Incepand cu 01 martie 2015, OMFP nr. 170/2015 este actul normativ ce reglementeaza modul de tinere a contabilitatii in partida simpla. Astfel, vor conduce contabilitatea in partida simpla dupa noile reguli, persoanele fizice ce realizeaza venituri supuse impozitarii in sistem real, din activitati independente; cedarea folosintei bunurilor, cand este cazul sacei care realizeaza venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura. Ca element de noutate, aceste persoane pot conduce contabilitate in partida dubla, prin optiunea acestora, daca nu exista vreun act normativ care sa interzica aceasta posibilitate sau care sa impuna conducerea contabilitatii in partida simpla.

HotNews.roFoto: Hotnews

Ce mai transmite documentul aparut in Monitorul Oficial:

 • Cand este permisa optiunea, iar persoana fizica este interesata de conducerea contabilitatii in partida dubla, aceasta poate conduce contabilitatea in acest mod de la inceputul exercitiului financiar ulterior celui in care s-a decis schimbarea conducerii contabilitatii.
 • Persoanele infiintate dupa intrarea in vigoare a prezentului act normativ, pot opta inca de la infiintare la conducerea contabilitatii in partida dubla sau in partida simpla.
 • Daca se opteaza pentru contabilitate in partida dubla, aceasta se va conduce aplicand reglementarile valabile operatorilor economici, pana la nivel de balanta inclusiv si fara a se intocmi situatii financiare anuale.
 • Trecerea de la contabilitatea in partida simpla la contabilitatea in partida dubla, se realizeaza avand ca document justificativ un inventar din care sa rezulte activele si datoriile persoanei fizice, iar deschiderea initiala a conturilor se va face prin utilizarea contului 455 "Sume datorate actionarilor/asociatilor".
 • Pentru persoanele ce conduc contabilitatea in partida simpla, avand in vedere specificul activitatii, legiuitorul stabileste ca fiind obligatorii urmatoarele registre: Registrul Jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) si Registrul Inventar )cod 14-1-2/b)
 • In Registrul Jurnal de incasari si plati se inregistreaza cronologic toate incasarile atat cu numerar cat si prin banca, precum si platile si sumele se totalizeaza lunar.
 • Registrul Inventar se completeaza cu elementele de natura activelor si datoriilor inventariate. Amintim faptul ca si persoanele ce desfasoara activitati independente, profesii libere etc, au obligatia efectuarii inventarierii patrimoniului, cel putin o data pe an.
 • De la caz la caz, legiuitorul a prevazut un numar redus de documente, ce justifica situatiile contabile ale persoanei fizice, dintre care amintim: Fisa mijlocului fix pentru evidenta activelor; Factura, avand functia stabilita de Codul fiscal;Aviz de insotire a marfii; Lista de inventariere; Chitanta;  Dispozitie de plata/incasare; Statul de salarii.
 • Termenele de pastrare a documentelor sunt: a) 10 ani pentru Registrul Jurnal de incasari si plati si Registrul Inventar; b) 50 ani pentru statele de salarii; c) 5 ani pentru documentele justificative primare; d) documentele ce atesta provenienta unor bunuri cu o durata de folosinta mai mare de 5 ani se pastreaza pe toata durata de utilizare a bunurilor.
 • Arhivarea documentelor se face cu respectarea urmatoarelor reguli:

- documentele se grupeaza in dosare care se numeroteaza;

- gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an la care se refera acestea;

- dosarele continand documente financiare se pastreaza in spatii amenajate care sa impiedice degradarea sau distrugerea.

 • Arhivarea electronica este permisa in conditiile OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile.
 •  Se pot utiliza si alte documente prevazute in actele normative ce reglementeaza activitatile specifice fiecarei persoane ( cum ar fi cele de jocuri de noroc, exploatarea masei lemnoase, agricultura).

Alte aspecte relevante:

- cele doua registre amintite, Registrul Jurnal de incasari si plati si Registrul Inventar nu mai trebuie vizate de catre ANAF. Registrele contabile deja parafate se utilizeaza in continuare.

- elementele patrimoniale respecta principiul costului de achizitie sau de productie, cand se efectueaza inregistrarea in contabilitate;

- operatiunile efectuate in valuta se convertesc in lei, la cursul de schimb comunicat de BNR din ultima zi bancara anterioara efectuarii operatiei;

- daca se utilizeaza casa de marcat fiscala, documentul ce atesta incasarile este raportul fiscal de inchidere zilnica;

- inscrierea datelor in contabilitate se face fie manual, fie se pot utiliza sistemele informatice de prelucrare a datelor;

- elementele patrimoniale sunt bunuri si drepturi care contribuie la desfasurarea activitatii. Acestea cuprind imobilizari corporale (mijloace fixe), stocuri si imobilizari necorporale, respectiv programe informatice, brevete, licente, marci comerciale, dreptui si active similare.

- persoanele care conduc contabilitate in partida simpla nu intocmesc situatii financiare anuale. Material rezlizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.