Sa presupunem ca sunteti un locuitor al Capitalei si ca va aflati cu masina in Constanta, unde ghinionul face sa luati o amenda rutiera pentru depasirea limitei de viteza. Cine va incasa banii dumneavoastra: Primaria Constanta sau cea din Bucuresti, de care apartineti? Finantele au transat aceasta problema, la fel cu stabilit care parte din turbina eoliana este supusa impozitului pe cladiri ( si nu "taxei pe stalp"- cum eronat a aparut anterior) doar turnul de sustinere. HotNews.ro a solicitat Finantelor notele de fundamentare ale acestor doua decizii, raspunsul fiind primit joi la redactie.

  • In privinta amenzilor

Documentul Comisiei Fiscale il gasiti aici.

Decizia reglementeaza punctual care dintre autoritatile publice locale are dreptul sa incaseze o contraventie, efectuata de un contravenient persoana fizica, cand aceasta are loc in alta localitate decat aceea in care persoana fizica isi are domiciliul. Cum dadeam mai sus un exemplu, este situatia unei persoane fizice care conduce un autoturism intr-o alta localitate decat cea de domiciliu si incalca regimul circulatiei. Din punct de vedere procedural, este important de stabilit ce autoritate publica locala va incasa contraventia.

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014 are importanta mai ales in momentul in care persoana fizica nu achita de buna voie contraventia, impotriva acesteia se incepe masura executarii silite, iar plata amenzii se efectueaza ca urmare a masurii executarii silite.

Potrivit deciziei, sunt posibile doua situatii:

a) in cazul in care amenda se achita inainte de inceperea executarii silite, intre momentul comunicarii procesului verbal de contraventie si data comunicarii somatiei de plata, amenda incasata este venit al bugetului local ce a incasat amenda, chiar daca persoana fizica face plata acesteia fie la bugetul local unde isi are domiciliul, fie la bugetul local al localitatii unde s-a constatat contraventia;

b) in cazul in care amenda se achita dupa data inceperii executarii silite, iar procedura a fost demarata prin comunicarea somatiei de plata, suma achitata ca urmare a masurilor de executare silita este venit numai la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale unde isi are domiciliul persoana fizica contravenienta.

Raspunsul Finantelor:

"Comisia fiscala centrala din Ministerul Finantelor Publice a fost sesizata de catre mai multe unitati administrativ-teritoriale asupra unor conflicte de competenta cu care acestea se confrunta (subl.n.), generate de competenta de administrare a amenzilor contraventionale aplicate persoanelor fizice/juridice in baza Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

In cauza, actul normativ care reglementeaza procedura generala de stabilire si constatare a contraventiilor, precum si de aplicare a sanctiunilor, nu reglementeaza expres destinatia sumelor incasate din amenzile contraventionale care se fac venit la bugetele locale si sunt achitate voluntar de catre contravenient, prevazand doar faptul ca se platesc si se fac venit la bugetul local fara sa distinga localitatea care ar putea fi in acest caz, respectiv cea unde s-a constatat fapta, cea de domiciliu a contribuabilului, sau oricare alta in care poate tranzita contribuabilul.

Speta in cauza a fost dezbatuta in sedinta Comisiei fiscale centrale din data de 24.07.2014, iar solutia adoptata a avut la baza argumentele directiilor de specialitate, precum si opiniile reprezentantilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Admnistratiei Publice, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, Asociatiei Municipiilor din Romania si Asociatiei Comunelor, dupa cum urmeaza:

Solutie:

Din momentul comunicarii procesului-verbal de contraventie, pana la data comunicarii somatiei de plata contravenientului, contravaloarea amenzii incasate se face venit la bugetul local la care s-a efectuat plata de catre contravenient, indiferent de faptul ca, suma datorata a fost achitata in termenul de 48 ore/doua zile lucratoare, dupa caz sau, dupa acest termen, sau de faptul ca, in aceasta perioada amenda a fost platita integral sau partial. In situatia in care, desi persoana fizica sau juridica a achitat contravaloarea amenzii contraventionale la bugetul local al unei unitati administrativ-teritoriale, alta decat cea de domiciliu, iar organul din care face parte agentul constatator a comunicat, din oficiu, procesul-verbal de constatare a amenzii organelor de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza teritoriala domiciliaza contravenientul persoana fizica sau, dupa caz, isi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridica, contravaloarea amenzii incasate constituie venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde s-a efectuat plata acesteia. In acest caz organul fiscal de domiciliu inceteaza executarea silita si intocmeste borderoul de debite - scaderi prin care se da la scadere debitul inregistrat. In situatia in care amenda nu a fost achitata sau nu a fost achitata integral inainte de inceperea executarii silite prin comunicarea somatiei, suma platita de contravenient dupa aceasta data cu titlu de amenda sau incasata de organul fiscal in procedura de executare silita, se face venit la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale in care domiciliaza contravenientul."

  • In cazul turbinelor eoliene

Consulta aici Decizia Comisiei Fiscale

Decizia se adreseaza cu precadere contribuabililor ce detin parcuri de productie a energiei eoliene, avand capacitati de productie instalate in turbine eoliene.

Decizia are scopul de a stabili cat din aceasta turbina se incadreaza in categoria cladirilor supuse impozitului pe constructii si cat reprezinta instalatii tehnice si echipamente, ce sunt scutite de impozitare. Potrivit acestei decizii, numai turnul de sustinere a turbinei eoliene se incadreaza in categoria cladirilor supuse impozitului pe constructii in procent de 1,5%.

Delimitarea turnului de sustinere pentru a determina costul cu acesta se va realiza pe baza proiectului general de realizare a turbinei, incadrand celelalte echipamente daca este cazul in grupa 2 a mijloacelor fixe - instalatii tehnice, echipamente, mijloace de transport.

Desigur, decizia este particularizata pe aceste turbine eoliene, insa principiul profesional al delimitarii constructiei de echipamentul tehnic poate fi aplicat in orice situatie similara.

Raspunsul Ministerului Finantelor publice:

"Adoptarea unei decizii a Comisie fiscale centrale la solicitarea Directiei generale legislatie cod fiscal si reglementari vamale a fost determinata de constatarea faptului ca exista o interpretare si aplicare neunitara la nivelul autoritatilor publice locale a definitiei cladirilor in sensul ca unele dintre acestea considera ca turbinele eoliene nu sunt cladiri si nu percep la plata impozitul pe cladiri pentru acest tip de constructii, in timp ce altele considera ca turbinele eoliene sunt cladiri si solicita plata impozitului pe cladiri sau percep un impozit calculat avand in vedere doar suprafata ingradita de turnul de sustinere sau intreaga fundatie.

In vederea solutionarii acestei problematici, Comisia fiscala centrala a luat in considerare si punctul de vedere al Inspectoratului de Stat in Constructii ca organ tehnic de specialitate in domeniul constructiilor.

Analizand definitia cladirilor astfel cum este ea exprimata in Codul fiscal, Comisia a constatat ca acesta nu distinge teza, conditia, ca o constructie sa fie destinata efectiv gazdurii oamenilor, utilajelor, echipamentelor, etc pentru a fi incadrata in categoria cladirilor, ci doar pe aceea ca aceasta sa poata servi pentru adapostire luand in considerare structura si elementele sale constructive.

In aceste conditii, a fost emisa Decizia nr. 5/2014 aprobata prin OMFP nr.1210/2014 si publicata in MO nr. 682/18.09.2014", se arata in raspunsul primit joi de la MFP