Finantele au publicat in Monitorul Oficial OMFP nr. 218/2015 care aproba procedura de sigilare a unitatii operatorului economic pe perioada de suspendare a activitatii dispusa pentru neutilizarea casei de marcat fiscale de catre operatorul economic. Organele de control vor afisa la loc vizibil, de regula in interiorul unitatii pe geamurile tuturor usilor de acces destinate intrarii clientilor sau pe geamul ferestrelor, un anunt tiparit cu litere de tipar de minimum 10 cm si cu urmatorul continut: ACTIVITATE SUSPENDATA PENTRU NEEMITEREA BONURILOR FISCALE.

HotNews.roFoto: Hotnews
  • Prin aceasta procedura se stabileste ca in cazul in care organele de control abilitate dispun masura suspendarii activitatii operatorului economic in punctul de lucru pentru neemiterea bonurilor fiscale, acestea procedeaza si la sigilarea unitatii. In situatiile in care sigilarea nu poate fi realizata, organele de control dispun suspendarea activitatii si mentioneaza in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor imprejurarile care fac imposibila aplicarea masurii sigilarii.
  • Sigilarea vizeaza toate caile de acces destinate intrarii clientilor in incinta unitatii operatorului economic.
  • Concomitent cu sigilarea unitatii, organele de control afiseaza la loc vizibil, de regula in interiorul unitatii pe geamurile tuturor usilor de acces destinate intrarii clientilor sau pe geamul ferestrelor, un anunt referitor la suspendarea activitatii operatorului economic care este tiparit cu litere de tipar de minimum 10 cm si are urmatorul continut: ACTIVITATE SUSPENDATA DE (Denumire institutie/ structura) PENTRU NEEMITEREA BONURILOR FISCALE.
  • Desigilarea unitatii operatorului economic poate avea loc in urmatoarele situatii:

a)implinirea termenului pentru care a fost dispusa suspendarea unitatii;

b)in baza unei hotarari judecatoresti executorii;

c)transferul marfurilor sau bunurilor din incinta;

d)schimbarea proprietarului sau utilizatorului (chirias, comodatar) spatiului in care se afla unitatea;

e)lucrari de reparatii urgente in incinta unitatii.

  • Desigilarea se realizeaza in maximum 5 zile de la primirea solicitarii.
  • In cazul in care se doreste transferul marfurilor din incinta sau efectuarea de lucrari urgente in incinta unitatii, se poate solicita, o singura data pe toata perioada pentru care a fost dispusa masura suspendarii activitatii, o perioada de desigilare de maxim 2 zile.
  • Dupa realizarea scopului pentru care a fost solicitata desigilarea, unitatea este resigilata pana la implinirea termenului pentru care s-a dispus masura suspendarii activitatii operatorului economic in punctul de lucru. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.