Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) saluta initiativa unui grup de 131 deputati si senatori de a reglementa situatia creditelor acordate de banci si institutiile financiare nebancare, exprimate in alta valuta decat cea in care debitorii isi incaseaza veniturile, a transmis miercuri Alin Iacob, presedintele Asociatiei. In acelasi timp, AURSF doreste sa propuna adoptarea unor modificari de fond fata de varianta proiectului de lege adoptata de Senat. Mesajul AURSF vine cu doar o zi inainte ca Tribunalul Galati sa dea sentinta intr-un caz care ar constitui o premiera pentru Romania.

Solicitarile Asociatiei sunt urmatoarele:

- interzicerea perceperii unui cost mai mare in noua moneda decat cel existent pentru vechea moneda (DAE nou cel mult egal cu DAE vechi);

- daca variatia cursului de schimb curent fata de cel din momentul incheierii contractului de credit este mai mare de 20%, consumatorii sa aiba dreptul sa opteze pentru conversia creditului la cursul din momentul incheierii contractului de credit plus maximum 20%.Proiectul are, in opinia noastra, mai multe elemente benefice, printre care mentionam:

- dreptul acordat consumatorilor prin lege de a converti creditul intr-o alta moneda, fara a implica garantii, costuri sau comisioanesuplimentare din partea consumatorilor;

- obligatia creditorului de a efectua o simulare privind graficul de rambursare a creditului, atat in moneda curenta, cat si in moneda in care urmeaza a fi efectuata conversia;

- obligatia creditorului de a-l avertiza pe consumator atunci cand cursul de schimb variaza cu mai mult de 20% fata de momentul acordarii creditului. lnitiativa este binevenita pentru consumatorii care vor incheia contractede credit in perioada urmatoare, propunand o serie de prevederi in ceeace priveste imprumuturile in moneda straina care se regasesc de altfel si in textul Directivei UE 17/2014.

Mai concret, este vorba de urmatoarele concepte de baza:

1. lnterzicerea aplicarii oricarui comision in cazul conversiei creditelor;

2. lnterzicerea aplicarii oricaror alte costuri si garantii suplimentare inprocesul de conversie a creditelor

3. lnterzicerea perceperii unui cost mai mare in noua moneda decreditare decat cel existent pentru vechea moneda. Concret, incazul unui credit al carui DAE in EUR sau CHF este de 5%, DAE pentru noul credit in lei sa nu poata depasi valoarea de 5%;

4. Obligarea creditorilor de a-i contacta pe consumatori si de a lepropune acte aditionale de conversie a creditelor in cazul in carecursul de schimb al monedei de creditare fata de moneda nationalas-a apreciat cu mai mult de 20% in comparatie cu momentul acordarii creditului si de a le propune conversia creditului inmoneda nationala la cursul din momentul acordarii creditului, la care sa se adauge cel mult 20% ( de exemplu, in cazul in care un credit a fost acordat in EUR la un curs de 3,10lei/EUR, iar soldul ramas al creditului este de 30.000EUR, creditorii sa fie obligati sa accepte conversia creditului pana la scadenta si recalcularea costului total al creditului la un curs de maximum 3,72 lei/EUR, soldul care urmeaza sa fie rambursaturmand sa fie de maximum 1 11 .600 lei (30.000 EUR x3,72lei/eur. Similar, in cadrul unui credit de 50.000 CHF acordat la un curs de 2 lei/CHF, cursul de conversie nu ar putea depasi 2,4lei/CHF, deci soldul total de rambursat al creditului in lei nu ar putea depasisuma de 120.000 lei (50.000 CHF x 2,4 lei/CHF).

Mentionam ca propunerea AURSF de la punctul 4 de mai sus se inspirat din recent adoptata Directiva UE 17/2014, cat si dintr-o recenta decizie definitiva si irevocabila a Tribunalui Galati in cazul unui credit acordat in CHF si iau in considerare urmatoarele realitati:

- inainte de izbucnirea crizei financiare internationale, inclusiv pe fondul unei lipse de reglementare la nivel national, consumatorii au fost victimele unor practici de creditare iresponsabile si netransparente;

- consumatorilor le-a fost impusa achizitia de credite in valuta in perioada 2006-2008, in conditiile in care creditele in moneda nationala aveau costuri de pana la 2,5- 3 ori mai mari;

- pana la OUG 174/decembrie 2008, consumatorii nu intrau in posesia contractului de credit decat in momentul semnarii acestuia; - consumatorii au fost de multe ori atrasi de creditori prin oferte de credite cu o dobanda fixa relativ redusa pe perioada limitata (3, 6sau 12 luni), urmand ca dupa expirarea acestui termen costurile creditelor sa se majoreze semnificativ;

- in conditiile crizei financiare care s-a manifestat incepand cu finalulanului 2008, consumatorii au platit costuri mult mai mari la credite,datorate deprecierii accentuate a leului fata de monedele de creditare cele mai populare