In Monitorul Oficial de miercuri 23 septembrie 2014, a fost publicata procedura modificata prin care se instituie raspunderea in solidar a administratorului, actionarilor, asociatilor, directorilor, cand acestia provoaca insolventa unei societati cu rea-credinta, pentru sustragerea la plata a obligatiilor bugetare. Documentul aduce cateva elemente noi privind procedura contestatiei.

Amintim faptul ca prevederile de la art. 27 si art. 28 din Codul de procedura fiscala, permit angajarea raspunderii in solidar a tuturor persoanelor ce cu rea-credinta, au determinat nedeclararea sau neachitarea obligatiilor fiscale la scadenta.

Aceste persoane pot fi administratori, asociati, actionari, directori, care au condus la insolvabilitatea societatii, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale, prin instrainarea sau ascunderea activelor, deturnarea clientelei etc.

In fapt, autoritatile fiscale pot pune in practica aceste prevederi de invocare a raspunderii in solidar, prin procedura instituita de OpANAF nr. 127/2014, cu modificari ulterioare.

Astfel, se instituie mai multe etape, pâna la angajarea raspunderii, inclusiv procedura de contestare. In principal, intr-o situatie de angajare a raspunderii in solidar, autoritatile fiscale trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

  • se identifica persoanele fizice sau juridice ce au dobândit active de la debitorul declarat insolvabil;
  • se analizeaza legatura dintre transferul de active si cauza insolventei;
  • se centralizeaza datele si se trece la valorificarea acestora;
  • se procedeaza la audierea persoanei impotriva careia se va angaja raspunderea in solidar;
  • se analizeaza documentatia si inscrisurile pe care persoana le prezinta in apararea sa;
  • daca dovezile prezentate de persoana impotriva careia se angajeaza raspunderea in solidar nu sunt satisfacatoare, se trece la emiterea deciziei de angajare a raspunderii in solidar si solicitare a platii sumelor datorate bugetului.

Impotriva deciziei de angajare a raspunderii, se poate formula contestatie in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Depunerea contestatiei la autoritatea fiscala este o procedura administrativa, iar in cazul respingerii acesteia, persoana interesata se va adresa instantei, in temeiul legii contenciosului administrativ.

Documentul publicat marti mai aduce câteva precizari foarte importante privind depunerea contestatiei si modul in care se vor stinge creantele fiscale, daca persoana ce raspunde in solidar, efectueaza platile.

  • Contestatia formulata de persoana interesata se depune la organul fiscal, ce administreaza debitorul principal (societatea aflata in insolventa). Aceasta trebuie sa fie insotita de un referat, care cuprinde propunerea de solutionare a acesteia.
  • Contestatia va fi inaintata Comisiei de solutionare a contestatiilor, iar conducatorul comisiei are obligatia sa desemneze un secretar tehnic, ce va organiza sedinta de solutionare a contestatiei, a documentelor de intocmit si procedurilor de urmat. 
  • Solutionarea contestatiei se va face prin decizia Comisiei de solutionare, ocazie cu care se poate decide aprobarea sau respingerea contestatiei.
  • Ulterior, decizia de aprobare sau de respingere a contestatiei va fi comunicata contestatarului, iar acesta va decide daca urmeaza si alta cale de atac.

In cazul in care se colecteaza sume de la persoanele impotriva carora s-a instituit masura raspunderii in solidar, actul normativ dispune si modul de stingere a creantelor debitorului principal. In esenta, si pentru aceste sume se pastreaza aceeiasi ordine de stingere a datoriilor ca si pentru distribuirea sumelor platite la buget in mod voluntar. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.

Citeste si : ANAF a publicat in Ordinul privind angajarea raspunderii in solidar a administratorilor care au provocat insolventa unei firme. Vezi ce va urmari Fiscul la companiile care intra in insolventa