In Monitorul Oficial de luni, 16 martie 2015, a fost publicat un Ordin al ministrului finantelor care modifica notiunea de cheltuieli de cercetare dezvoltare la care se pot aplica facilitatile fiscale de deducere suplimentara 50%. Potrivit art. 19^1 alin. (1) din Codul fiscal, la determinarea impozitului pe profit se acorda o deducere fiscala suplimentara in procent de 50% din valoarea cheltuielilor de cercetare dezvoltare. Suplimentar, operatorul economic interesat ce efectueaza activitati de cercetare dezvoltare beneficiaza de utilizarea metodei de amortizare accelerata pentru aparatura si echipamentele utilizate in activitatile de cercetare dezvoltare.

Actul normativ detaliaza cheltuielile eligibile pentru activitatile de cercetare dezvoltare si procedura dezvoltarii si enumera rezultatele cercetarii.

In situatia in care cheltuielile nu sunt inregistrate in totalitate pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, acestea vor fi alocate prin utilizarea unei chei de repartizare stabilite de contribuabil.

Cheltuielile eligibile luate in calcul la acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil sunt urmatoarele:

  • cheltuielile cu amortizarea sau cu inchirierea imobilizarilor corporale si necorporale sau o parte din aceste cheltuieli aferenta perioadei de utilizare a imobilizarilor corporale si necorporale la activitati de cercetare-dezvoltare;
  • cheltuielile cu personalul care participa la activitati de cercetare-dezvoltare, inclusiv la activitati conexe in sprijinul acestora (documentare, efectuarea de studii, experimente, masuratori, incercari, schimb de experienta);
  • cheltuielile cu intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale si necorporale;
  • cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu serviciile executate de terti, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, piese, module, componente, cheltuieli privind animalele de experiment, precum si alte produse/bunuri similare folosite la activitati de cercetare-dezvoltare;
  • cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetarii sau proportional, prin utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosita de contribuabili pentru repartizarea cheltuielilor comune: din categoria cheltuielilor de regie alocate direct pot fi incluse costurile pentru: chiria locatiei unde se desfasoara activitatile de cercetare-dezvoltare, asigurarea utilitatilor, cum sunt: apa curenta, canalizare, salubritate, energie electrica si termica, gaze naturale corespunzatoare suprafetei utilizate pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, precum si cheltuieli pentru consumabile si birotica, multiplicare si fotocopiere, servicii postale si de curierat, telefon, facsimile, internet, transport, depozitare, aferente activitatilor de cercetare-dezvoltare necesare pentru obtinerea rezultatelor cercetarii. Din categoria cheltuielilor de regie alocate prin cheie de repartizare pot fi incluse costurile pentru: servicii administrative si de contabilitate, servicii postale si telefonice, servicii pentru intretinerea echipamentelor si sistemelor IT, multiplicare si fotocopiere, consumabile si birotica, chiria locatiei unde se desfasoara activitatile proiectului, asigurarea utilitatilor, cum sunt: apa curenta, canalizare, salubritate, energie electrica si termica, gaze naturale, si alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului.

Activitatile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

  • sunt cuprinse intr-un proiect, care contine cel putin urmatoarele elemente: obiectivul stabilit, perioada de desfasurare, domeniul de cercetare, sursele de finantare, categoria rezultatului (de exemplu: studii, scheme, tehnologii, produse informatice, retete si altele asemenea), caracterul inovativ (de exemplu: produs nou/ modernizat, tehnologie noua/ modernizata, serviciu nou/ modernizat);
  • sunt din categoria cercetarii industriale sau a dezvoltarii experimentale (material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta).