si in proportie de 66,4% emigratiei.

Daca ne uitam ladistributia fortei de munca pe cele trei mari sectoare din economie, o sa constatam ca daca in cazul industriei ponderea ocuparii este apropiata de cea medie pe plan european, discrepantele majore sunt in cazul agriculturii si respectiv al serviciilor. Agricultura este supradimensionata in cazul Romaniei in privinta populatiei ocupate pe care o detine, in detrimentul sectorului serviciilor. Aceasta, in conditiile in care se cunoaste ca intr-o economie moderna, bine articulata, agricultura si-a restrans proportia in raport cu celelalte ramuri.

Avem un nivel extrem de scazut al productivitatii muncii din agricultura, de circa trei ori mai mic decat in Bulgaria. In schimb, in cazul productivitatii medii din industrie si respectiv din sectorul serviciilor, Romania devansa Bulgaria si Letonia. Mai mult, pe fundalul reducerii numarului populatiei ocupate (cu aproape 130.000 de persoane), se constata, oarecum surprinzator, ca o consecinta a crizei, sporirea cu 1,4 puncte procentuale a ponderii agriculturii in populatia ocupata civila (de la 28,7% la 30,1%) si reducerea ponderii industriei prelucratoare (-2,5 puncte procentuale) si constructiilor (-0,4 puncte procentuale). Practic, aproape intreaga populatie ocupata de peste 64 de ani (98,3%)activeaza in agricultura. Forta de munca tanara (15-64 ani) este bine reprezentata in ramurile: Hoteluri si restaurante , Comert si Alte activitati ale economiei nationale.

Populatia activa din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizeaza forta de munca disponibila pentru productia de bunuri si servicii in timpul perioadei de referinta, incluzand populatia ocupata si somerii.

Rata de activitate reprezinta ponderea populatiei active din grupa de varsta x in populatia totala din aceeasi grupa de varsta x.

Populatia ocupata cuprinde toate persoanele de 15 ani si peste care au desfasurat o activitate economica producatoare de bunuri sau servicii de cel putin o ora in perioada de referinta (o saptamana), in scopul obtinerii unor venituri sub forma de salarii, plata in natura sau alte beneficii.

Somerii, conform definitiei internationale (BIM), sunt persoanele in varsta de 15-74 ani care indeplinesc simultan urmatoarele 3 conditii: (i) nu au un loc de munca; (ii) sunt disponibile sa inceapa lucrul in urmatoarele doua saptamani; (iii) s-au aflat in cautare activa a unui loc de munca, oricand in decursul ultimelor patru saptamani.

Rata somajului reprezinta ponderea somerilor in populatia activa.

Datele pentru trimestrele I si II 2014 au fost estimate pe baza populatiei rezidente la 1 ianuarie 2014. Seriile de date privind participarea populatiei la forta de munca, pe ultimii 10 ani, urmeaza a fi recalculate in functie de populatia rezidenta reestimata in conditii de comparabilitate cu rezultatele Recensamantului Populatiei si Locuintelor din anul 2011.