​In Monitorul Oficial din datele de 4,5 si respectiv 6 noiembrie au fostpublicate 3 ordonante de urgenta ce afecteaza partial activitateafinanciar contabila. Acestea cuprind prevederi punctuale aplicabile pentrucalculul de concedii si indemnizatii respectiv persoane ce beneficiaza deaceste concedii si indemnizatii, o noua formula de calcul pentru taxaclawback aferenta medicamentelor si o usoara majorare de salarii pentrupersonalul public din sistemul medical.Consulta in text documentele asa cum au aparut ele in Monitorul Oficial si vezi care sunt noutatile aduse.

  • OUG nr. 69/2014 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative :  Consultati actul normativ aici
  • OUG nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015 Consultati actul normativ aici!

Sa analizam aceste prevederi, particularizand modificarile aferente fiecarui act normativ.

OUG nr. 68/2014 instituie urmatoarele masuri:

1. Se exonereaza la plata sumele datorate de unele institutii publice cand acestea au angajat personal neclerical iar curtea de conturi a considerat aceasta activitate ca un prejudiciu bugetar.

2. In Legea administratiei se modifica procedura de transfer a responsabilitatii de la primar catre inlocuitorii de drept cand acesta este suspendat sau intervine vacantarea functiei. Inlocuitorul va fi viceprimarul desemnat de consilierii locali prin vot secret.

3. Una dintre modificarile importante vizeaza OUG nr. 158/2005 ce aduce cateva precizari privind contributia si concediile sau indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Dintre modificarile punctuale amintim:

a)Nu pot fi asigurati in sistemul de concedii si indemnizatii sotul sau sotia persoanei fizice ce desfasoara o activitate in mod independent, ce participa in mod obisnuit la activitatea unei intreprinderi individuale sau persoane fizice autorizate.Nota: se coreleaza deja prevederi normative existente in acest sens din punctul de vedere al sotului/sotiei titularului unui PFA.

b) Pentru persoanele ce realizeaza venituri de natura salariala sau similare salariilor contributia pentru concedii si indemnizatii este de 0,85% din veniturile supuse impozitului pe venit. Pentru persoanele ce desfasoara activitati independente sau profesii libere, respectiv persoanele ce doresc sa se asigure la sistemul de concedii si indemnizatii medicale, cum ar fi asociati/actionari, contributia este de 0,85% din contractul asigurat.

c) noutatea consta in faptul ca sotul sau sotia titularului de intreprindere individuala sau PFA are dreptul sa declare un venit asupra caruia achita contributia de 0,85% pentru a beneficia de concedii medicale decontate de catre Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate. Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, aceste persoane vor depune declaratie de asigurare pentru concedii si indemnizatii la Casa de Sanatate unde sunt luati in evidenta.

d) persoanele asigurate au dreptul la concediu pentru sarcina si lauzie cu o durata de 126 zile calendaristice pentru care se acorda indemnizatie de maternitate. Noutatea adusa de actul normativ consta in faptul ca beneficiaza de concediu pentru sarcina si lauzie si doamnele care nu sunt asigurate din motive neimputabile lor daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Legiuitorul precizeaza ca pierderea calitatii de asigurat din motive neimputabile beneficiarelor de indemnizatii de maternitate se justifica prin acte oficiale eliberate de angajatori sau persoane asimilate acestora.

e) in cazul in care angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau isi inceteaza existenta prin lichidare, reorganizare, faliment, drepturile de concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, indemnizatii de maternitate etc. se platesc in continuare din Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate daca aceste drepturi s-au nascut anterior ivirii acestei situatii.

f) se reitereaza faptul ca drepturile de plata ale unor concedii si indemnizatii pot fi solicitate in termen de 90 zile de la data la care aceste persoane erau indreptatite sa le solicite.

OUG nr. 69/2014 privind taxa pentru punerea pe piata a medicamentelor decontate de la buget in tratamentul ambulatoriu aduce urmatoarele precizari:

1. Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora au obligatia de a plati trimestrial pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, precum si pentru medicamentele cu sau fara contributie personala, folosite in tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, in tratamentul spitalicesc si pentru medicamentele utilizate in cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializa, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, o contributie trimestriala.

2. Contributia trimestriala se calculeaza prin aplicarea unui procent "p" asupra valorii consumului de medicamente, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, consum aferent vanzarilor fiecarui platitor de contributie. Procentul "p" se calculeaza astfel:

p= [(CTt - BAt)/CTt] x 100,

unde:CTt = consumul total trimestrial de medicamente, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii;BAt = bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, calculat prin impartirea la 4 a bugetului anual aprobat initial prin legea bugetului de stat.

Taxa este in administrarea ANAF si se plateste trimestrial pana pe data de 25 a lunii urmatoare trimestrului.

Interesanta este abordarea, respectiv din baza de calcul a taxei se exclude TVA, aceasta fiind modificarea majora fata de reglementarile anterioare. Administrarea taxei este supusa Codului de procedura fiscala iar neplata la termen conduce la calculul de dobanzi si penalitati de intarziere similare tuturor obligatiilor de plata catre bugetul de stat.

OUG nr. 70/2014 introduce o majorare de salarii pentru persoanele ce isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar. Incepand cu 1 ianuarie 2015, personalul din sistemul public de sanatate beneficiaza de o marire de salariu in suma bruta de 100 lei. Aceasta majorare de 100 lei va avea ca baza de calcul salariul brut existent in luna decembrie din anul 2014.

Material reazlizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.