VIDEO Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Ministerul Dezvoltarii: In 2013, ministerul condus de Liviu Dragnea a primit, fara respectarea legii, 150 milioane de lei din Fondul de Rezerva al Guvernului

de Claudia Pirvoiu     HotNews.ro
Luni, 16 februarie 2015, 12:59 Economie | Finanţe & Bănci


Liviu Dragnea
Foto: Agerpres
Curtea de Conturi a descoperit mai multe nereguli petrecute in 2013 la Ministerul Dezvoltarii, fiind incalcate atat prevederile legale privind achizitiile publice, cat si cele privind finantele publice. In cadrul auditului realizat in 2014 pentru anul 2013, s-a constatat ca in cazul Ministerului Dezvoltarii condus de Liviu Dragnea, mijloacele electronice pentru procedurile de achizitii publice directe au fost folosite in proportie de doar 20,4%, fata de un minim de 40% prevazut de legislatie. De asemenea, Ministerul Dezvoltarii a beneficiat, cu incalcarea legislatiei in vigoare, de 150 milioane de lei din fondul de rezerva bugetara. Curtea de Conturi a mai descoperit ca Ministerul Dezvoltarii a finantat proiectarea a 60 de obiective de investitii, insa nu si executia lucrarilor. Astfel, pentru 60 de lucrari de reabilitare a unor drumuri judetene si locale s-au platit in mod inutil 10,2 milioane de lei pentru proiectari.
 • Fondul de Rezerva, un buget paralel folosit de Ministerul condus de Dragnea
Ministerul Dezvoltarii a fost in 2013 principalul beneficiar al fondului de rezerva al Guvernului. Practic, a beneficiat de aproape 40% din fondul de rezerva, adica 321 milioane de lei, pentru finantarea programului national de dezvoltare locala, a cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, precum si pentru plata unor arierate.

Curtea de Conturi a constatat ca Ffundamentarea si solicitarile de sume din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului s-au facut in unele cazuri cu nerespectarea prevederilor legale Mai precis, bugetul ministerului a fost suplimentat din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului, cu suma de 150.000 mii lei pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL) in conditiile nerespectarii dispozitiilor art. 30, alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, republicata, care precizeaza ca "alocarea de sume din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului prin bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat, catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, dupa caz".

De asemenea, au fost efectuate plati restante din Fondul de rezerva bugetara, pentru obiective de investitii sau alte activitati, cu incalcarea prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 500/2002, republicata, in care se precizeaza ca "Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului se repartizeaza pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in timpul exercitiului bugetar".

La modul general, echipa de control a Curtii de Conturi a descoperit ca in 2013, Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului nu a fost utilizat in scopul pentru care a fost creat, alocarile realizandu-se fara criterii transparente. Acest fond reprezinta de fapt o modalitate de a suplimenta bugetele unor ordonatori de credite fara a fi nevoie de aprobarea Parlamentului, functionand practic ca un buget paralel fara control parlamentar, se arata in sinteza raportului Curtii de Conturi pe 2013.

 • Plati doar pentru proiectare, nu si pentru executie

Curtea de Conturi a constatgat ca Ministerul Dezvoltarii nu a urmarit eficacitatea alocarii unor fonduri pentru realizarea obiectivelor cuprinse in diverse programe. De exemplu, s-au alocat 10,2 milioane de lei pentru plata unor servicii de proiectare in cazul a 60 de obiective de lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene si de interes local in judetele Buzau si Vracea. Insa, mai departe, nu s-au contractat si lucrarile de executie. Rezprezentantii ministerului au spus ca executia pentru 60 de obiective nu a fost realizata in perioada 2011-2013 din cauza lipsei finantarii.

In anul 2011, prin Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI), a fost incheiat contractul de lucrari nr. 365/24.10.2011 intre MDRT (actual MDRAP) in calitate de achizitor, si Asocierea SC VEGA 93 SRL, SC ARCADA COMPANY SA, SC PRIMACONS GROUP SRL si SC AQUAFORM SRL, in calitate de executant, avand ca obiect "Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene si de interes local pentru perioada 2011-2013, Judetul Buzau si Judetul Vrancea". Valoarea totala a contractului este de 630,2 milioane lei inclusiv TVA, din care, costuri de finantare in valoare de 220,5 milioane lei cu TVA, iar termenul de finalizare a fost stabilit in anul 2013.
Contractul a cuprins initial 67 de obiective de investitii (proiectare si executie) pentru un total de 405,8 km din care: judetul Buzau 32 de obiective, respectiv 206,3 km si judetul Vrancea 35 de obiective, respectiv 199,471 km. Pana la finele anului 2013, au fost angajate si efectuate plati in valoare totala de 64,5 milioane lei cu TVA, reprezentand valoarea lucrarilor de proiectare si executie. Din aceasta suma, 52.603 mii lei reprezentau valoarea lucrarilor de executie, efectuate pentru 7 obiective finalizate in judetele Buzau si Vrancea, iar 11,9 milioane lei reprezentauu valoarea serviciilor de proiectare aferente celor 67 de obiective. Insa, 1,8 milioane lei s-au platit pentru efectuarea serviciilor de proiectare pentru cele 7 obiective finalizate, iar 10,2 milioane lei pentru servicii de proiectare aferente unui numar de 60 de obiective pentru care insa nu s-au contractat si lucrarile de executie.

Curtea de Conturi a constatat ca in luna decembrie 2013 s-a alocat de catre Ministerul Dezvoltarii (MDRAP) suma de 944 mii lei pentru decontarea unor lucrari executate/prestate in anii anteriori fara a se verifica prin serviciile de specialitate daca documentele transmise de beneficiari se refera strict la perioadele prevazute in contractele de finantare incheiate pentru realizarea obiectivelor din programul PNDL. La randul lor, beneficiarii sumelor in cadrul PNDL nu au respectat obligatia legala de a asigura necesarul de fonduri de la bugetul de stat in completarea sumelor de la bugetul local, calculand si solicitand sume pentru decontarea de lucrari/servicii executate/prestate si in alte perioade decat in anul curent si in luna precedenta celei in care s-a efectuat solicitarea.

 • Achizitii publice cu incalcarea legislatiei

Cu ocazia efectuarii misiunii de audit, Curtea de Conturi a intalnit mai multe situatii de incalcare a prevederilor legale in privinta achizitiilor publice. Un exemplu este utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe in procent de numai 20,44% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate, fata de un minim de 40% prevazut la art.66 din HG 167/2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica.

De asemenea, a constatat ca a fost depasit termenul legal de 7 zile prevazut la art. 93 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata, precum si nerespectarea perioadelor de evaluare si de informare a operatorilor economici implicati in procedura de atribuire prevazute la art. 200 si art. 206 din OUG nr. 34/2006. Astfel de situatii s-au intalnit in cazul contractelor de achizitii publice incheiate cu Universitatea Bucuresti (contract incheiat dupa 204 zile de la comunicarea rezultatului procedurii) sau Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" (dupa 218 zile).

 • Abateri la inregistrarea in contabilitate a datoriei catre clientii bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ

Curtea de Conturi a mai descoperit ca in contabilitatea Ministerului Dezvoltarii nu a fost inregistrata datoria catre clientii bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ, constand in prime de stat aferente anilor precedenti in cadrul Programului de economisire si creditare in sistem colectiv. Prin acest program, s-a prevazut alocarea anuala de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP, pentru plata primei de stat catre institutiile financiar bancare care incheie contracte de economisire-creditare in sistem colectiv cu persoanele fizice.

MDRAP deruleaza Programul de economisire si creditare in sistem colectiv, prin intermediul caselor de economii pentru domeniul locativ - Raiffeisen Banca pentru Locuinte si BCR Banca pentru Locuinte. La inceputul fiecarui an, cele doua case de economii pentru domeniul locativ transmit MDRAP solicitarea de prima de stat pentru beneficiarii care au incheiat contracte de economisire creditare in anul precedent. MDRAP, dupa verificarea solicitarilor transmise de catre cele doua case de economii pentru domeniul locativ, elaboreaza notele de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare in vederea decontarii si urmareste aprobarea notelor de fundamentare si a incadrarii platilor in bugetul aprobat cu aceasta destinatie in bugetul MDRAP.

La finele exercitiului financiar 2013, in cadrul Programului de economisire si creditare in sistem colectiv reglementat de OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare, MDRAP avea o obligatie de plata in suma totala de 149.199 mii lei fata de clientii celor doua banci, reprezentand prime de stat prin intermediul carora se deruleaza Programul. Aceste sume care provin din neplata de catre MDRAP la termenul prevazut a primelor de stat datorate, aferente depunerilor la sfarsitul exercitiului bugetar 2012, nu au fost inregistrate in contabilitatea ministerului ca datorie/obligatie de plata. Abaterea constatata a fost inlaturata in timpul misiunii de audit financiar impreuna cu MFP care prin OMFP nr. 1191/2014 a aprobat modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice. La art. 2 din OMFP nr. 1191/2014 s-a reglementat modul de inregistrare in evidenta contabila a primelor de stat prin precizarea ca "datoriile provenind din subventii acordate de la buget, nu sunt considerate datorii de natura comerciala".

A fost constatata neconcordanta posturilor din bilant si a indicatorilor raportati in conturile de executie bugetara cu datele inregistrate in contabilitate. Platile efectuate in anul 2013 in suma de 48,6 milioane lei evidentiate in fisa contului pentru operatii diverse "Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii", nu corespund cu platile din conturile de executie bugetara inregistrate la capitolul 70.10 "Venituri proprii", care totalizeaza 48,3 milioane lei. Diferenta de 273 mii lei o reprezinta diverse reintregiri de cont si inregistrari eronate, efectuate pe parcursul exercitiului financiar al anului 2013, necorelate cu situatiile financiare. Aceasta abatere este urmare a nerespectarii Normelor metodologice ale MFP 1917/2005, in care la cap. 2, pct. 2.9.2 se precizeaza "contul de executie bugetara se intocmeste pe baza datelor preluate din rulajele debitoare si creditoare ale conturilor de disponibil, care trebuie sa corespunda cu cele deschise la trezorerie sau la banci, dupa caz".
 • Model de finantare incorect
Modelul Contractului de finantare aprobat la nivelul MDRAP nu cuprinde toate elementele obligatorii prevazute de lege, au mai constatat inspectorii Curtii de Conturi.
La nivelul MDRAP, printr-o procedura operationala a fost aprobat un model de contract de finantare care nu cuprinde doua din elementele obligatorii prevazute de alin. (2) al art. 34 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, act normativ prin care se reglementeaza si modul de intocmire a contractelor de finantare. S-a constatat ca la toate contractele de finantare incheiate in anul 2013 lipsesc precizarile obligatorii referitoare la esalonarea multianuala a implementarii si a alocarilor din bugetul de stat, precum si din bugetele pe ani bugetari, pana la finalizarea proiectului, inclusiv punerea in functiune a obiectivelor, dupa caz, in maximum 3 ani de la semnarea contractului. De asemenea, lipsesc precizarile legate de raspunderea in solidar, in cazul prejudiciilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale, din motive imputabile partilor.

Concluzia echipei de auditori ai Curtii de Conturi este ca modul de administrare a patrimoniului public si privat al Ministerului Dezvoltarii, precum si executia bugetului de venituri si cheltuieli al acestuia, nu respecta in totalitate principiile legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficientei si eficacitatii, motiv pentru care si-a exprimat o opinie adversa pentru 2013.Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

8077 vizualizari

 • +21 (23 voturi)    
  E o veste buna daca numai la Ministerul Dezvolta (Luni, 16 februarie 2015, 13:06)

  ion [anonim]

  rii s-au gasit nereguli!!

  In apararenta tot guvernul Ponta parea in neregula!!
  • +9 (11 voturi)    
   si eu zic ca vestile sunt bune.... (Luni, 16 februarie 2015, 14:16)

   lucyan [anonim] i-a raspuns lui ion

   neregulile sunt neinsemnate, neintemeiate, etc...., nu ca in cazul gala bute, unde totul a costat 50000 euro (cinzeci mii euro), ati citi bine si se presupune ca elena a primit mita 10 %, adica 5000 euro (cinci mii euro)... abia ii ajungea de o poseta....
   apropos, d-na nastase o fi stiut de afacerile sotului ei? sau se multumea cu faptul ca totul provine de la matusa tamara...
   oare cu ce o are ponta sau coltea pe kovesi la mana de vin solicitarile pe banda rulanta la udrea de arestare, de parca coruptia s-a oprit la ea... pe cand o solicitare la socrul lui ponta in dosarul retrocedarilor, ca avem inregistrari din care rezulta clar ca sarbu nu era strain...
   pentru unii muma, pentru altii ciuma...
   si inca ceva, daca pentru o mita de 3000000 euro faci 2 ani depuscarie, statul recupereaza doar 300000 lei, atunci tot sa furi in romania, si nu asa, cate 5000 de euro, trebuie milioane, ca sa faci cat mai putina puscarie....
 • +17 (19 voturi)    
  "fara respectarea LEGII"..... (Luni, 16 februarie 2015, 13:16)

  lili [anonim]

  Ii doare-n pais'pe de LEGE pe politicienii aflati la putere sau in opozitie, trateaza banii publici fara sa le pese, sunt convinsa ca NU arunca asa cu banii lor!
  Si NU dau socoteala NICIODATA!
 • +13 (13 voturi)    
  contracte date pe ochi frumosi... (Luni, 16 februarie 2015, 13:35)

  IancuJianu [utilizator]

  iar spaga trebuie sa fie pe masura sumelor "contractate".
 • +8 (10 voturi)    
  Unde-i raspunderea guvernamentala ??? (Luni, 16 februarie 2015, 13:39)

  andreesanu [utilizator]

  Cum se gestioneaza sutele de milioane ???
  Curtea de conturi a descoperit nereguli in gestionarea banilor de buzunar a viveprimministrului Dragnea !!!.Ce mare descoperire ?,parca ar fi prima data cind banul public este aruncat ca si grauntele pe batatura sa aiba ce ciuguli cotofenele si ciocanitorile !!!.
  Cind v-a exista o gestiune reala a banului public si o raspundere guvernamentala reala a cheltuirii banului public atunci poate RAPORTUL Curtii de conturi se transfera DNA pentru formularea capetelor de acuzare.
  Om trai si o vedea daca se vrea ordine in cheltuirea banului luat de la romani.
 • +16 (16 voturi)    
  FACETI-VA CA MUNCITI !!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Luni, 16 februarie 2015, 13:49)

  spectator47 [utilizator]

  studii de proiectare......studii de fezabilitate si tot felul de studii si filozofii goale de continut dar sumele sunt mai mari de zeci de ori decat ce se atribuie prin Premiile Nobel:concluzia avem cei mai multi premianti Nobel pe cap de locuitor fata de restul planetei in Romania se numesc PREMIILE DRAGNEA..........
 • +7 (7 voturi)    
  Inca o Bombonica pe coliva ! (Luni, 16 februarie 2015, 16:03)

  Plagarus [utilizator]

  Dacă ne gîndim la numărul morţilor de pe teritoriul naţional, începînd de la primul Război daco-roman, PSD putea strînge, prin Liviu Dragnea, cel mai bun mînuitor de morţi din Istoria modernă a ţării, mult mai mult decît 2,2 milioane de semnături pentru candidatura lui Victor Ponta, România tv, postul amicului sub acoperire, putînd trîmbiţa că pentru candidatura lui Victor Ponta au semnat şi Horia, Cloşca şi Crişan. (sanzi)
  În următoarele 3 luni aproape toată clasa politică din România, sau ce a mai rămas din ea, va fi decapitată de acţiunile procurorilor DNA. Marile dosare Microsoft şi EADS, conglomerate în genericul Mega-dosarul IT, dosarul Loteria-INTRALOT, noile episoade din dosarul Retrocedărilor, dar şi cele din dosarul Despăgubirilor precum şi dosarele care îi vizează pe baronii locali, vor conduce la blocarea activităţii parlamentare dar şi a marilor administraţii locale. Aşa că, la mijlocul lunii martie se va declanşa procedura pentru desfăşurarea alegerilor anticipate.

  Pe agenda procurorilor se află nume din toate partidele. Liviu Dragnea, Sebastian Ghiţă, Victor Ponta, Călin Popescu Tăriceanu, Ludovic Orban, Vasile Blaga, Gabriel Oprea sunt liderii care vor fi puşi sub acuzare sau arestaţi preventiv. Iar în ceea ce priveşte parlamentarii şi baronii locali situaţia este de-a dreptul explozivă. Peste o sută de parlamentari, preşedinţi de consilii judeţene şi primari de mari municipii sunt vizaţi de dosare la DNA.

  Reamintim că, la acest moment alţi 37 de parlamentari şi foşti miniştri sunt fie arestaţi preventiv fie cercetaţi sub control judiciar în diverse cauze.(florinnicu)
 • +5 (5 voturi)    
  Unde sunt (Luni, 16 februarie 2015, 17:23)

  uedin [anonim]

  postacii pupin'curisti, rusnaci platiti de "hotu' de motorina" :)
  La puscarie cu scarbosenia asta de loaza si confiscarea averii pana la generatia 14-a
 • +1 (1 vot)    
  dna, dormi ??? (Marţi, 17 februarie 2015, 11:38)

  timp tamp [utilizator]

  Sau îți faci de lucru cu cocoșei, sau sutele de milioane prăduite de dracnea și plagiator sunt mizilicuri???


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by