Faceti parte din randul platitorilor de TVA al caror cod de TVA a fost anulat de catre autoritatile fiscale? Mare atentie! In ciuda faptului ca vi s-a anulat acest cod, sunteti obligati sa colectati si sa platiti TVA pentru tranzactiile aflate in sfera TVA, efectuate dupa anularea inregistrarii în scopuri de TVA, conform art. 11 alin. (1^1) – (1^3) din Codul fiscal, fara a avea dreptul sa deduceti TVA de la achizitiile în legatura cu aceste tranzactii. Formularul pentru declararea si plata TVA aplicabil in aceasta situatie este declaratia 311, care are un nou formular, in urma unui Ordin publicat in aceste zile.

HotNews.roFoto: Hotnews

Acelasi formular se utilizeaza si de catre platitorii de TVA ce aplica sistemul de TVA la încasare, pentru care a fost anulata înregistrarea în scopuri de TVA, iar exigibilitatea TVA colectata intervine dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA.

Ce trebuie sa stiti:

  • Depunerea declaratiei se face pâna pe data de 25 a lunii urmatoare celei în care a intervenit exigibilitatea TVA. Acesta este si termenul de plata a TVA catre buget.
  • Declaratia se depune la organul fiscal la care este arondata persoana impozabila, sub urmatoarele forme: la registratura autoritatii fiscale, direct sau prin împuternicit sau prin posta cu scrisoare recomandata.
  • Observam ca nu se poate transmite electronic.
  • Potrivit normelor de completare, declaratia se întocmeste utilizând majuscule, citet si corect. În caz de erori, se va depune declaratie rectificativa, numai pentru perioadele când nu s-a efectuat o inspectie fiscala asupra contribuabilului, având ca obiect TVA.
  • Reamintim ca principalele cauze ce conduc la anularea înregistrarii în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, sunt:

- nedepunerea deconturilor de TVA pentru o perioada de 6 luni consecutive, pentru persoana impozabila ce are perioada fiscala luna sau nedepunerea deconturilor de TVA pentru doua trimestre consecutive, pentru persoanele ce au ca perioada fiscala trimestrul;

- depunerea pentru o perioada de 6 luni a deconturilor de TVA fara ca societatea sa înregistreze tranzactii economice (achizitii/vânzari) în sfera TVA;

- înregistrarea în cazierul fiscal al asociatilor/administratorilor sau a persoanei impozabile, a unor fapte de natura penala generate de încalcarea reglementarilor cu caracter economic;

- în cazul în care societatea solicita suspendarea activitatii la Registrul Comertului;

- în cazul în care societatea este declarata inactiva, conform reglementarilor din Codul de procedura fiscala.

  •  In acest context, anularea codului de inregistrare în scopuri de TVA nu conduce la realizarea unei persoane neplatitoare de TVA, ci dimpotriva, aceasta persoana va plati TVA fara a avea dreptul de deducere de la achizitii. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)