Recomandarile formulate prin decizia Curtii de Conturi, in urma auditului privind activitatea Ministerului Dezvoltarii din anul 2013, sunt in totalitate de natura administrativa, pentru imbunatatirea activitatii ministerului, se arata intr-un comunicat al institutiei. Potrivit acestuia, in raport nu au fost constatate fapte care sa constituie contraventii sau prejudicii. Reamintim ca inspectorii Curtii de Conturi a descoperit mai multe nereguli petrecute in 2013 la Ministerul Dezvoltarii, fiind incalcate atat prevederile legale privind achizitiile publice, cat si cele privind finantele publice. Au constatat ca in cazul Ministerului Dezvoltarii condus de Liviu Dragnea, mijloacele electronice pentru procedurile de achizitii publice directe au fost folosite in proportie de doar 20,4%, fata de un minim de 40% prevazut de legislatie. De asemenea, Ministerul Dezvoltarii a beneficiat, cu incalcarea legislatiei in vigoare, de 150 milioane de lei din fondul de rezerva bugetara.

Citeste Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Ministerul Dezvoltarii: In 2013, ministerul condus de Liviu Dragnea a primit, fara respectarea legii, 150 milioane de lei din Fondul de Rezerva al Guvernului

  • Punctul de vedere al Ministerului referitor la alocarile din fondul de rezerva a sumei de 150 milioane lei

La rectificarea bugetara din august 2013 au fost diminuate creditele bugetare alocate programului PNDL. Astfel, in baza contractelor de finantare incheiate cu unitatle administrattiv-teritoriale (UAT) pana la acel moment, acestea au contractat lucrari, pentru care au fost emise facturi de catre operatorii economici. Facturile emise in baza contractelor de finantare au fost depuse la minister, MDRAP inregistrand restante la plata acestora. Din aceste considerente, in cursul lunii decembrie 2013, sumele care au fost diminuate in luna august au fost realocate MDRAP, prin fondul de rezerva, pentru plata restantelor exclusiv generate de neachitarea de catre minister. Acoperirea arieratelor a fost considerata de natura cheltuielilor urgente si neprevazute intrucat, in lipsa ei, respectivele UAT-uri ar fi ajuns in blocaj financiar. Eliminarea acestui risc de blocaj a reprezentat, de altfel, unicul criteriu de alocare, aplicat tuturor UAT-urilor care au depus solicitare in acest sens, asadar un criteriu aplicat fara discriminare.

  • Referitor la plata unor servicii de proiectare

Respectivele servicii de proiectare au fost prestate pentru MDRAP in baza Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii, inceput in anul 2010. Programul a fost suspendat, in anul 2012, pentru respectarea angajamentelor privind deficitul bugetar asumate de Guvernul Romaniei cu Fondul Monetar International, Comisia Europeana si Banca Mondiala. Dupa suspendarea programului, au fost platite doar serviciile de proiectare efectiv prestate si lucrarile efectiv executate in cadrul acestui program. Neplata acestor servicii ar fi condus la actionarea in instanta a MDRAP de catre operatorul economic prestator/executant.

In cursul anului 2014, MDRAP a preluat recomandarile Curtii de Conturi, de a valorifica proiectele tehnice privind lucrarile proiectate si neexecutate. In acest scop, la propunerea MDRAP, a fost creat cadrul legal pentru transmiterea lor cu titlu gratuit catre autoritatile publice locale, pentru a fi valorificate prin accesarea de fonduri europene sau in cadrul altor programe.

  • Referitor la utilizarea mijloacelor electronice in atribuirea contractelor de achizitie

In cursul anului 2013, MDRAP a demarat achizitii realizate prin mijloace electronice in procent de circa 70% din valoarea tuturor achizitiilor, fata de minimul de 40% prevazut de legislatia in vigoare. Indicatorul nu a fost atins ca urmare a unei unei contestatii depuse in cursul anului 2013, fapt care a condus la incheierea procedurii abia in anul urmator. Este vorba de achizitia de microbuze prin licitatie deschisa cu etapa finala electronica, achizitie incheiata la valoarea de 72.316.800 lei (cu TVA inclus).

Asadar, situatia a fost generata de o cauza externa, independenta de MDRAP si neimputabila ministerului. Mai mult, procedurile realizate in cursul anului 2014 au asigurat o pondere de 83% a achizitiilor electronice din totalul procedurilor derulate de MDRAP.