Ministerul Finantelor Publice propune spre consultare publica proiectul de Ordonanta pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (vezi proiectul in atasament). Principalul scop al proiectului este diminuarea evaziunii fiscale prin oferirea de stimulente actorilor economici pentru a se comporta "corect" si pentru a creste gradul de responsabilitate civica. "Diminuarea evaziunii fiscale va crea spatiul fiscal care va permite alocarea de resurse financiare suplimentare pentru domenii precum invatamantul si sanatatea", spun oficialii MFP. In cadrul Loteriei bonurilor fiscale se vor efectua extrageri a doua valori, respectiv: un numar din intervalul 1-999, reprezentand valoarea bonului fiscal fara subdiviziunile leului, si data emiterii bonului. Prima extragere va avea loc a doua zi de Paste (13 aprilie) si va dispune de un premiu de 1 milion de lei. Extragerile vor fi lunare, dar si ocazionale (Paste, Craciun etc.). Fondul de premiere se va imparti la numarul bonurilor fiscale castigatoare revendicate, astfel rezultand valoarea unitara a fiecarui castig.

HotNews.roFoto: Hotnews

Rezultatele extragerilor lunare si ocazionale vor fi disponibile online, pe web site-ul Ministerului Finantelor Publice si pe cel al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru un interval de cel putin 30 de zile.

Din Nota de Fundamentare care insoteste proiectul:

  • Loteria bonurilor fiscale, implementată prin proiectul de ordonanţă, desi presupune, similar activităţilor de natura jocurilor de noroc, selectarea aleatorie a unor rezultate, cu utilizarea unor mijloace de joc de tipul urnelor, roţilor (mijloace de joc de tip loteristic) în vederea desemnării unor câstigători cărora li se atribuie premii în bani, nu este un joc de noroc, întrucât dreptul de participare nu este condiţionat de plata unei taxe.
  •  Extragerile lunare se efectuează în prima duminică, după data de 15 a fiecărei luni.
  • Extragerile ocazionale privesc intervalele calendaristice prevăzute prin ordin al ministrului finanţelor publice, urmând să se efectueze la minimum 15 zile de la ultima zi calendaristică participantă la extragerea ocazională.

Este considerat câstigător bonul fiscal care îndeplinește cumulativ următoarele conditii:

a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, asa cum sunt prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) are valoarea totală fără subdiviziunile leului, exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă aleatoriu;

d) a fost emis în ziua extrasă aleatoriu;

e) nu are menţionat, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului;

f) a fost emis pentru vânzarea de bunuri si/sau prestări de servicii, către persoane fizice.

Rezultatul extragerilor lunare si ocazionale se consemnează într-un proces verbal care se transmite la Ministerul Finantelor Publice si Agentia Natională de Administrare Fiscală în prima zi lucrătoare ce urmează datei extragerii, procesul verbal fiind disponibil publicului on-line, pe web site-urile Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, pentru un interval de cel puţin 30 de zile.

Persoanele majore care deţin bonuri fiscale care în urma extragerii, îndeplinesc cumulativ condiţiile mai sus menţionate, vor revendica, cel mult un premiu pentru o extragere lunară/ocazională, la orice unitate teritorială a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în maxim 30 de zile de la data extragerii, prin depunerea bonului fiscal în original, cu prezentarea actului de identitate sau pasaportului în original si copie si cu depunerea unei declaraţii, al cărei model se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

În termen de 10 zile de la expirarea datei limită de revendicare, unităţile teritoriale unde a fost depus originalul bonului fiscal câștigător, transmit către Agentia Natională de Administrare Fiscală lista persoanelor care au revendicat premiul în termen.

Premiile se virează de Ministerul Finanţelor Publice, în contul bancar al titularului bonului fiscal câstigător, în termen de 60 zile de la expirarea termenului de revendicare, cu excepţia cazurilor în care există suspiciuni de fraudă si în care acest termen se poate prelungi cu până la 60 de zile.

Valoarea câstigătoare aferentă unui bon, rezultă prin împărţirea fondului de premiere la numărul bonurilor fiscale câstigătoare revendicate în termen.

În cazul în care nu există niciun câștigător într-o lună, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.

Fondul de premiere va fi evidenţiat în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale,la o pozitie distinctă . Fondul anual de premiere si repartizarea lunară a acestuia se stabilesc de Ministerul Finanţelor Publice.

În scopul onorării premiilor pentru Loteria bonurilor fiscale pe anul 2015, prin proiect se prevede asigurarea sumei prin redistribuire, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2015 Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale.

Precizăm că, prin ordin al ministrului finantelor publice, se aprobă normele metodologice pentru punerea în aplicare a ordonantei, ordin prin care, se stabilește și structura din cadrul Ministerului Finantelor Publice responsabilă cu gestionarea fondului anual de premiere pentru Loterie.