La o analiza preliminara a agregatelor bugetare cuprinse in proiectul de buget pe baza datelor disponibile la acest moment, Consiliul fiscal isi manifesta unele rezerve cu privire la nivelul prognozat al incasarilor din impozitul pe venit, din cel pe profit, din contributii sociale si din impozitul pe proprietate care sunt prognozate a avansa mai rapid decat ar fi justificat de masurile de politica fiscala adoptate, se arata in Opinia Consiliului Fiscal despre proiectul de buget, transmise vineri. De asemenea, o serie de cheltuieli par a fi usor subevaluate avand in vedere masurile adoptate, precum si executia bugetara aferenta anului 2014, se mai arata in document.

Ionut Dumitru, presedintele Consiliului FiscalFoto: HotNews.ro

Vezi in atasament textul integral transmis de Consiliul Fiscal

  • Setul complet de documente nu au parvenit Consiliului fiscal pana la momentul redactarii prezentei opinii

In data de 11 decembrie 2014, Consiliul fiscal a primit de la Ministerul Finantelor Publice (MFP) adresa nr. 56371 datata 10 decembrie 2014, prin care i se solicita, in baza art. 40, alin. (2) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 cu modificarile si completarile ulterioare (LRFB), formularea opiniei privind proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015, proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015, Raportul privind situatia macroeconomica pentru anul 2015 si proiectia acesteia in perioada 2016-2018, Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2015-2017 si expunerile de motive aferente, proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015.

Cu toate acestea, setul complet de documente necesar elaborarii opiniei Consiliului fiscal (in speta Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2015-2017), precum si clarificarile suplimentare solicitate in cursul zilei de 11 decembrie cu privire la fundamentarea prognozei unor agregate bugetare si la documentele transmise, nu au parvenit Consiliului fiscal pana la momentul redactarii prezentei opinii.

Potrivit articolului 40, alin. (4) din LRFB, Guvernul si Parlamentul au obligatia de a analiza opiniile si recomandarile Consiliului fiscal la elaborarea strategiei fiscal-bugetare, a legilor bugetare anuale, precum si la elaborarea altor masuri determinate de aplicarea prezentei legi si, respectiv, la insusirea/aprobarea acestora. Avand in vedere intentia Guvernului de a aproba documentele mai sus mentionate in sedinta din 12.12.2014, ceea ce implica in mod evident un interval de timp insuficient pentru analiza, elaborarea si aprobarea opiniei solicitate, precum si lipsa setului integral de documente si clarificari solicitate, Consiliul fiscal se afla in imposibilitatea de a elabora o opinie completa cu privire la documentele mai sus mentionate. De altfel, Consiliul fiscal a solicitat public in nenumarate randuri Guvernului a i se oferi un timp rezonabil intre momentul transmiterii documentatiei necesare de catre MFP si momentul adoptarii legislatiei relevante in sedinta de Guvern. Dincolo de obligatia Executivului de a lua in considerare opinia Consiliului fiscal inainte de aprobarea strategiei fiscal-bugetare si a legilor bugetare anuale, potrivit principiul transparentei statuat in LRFB "Guvernul si autoritatile publice locale au obligatia de a face publice si de a mentine in dezbatere un interval de timp rezonabil toate informatiile necesare ce permit evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale si bugetare, a rezultatelor acestora si a starii finantelor publice centrale si, respectiv, locale".

De asemenea, potrivit art. 18 al LRFB, pana la data de 31 iulie 2014, MFP trebuia sa inainteze Guvernului Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2015-2017 precum si legea pentru aprobarea limitelor specificate in cadrul fiscal-bugetar, care au rolul de a ancora coordonatele politicii fiscale pe termen mediu, constituindu-se ca referinta in constructia proiectului de buget pentru anul 2015 si in evaluarea regulilor fiscale instituite de LRFB cu privire la legile bugetare anuale. In contextul in care proiectul Legii plafoanelor privind unii indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 este intocmit concomitent cu proiectul de buget, monitorizarea respectarii ex-ante a regulilor cu privire la acesta este irelevanta.

Proiectul de buget pentru anul 2015 are in vedere atingerea obiectivului pe termen mediu (engl. Medium term objective-MTO) in 2015, in linie cu angajamentele reconfirmate de catre Guvern prin Programul de Convergenta 2014-2017 elaborat in luna aprilie a anului curent, efortul de ajustare structurala aferent anului 2015 fiind de circa 0,6 pp din PIB, semnificativ superior celui de 0,1 pp din PIB intreprins in anul 2014. Aceasta tinta corespunde unui deficit efectiv potrivit standardelor europene ESA2010 de 1,2% din PIB in conditiile in care componenta ciclica pentru anul 2015 a soldului bugetar a fost reevaluata de catre Comisia Europeana de la -0,41% din PIB (in prognoza de toamna 2013) la -0,27% din PIB (in prognoza de toamna 2014), pe fondul reducerii deficitului de cerere (engl. output gap) fata de proiectiile initiale la 0,8% din PIB de la 1,2% din PIB.

Astfel, tinta initiala de deficit in standarde ESA2010 aferenta anului 2015 de 1,4% din PIB, care ar fi asigurat respectarea MTO in 2015, a fost revizuita descendent, respectiv la 1,2% din PIB. Acestei tinte ii corespunde un deficit in standarde cash conform proiectului de buget de circa 1,6% din PIB, ecartul dintre cele doua metodologii fiind explicat in principal de achitarea in avans fata de esalonarea stabilita prin lege a unor drepturi de natura salariala castigate in urma hotararilor judecatoresti, acestea fiind in cea mai mare parte deja inregistrate in executia bugetara potrivit standardelor europene inca din anul 2011.

  • Ajustarea deficitului bugetar in 2015 fata de executia previzionata a anului 2014 pare a se realiza in mare parte prin reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile

Astfel, la nivelul anului 2015 urmeaza sa fie platita o parte semnificativa din transa aferenta anului 2016 (circa 3,5 mld. de lei potrivit informatiilor disponibile la acest moment) in conditiile in care transa aferenta anului 2015 a fost deja cuprinsa in executia bugetara pe anul curent. La aceasta tinta se adauga un ajustor de 0,25 pp din PIB pentru cofinantarea proiectelor sustinute din fonduri europene, iar in urma aplicarii acestuia, tintele de deficit bugetar devin 1,45% din PIB potrivit standardelor europene ESA2010 si 1,83% din PIB potrivit metodologiei cash (daca absorbtia fondurilor UE nu se materializeaza, tintele de deficit raman 1.2% din PIB dupa standarde ESA2010 si 1.6% din PIB dupa standarde cash). Astfel, proiectul de buget are in vedere o reducere a deficitului in standarde ESA de circa 0,8 pp din PIB (in conditiile unui nivel estimat al acestuia pentru 2014 de 2% din PIB) si de circa 0,6 pp din PIB potrivit metodologiei cash fara a lua in calcul ajustorul de 0,25 puncte procentuale in PIB pentru cofinantarea proiectelor sustinute din fonduri europene.

La o analiza preliminara a agregatelor bugetare cuprinse in proiectul de buget pe baza datelor disponibile la acest moment, Consiliul fiscal isi manifesta unele rezerve cu privire la nivelul prognozat al incasarilor aferente categoriilor "impozit pe venit", "contributii sociale", "impozit pe profit", "impozite si taxe pe proprietate" care sunt prognozate a avansa mai rapid decat ar fi justificat de dinamica proiectata a bazelor macroeconomice relevante si de masurile de politica fiscala adoptate. De asemenea, pe partea de cheltuieli, o serie de categorii "cheltuieli de personal", "cheltuieli cu bunuri si servicii", "asistenta sociala"- par a fi usor subevaluate avand in vedere masurile adoptate, precum si executia bugetara aferenta anului 2014.

Ajustarea deficitului bugetar in 2015 fata de executia previzionata a anului 2014 pare a se realiza in mare parte prin reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile (cu 0,6 pp din PIB), informatiile disponibile in acest moment neindicand modalitatea concreta prin care aceasta se va realiza. In plus, cresterea prognozata a cheltuielilor de investitii se bazeaza in cea mai mare parte pe o crestere proiectata spectaculoasa (aproape dublare fata de executia bugetara din 2014) a absorbtiei fondurilor europene, care, desi dezirabila, pare foarte putin probabil a se realiza, in timp ce cheltuielile de capital finantate din surse proprii sunt proiectate a creste fata de nivelul foarte scazut inregistrat in 2014 (ele scad semnificativ insa ca procent din PIB fata de perioada 2010-2013).

In aceste conditii, cheltuielile de investitii si-ar putea continua in executie trendul descendent si prin urmare, in opinia Consiliului fiscal, o prioritizare a acestora este absolut obligatorie in vederea eficientizarii lor si maximizarii efectului de multiplicare in economie.

Consiliul fiscal isi rezerva dreptul de a reveni ulterior (in cursul saptamanii viitoare, pana la discutarea si aprobarea bugetului in cadrul Parlamentului) cu o completare a opiniei solicitate de MFP, potrivit Legii nr. 69/2010, pe masura ce va primi documentatia completa precum si clarificarile cerute si dupa o analiza riguroasa a coordonatelor propuse ale politicii fiscal-bugetare aferente proiectului de buget pentru anul 2015 si Strategiei fiscal-bugetare 2015-2017.

Opiniile si recomandarile formulate mai sus de Consiliul fiscal au fost aprobate de Presedintele Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 43, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, in urma insusirii acestora de catre membrii Consiliului, prin vot, in sedinta din data de 11 decembrie 2014.