In trimestrul II din 2014, veniturile totale ale populatiei, medii lunare pe o gospodarie au fost de 2452 lei, iar cheltuielile medii totale au fost de 2210 lei, se arata intr-un comunicat difuzat luni de Statistica. Calculat la nivel indivual, venitul neu disponibil a fost de circa 90 de lei, mai mic cu circa 3 lei fata de primul trimestru al anului. O pondere relativ mare in cheltuieli - un leu din fiecare 5 lei cheltuiti pentru consum- este legata de locuinta (apa, energie electrica si termica, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea si intretinerea locuintei). In cadrul cheltuielilor cu locuinta cea mai mare pondere a detinut-o cheltuielile necesare functionarii si incalzirii locuintei (15,6%). La polul opus s-au situat cheltuielile efectuate de gospodarii pentru hoteluri, cafenele si restaurante (1,5%) si cele pentru educatie (0,5%).

Potrivit rezultatelor anchetei bugetelor de familie, in trimestrul II 2014, veniturile totale medii lunare au reprezentat, in termeni nominali, 2452 lei pe gospodarie si 919 lei pe persoana. Veniturile banesti au fost, in medie, de 2087 lei lunar pe gospodarie (782 lei pe persoana), iar veniturile in natura de 365 lei lunar pe gospodarie (137 lei pe persoana).

Salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importanta sursa de venituri (51,2% din veniturile totale ale gospodariilor).

La formarea veniturilor totale ale gospodariilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestatii sociale (24,4%), veniturile din agricultura (3,9%), veniturile din activitati neagricole independente (2,4%) si cele din proprietate si din vanzari de active din patrimoniul gospodariei (1,4%). O pondere importanta detin si veniturile in natura (14,9%), in principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (13,2%).

Diferente de nivel si, mai ales, de structura intre veniturile gospodariilor s-au inregistrat in functie de mediul de rezidenta. Astfel, in trimestrul II 2014, veniturile totale medii pe o gospodarie din mediul urban au fost cu 33,9% mai mari decat ale gospodariilor din mediul rural si cu 12,4% mai mari fata de ansamblul gospodariilor. In urban, veniturile gospodariilor au provenit in proportie de 63,5% din salarii, de 23,6% din prestatii sociale, veniturile in natura reprezentand 7,3% din total. In rural, principala sursa a veniturilor gospodariilor a reprezentat-o productia agricola, care a asigurat 36,3% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora (26,6% din totalul veniturilor) a fost formata de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile banesti din agricultura asigurand 9,7% din veniturile totale ale gospodariilor din mediul rural. O contributie importanta la formarea veniturilor gospodariilor rurale a revenit si veniturilor salariale (30,0%) si celor din prestatii sociale (25,8%).

CHELTUIELILE GOSPODARIILOR

Cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in trimestrul II 2014, in medie, de 2210 lei lunar pe gospodarie (828 lei pe persoana) si au reprezentat 90,1% din nivelul veniturilor totale.

Principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodarii sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile catre administratia publica si privata si catre bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor, contributiilor, cotizatiilor, precum si acoperirea unor nevoi legate de productia gospodariei (hrana animalelor si pasarilor, plata muncii pentru productia gospodariei, produse pentru insamantat, servicii veterinare etc.). Cheltuielile pentru investitii, destinate pentru cumpararea sau constructia de locuinte, cumpararea de terenuri si echipament necesar productiei gospodariei, cumpararea de actiuni etc. detin o pondere foarte mica in cheltuielile totale ale gospodariilor populatiei (doar 0,4%).