Veniturile din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit, incepand cu 1 februarie 2015, a transmis joi ANAF. "Avand in vedere ca modificarea legislativa a fost aprobata dupa inceperea perioadei de emitere a deciziilor de plati anticipate pentru impozitul pe venit aferent anului 2015, pot exista situatii in care unii contribuabili, care beneficiaza de aceasta scutire, sa primeasca decizii de impunere cu sume de plata", se arata in comunicatul Fiscului.

In aceste cazuri, pe masura obtinerii, de la autoritatile publice competente (Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala) a informatiilor referitoare la persoanele care beneficiaza de scutire, potrivit legii, organul fiscal competent, care a emis si comunicat decizia de impunere prin care au fost stabilite plati anticipate in contul impozitului pe venit, va corecta din oficiu actul emis.

De asemenea, in vederea aplicarii tratamentului fiscal prevazut de lege, corectarea deciziei de impunere se poate efectua si la cererea persoanei, depusa la organul fiscal competent, la care se anexeaza documente prin care se atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat.