Pentru 2015, Guvernul mizeaza pe un deficit bugetar de circa 13 miliarde de lei (1,8% din PIB), adica 2,9 miliarde de euro, la cursul pe care e construit Bugetul. Pentru a acoperi aceasta suma, Guvernul intentioneaza sa treaca de la imprumuturi externe (principala surse de finantare pana acum) pe finantarea din surse interne. Intentia este una ambitioasa, cata vreme depinde de parametri greu de anticipat. Ca sursa interne de finantare a deficitului va fi si recentul program pilot de emisiuni de titluri de stat pentru populatie, chiar daca pretul lor ridicat si apetitul romanilor pentru tranzactionarea pe pietele de capital inca timid nu se contureaza ca fiind un succes de casa. De asemenea, MFP va introduce din 2015, obligatii de cotare a titlurilor de stat pentru dealerii primari pe o platforma electronica furnizata de Bloomberg, care ar putea scadea costurile de tranzactionare pentru participantii din piata secundara.

Statul s-a imprumutat mai ieftin anul acesta, dar scaderea randamentelor s-a temperat. Randamentele la titlurile de stat au scazut si in primele doua luni din trimestrul IV, continuand trendul descendent pe care s-au inscris in prima jumatate a anului, evolutia fiind influentata de inflatia redusa, imbunatatirea perceptiei de risc fata de Romania si reducerea dobanzii cheie. Astfel, in luna noiembrie, randamentele pentru titlurile cu scadenta la sase luni s-au mentinut in jur de 2 %, iar pentru obligatiunile de stat pe termen mediu (5 ani), respectiv termen lung (10 ani) s-au situat in jur de 2,7%, respectiv 3,7%.

Principalele masuri pentru finantarea deficitului bugetar in 2015:

 • Volumul anual de titluri de stat ce se va emite in anii urmatori  pe piata interna este estimat la max. 50 miliarde lei,  ceea ce reprezinta un volum mai redus cu cel putin 5 miliarde lei, comparativ cu valoarea emisiunilor din anul 2013.
 • Introducerea de certificate de trezorerie cu scadente mai scurte (initial la 3 luni), complementar celor emise la 6 si 12 luni, si obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadente pe termen mediu si  lung
 • MFP intentioneaza sa elimine emisiunile de titluri  denominate in Euro pe piata interna, tinand cont ca acesta este un instrument atipic, care fragmenteaza piata titlurilor de stat.
 • Incepand din anul 2015, MFP intentioneaza sa utilizeze operatiuni specifice de piata secundara, de tipul buy backs si bond exchange, in scopul accelerarii crearii de titluri de stat de tip benchmark lichide si facilitarii refinantarii seriilor cu volume mari care devin scadente.
 • In mod similar, MFP intentioneaza sa inceapa sa utilizeze operatiuni de tip reverse repo pentru un management eficient al lichiditatilor, in baza unei consultari in prealabil cu BNR, in vederea coordonarii politicilor de finantare si de management al lichiditatilor cu cele monetare.
 • Introducerea din 2015  de obligatii de cotare a titlurilor de stat pentru dealerii primari pe o platforma electronica furnizata de Bloomberg, care va contribui la reducerea costurilor de tranzactionare pentru participantii din piata secundara.
 •  Va fi demarat cu ajutorul Bancii Mondiale cadrul procedural pentru folosirea produselor financiare derivate in scopuri de hedging, impotriva riscurilor valutare si a celor legate de rata dobanzii.
 •  In ceea ce priveste sursele de finantare externa pe termen mediu, acestea se vor asigura, in principal, prin emisiuni de euroobligatiuni pe pietele externe de capital in cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat (MTN), si  in completare, se vor contracta imprumuturi de la creditori oficiali (institutii financiare internationale si agentii guvernamentale). MFP intentioneaza sa mentina prezenta pe pietele internationale de capital in Euro si sa acceseze oportunistic pietele internationale de capital in USD sau in alte valute, prin selectarea celor mai lungi scadente posibile, in vederea reducerii riscului de refinantare, tinand cont de costul asociat  extinderii maturitatii titlurilor de stat.
 • De asemenea, la inceputul anului 2015,  se vor finaliza procedurile legale pentru intrarea in efectivitate a primului imprumut BIRD de politici de dezvoltare (DPL), in valoare de pana la 750 milioane Euro, in cadrul unei  serii de 2 imprumuturi de tip DPL  (contractarea celui de -al doilea imprumut urmand a fi demarata in prima parte a anului 2015).  Aceste imprumuturi sunt destinate sustinerii obiectivului guvernamental de imbunatatire a potentialului de crestere al Romaniei prin sporirea eficacitatii interventiilor in sectorul public si maximizarea functionarii pietelor de capital, imobiliare si de energie.
 • Cele doua imprumuturi de la BIRD vor fi urmate in perioada 2016-2017 de alte doua imprumuturi similare, a caror valoare urmeaza a fi stabilita ulterior. Totodata, in prima parte a anului 2015, urmeaza a se finaliza formalitatile legale pentru intrarea in efectivitate a  imprumutului BIRD in valoare de 250 mil. EUR in vederea sustinerii refomei sectorului sanitar, precum  si a imprumutului acordat de  Banca Europeana de Investitii  in valoare de 300 mil. EUR in vederea acoperirii contributiei bugetului de stat in vederea acoperirii contributiei bugetului de stat la PNDR.
 • La aceste imprumuturi se vor adauga alte noi imprumuturi care urmeaza a fi contractate de la institutiile financiare internationale  (BIRD, BEI, BDCE) in perioada  2015 - 2016 in scopul finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice guvernamentale, disponibilizarea sumelor avand la baza realizarea unor investitii si/sau alte actiuni necesare in domeniul reformelor sectoriale.

Reamintim ca in luna ianuarie 2014, Ministerul Finantelor Publice a emis in cadrul Programului MTN, doua serii de obligatiuni denominate in USD, cu maturitati de 10 si 30 de ani, in valoare cumulata de 2 miliarde.

Astfel, Romania a imprumutat 1 miliard USD cu maturitatea de 10 ani si un cupon de 4.875% (in scadere, comparativ cu emisiunea de anul trecut) si 1 miliard USD cu maturitatea de 30 de ani (cea mai lunga maturitate a unei obligatiuni de stat realizata pana in prezent) si un cupon de 6,125%.

De asemenea, in data de 15 aprilie 2014, MFP a emis euroobligatiuni denominate in Euro cu maturitatea de 10 ani (pentru prima oara de la declansarea crizei financiare) extinzand curba de randamente in Euro si obtinand cel mai redus cost obtinut vreodata de Romania prin emiterea de euroobligatiuni (randament 3,701% si cupon 3,625%).

In luna octombrie 2014, MFP a emis euroobligatiuni denominate in Euro in valoare de 1,5 miliarde Euro cu maturitatea de 10 ani si un cupon de 2,875%. In completare, MFP a tras in iunie 2014 suma de 300 mil. Euro ramasa dintr-un alt imprumut de tip BIRD DPL DDO. Acest tip de imprumut functioneaza ca o linie de credit la dispozitia celui imprumutat, banii utilizandu-se in principal in scopul atingerii obiectivelor de management al datoriei. Are atasata optiunea de tragere a acestuia pe o perioada de 3 ani, din momentul ratificarii lui.