Echipa de control a Curtii de Conturi a descoperit ca in 2013, Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului nu a fost utilizat in scopul pentru care a fost creat, alocarile realizandu-se fara criterii transparente. Acest fond reprezinta de fapt o modalitate de a suplimenta bugetele unor ordonatori de credite fara a fi nevoie de aprobarea Parlamentului, functionand practic ca un buget paralel fara control parlamentar, se arata in sinteza raportului Curtii de Conturi pe 2013.

Prin Legea nr. 5/2013, pentru fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului inclus in bugetul de stat s-au aprobat 200 milioane lei pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute care apar in timpul executiei bugetare. Aceste credite bugetare s-au majorat de peste 5 ori cu ocazia celor doua rectificari, fiind anulate unele credite bugetare propuse de ordonatorii principali de credite, in conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Sumele din fondul de rezerva bugetara s-au utilizat pentru majorarea bugetelor unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale, pe baza a 38 de hotarari de guvern, continuandu-se practicile din anii precedenti, respectiv:

  • repartizarea sumelor catre ordonatorii principali de credite care le-au anulat pentru actiuni care nu s-au dovedit a fi urgente sau neprevazute;
  • corectarea unor erori de programare bugetara ale ordonatorilor principali de credite;
  • sustinerea cultelor;
  • lucrari de investitii la diverse obiective, fara a exista o motivare a prioritatii fata de alte obiective de investitii in curs.