Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri o derogare de la Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, astfel incat sa poata face a treia rectificare bugetara din acest an. De asemenea, a fost aprobata si un proiect de Ordonanta de Urgenta privind implementarea legislatiei comunitare in domeniul ajutorului de stat, informeaza Guvernul.

Ce alte acte normative a anuntat Guvernul ca a aprobat

 • PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. Proiectul de Lege aprobat de Guvern vizeaza eliminarea unor vulnerabilitati in sistemul de asigurare a protectiei informatiilor clasificate.
 • ORDONANTA DE URGENTA pentru aprobarea unor masuri derogatorii de la dispozitiile Legii privind finantele publice nr.500/2002 si ale Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010. Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern instituie, pentru anul 2014, o norma derogatorie de la Legea nr. 500/2002, in sensul ca legile bugetare anuale se pot modifica prin legi de rectificare dupa data de 30 noiembrie, si o norma derogatorie de la Legea nr. 69/2010, in sensul acordarii posibilitatii aprobarii a mai mult de doua rectificari bugetare.
 • ORDONANTA DE URGENTA cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare. Guvernul a adoptat aceasta Ordonanta
 • ORDONANTA DE URGENTA privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Guvernul a adoptat aceasta Ordonanta
 • ORDONANTA DE URGENTA privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Adoptarea acestei Ordonante va asigura o mai buna implementare a legislatiei comunitare in domeniul ajutorului de stat, cu un impact semnificativ atat in privinta modului in care sunt folosite resursele bugetare nationale, dar si cele provenind din fondurile europene. Totodata Ordonanta creeaza cadrul legislativ care garanteaza indeplinirea conditionalitatilor ex-ante impuse de CE pentru accesarea fondurilor europene in perioada 2014-2020. De asemenea, Ordonanta de Urgenta prevede unele masuri pentru eficientizarea activitatii Consiliului Concurentei, pentru asigurarea concordantei intre prevederile din Legea concurentei si cele din legislatia specifica inaltilor functionari publici.
 • ORDONANTA DE URGENTA a Guvernului pentru modificarea art. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare. Guvernul a adoptat aceasta Ordonanta
 • ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea unor acte normative si pentru aprobarea platii cotizatiei anuale a Romaniei ca membru in Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisa (Open Government Partnership). Prin Ordonanta adoptata de Guvern se reglementeaza ca, incepand cu data intrarii sale in vigoare, dispozitiile art. 20 din Legea nr. 202/1998 sa prevada ca toti emitentii suporta cheltuielile determinate de publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului. De asemenea, se stabileste ca pentru actele Guvernului si deciziile prim-ministrului, cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar pentru actele Parlamentului din bugetul Camerei Deputatilor, cu exceptia rapoartelor prezentate Parlamentului, ale caror cheltuieli de publicare se suporta de catre autoritatile publice respective.
 • HOTARARE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenite veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat. Prin Hotararea adoptata de Guvern se majoreaza acest ajutor de la 265 la 300 de lei. De acest ajutor beneficiaza un numar total de 22.074 persoane.
 • HOTARARE privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva in domeniul public al Comunei Budureasa, judetul Bihor. Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind aprobarea stemelor comunelor Garbova, Salciua si Sona, judetul Alba. Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind aprobarea stemelor comunelor Bertestii de Jos, Surdila-Gaiseanca, Surdila-Greci si Visani, judetul Braila. Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind scoaterea unei parti dintr-un imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si aflat in administrarea Serviciului de Protectie si Paza, ca urmare a restituirii acestuia catre persoanele indreptatite si pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza. Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
 • Hotarare privind schimbarea titulaturii Muzeului de istorie Galati in Muzeul de Istorie ¬Paul Paltanea¬ Galati. Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind suplimentarea numarului maxim de posturi pentru Ministerul Public. Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
 • HOTARARE privind prorogarea termenelor prevazute la art. 3 alin. (1) si art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar, cu modificarile si completarile ulterioare. Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
 • MEMORANDUM cu tema: Masuri privind asigurarea functionalitatii birourilor de reprezentare externa ale Ministerului Economiei. Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune achizitionarea unor autoturisme noi pentru birourile de reprezentare externa ale ME, in care autoturismele din dotare sunt uzate fizic si moral, iar costurile de reparatii depasesc valoarea unor autoturisme noi.
 • PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de lege pentru modificarea si  completarea Anexei 1 la Legea  nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de doamna deputat Ana Birchall - Grupul parlamentar al  PSD (Plx. 101/2013, L 225/2013). Aviz favorabil.
 • PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ''Legea pentru completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea'' , initiata de doamna deputat Rovana Plumb, domnul senator Liviu-Marian Pop si domnii deputati Florin Iordache si Bogdan-Liviu Ciuca-Grupurile parlamentare ale
 •  PSD (Bp. 520/2014). Aviz favorabil.