Guvernul a modificat, printr-o Ordonanta aprobata in sedinta de miercuri, Legea 571/2003 privind Codul fiscal, in sensul exceptarii de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a unor categorii de persoane, printre care minori, precum si al clarificarii unor categorii de venituri pentru care nu va fi datorata contributia de asigurari sociale de sanatate. Actul normativ a fost aprobat dupa ce mii de copii din judetele Arges si Alba au primit de la ANAF instiintari sa achite contributiile la asigurarile de sanatate. Potrivit Ordonantei, vor fi exceptate de la plata si alte categorii de persoane. Vezi in text care sunt acestea.

In Codul fiscal vor fi mentionate explicit urmatoarele categorii de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si categoriile de venituri pentru care nu vor datora contributie:

 • 1. Copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor. Aceste categorii datoreaza contributie dar numai pentru situatia in care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, agricole, silvicultura si piscicultura.
 • 2. Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. In cazul in care acestia realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, agricole, silvicultura si piscicultura, sau sunt beneficiari de ajutor social acordat conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru aceste venituri datoreaza contributie.
 • 3. Sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
 • 4. Persoanele persecutate politic de fostul regim comunist - (persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat; prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare)
 • 5. Magistratii inlaturati din justitie pentru considerente politice, in timpul regimului comunist - (persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945 - 1989, cu modificarile ulterioare)
 • 6. Veteranii si vaduvele veteranilor de razboi (persoane ale caror drepturi au fost stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)
 • 7. Persoanele ale caror drepturi au fost stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare
 • 8. Luptatorii raniti in revolutia din Decembrie 1989  (persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare)
 • 9. persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia;
 • 10. bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia;
 • 11. femeile insarcinate si lauzele, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia sau daca nivelul acestora este  sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara.

NOTA Categoriile de persoane mentionate la punctele 4,5,6,7,8 vor fi exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate in baza acestor legi.

Pentru persoanele care au obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul a contributiei este conditionata de un plafon minim, respectiv, de valoarea salariului minim brut pe tara stabilit prin hotarare de Guvern. Daca venitul lunar realizat este sub plafonul minim, contributia se calculeaza asupra plafonului.

O alta modificare relevanta introdusa de Ordonanta de Guvern vizeaza extinderea scutirii persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din activitati independente, agricole, silvicultura si piscicultura. Pana acum, persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat beneficiau doar de neimpozitarea veniturilor obtinute din salarii sau pensii.