Premierul Victor Ponta a anuntat ca miecuri vor fi aprobate in Guvern proiectul de Cod Fiscal si proiectul de Procedura Fiscala. Potrivit unei sinteze prezentate in Guvern, proiectul de Cod Fiscal prevede: reducerea TVA de la 24% la 20% incepand cu 1 ianuarie 2016, scaderea contributiilor sociale de stat, impozitarea stimulativa a microintreprinderilor, elimiarea impozitului pe dividende, scaderea cotei unice de la 16% la 14% de la 1 ianuarie 2019, scaderi de accize si eliminarea taxei pe constructii speciale. Toate acestea vor avea un impact negativ asupra veniturilor bugetare de 18,3 miliarde lei in 2016, iar asupra cheltuielilor de 1,6 miliarde lei. Guvernul estimeaza ca in urma aplicarii masurilor se vor recupera 9,4 miliarde de lei, ramanand un impact bugetar negativ net de 7,26 miliarde lei. Vezi documentele atasate.

UPDATE Cele doua proiecte au fost aprobate

TVA

 • Reducerea cotei standard pentru toate bunurile şi serviciile de la 24% în prezent la 20% începând cu  1 ianuarie 2016
 • Reducerea cotei de TVA pentru animale vii și păsări vii, din specii domestice, carne, pește, lapte, produse și subproduse lactate, ouă de păsări, legume, fructe comestibile și preparate din acestea și accesul la evenimentele sportive de la 24% în prezent la 9% începând cu  1 ianuarie 2016
 • Introducerea taxării inverse pentru livrarea de clădiri, părţi de clădire şi terenuri de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare, începând cu 1 ianuarie 2016
 • Reducerea cotei TVA de la 20% la 18% începând cu 1 ianuarie 2018

Contribuțiile de asigurări sociale

 • Introducerea plafonului maxim de 5 salarii medii brute pentru baza lunară de calcul a CASS de la 1 ianuarie 2016
 • Eliminarea deducerii CASS de la calculul impozitului pe venit de la 1 ianuarie 2016
 • Introducerea obligației de plată a CAS și CASS pentru toate persoanele fizice care realizează venituri
 • Majorarea sumei neimpozabile lunare avute în vedere la stabilirea impozitului pe venitul din pensii începând cu 1 ianuarie 2016
 • Reducerea contributiei de asigurări sociale la angajat de la 10,5% la 7,5% de la 1 ianuarie 2018
 • Reducerea contributiei de asigurări sociale la angajator de la 15,8% la 13,5% de la 1 ianuarie 2018

Impozitarea microintreprinderilor

 • Stabilirea unei cote de impozitare diferenţiate, în funcţie de numărul de salariaţi, după cum urmează:
 • 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv;
 • 3% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
 • 3% + 1530*) lei trimestrial, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi;
 • 3%**) pentru microîntreprinderile care nu se încadrează în prevederile lit.a) sau lit.b), si care se află într-una din următoarele situații înscrise în registrul comerțului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoresti competente, după caz: (i) dizolvare urmată de lichidare; (ii)  inactivitate temporară; (iii) nedesfăsurarea de activităţi.

Modificarea pragurilor

75.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2017

85.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2018;

100.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor începând cu anul 2019.

Impozit pe dividende

 • Eliminarea impozitului pe dividende începând cu 1 ianuarie 2016.

Cota unica

 • Reducerea cotei de impozit pe profit de la 16% în prezent la 14% începând cu 1 ianuarie 2019
 • Reducerea cotei de impozit pe venit de la 16% în prezent la 14% începând cu 1 ianuarie 2019
 • Reducerea cotei de impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi de la 16% în prezent la 14% începând cu 1 ianuarie 2019.

Accize

 • Diminuarea nivelului accizelor la principalele produse energetice (motorină, benzina fără plumb şi benzina cu plumb), astfel:
 • Scaderea cu 20% a accizei la motorina ( de la 1897,08 lei / 1000 litri la 1518,04 lei / 1000 litri);
 • Scaderea cu 18,62% a accizei la benzina fara plumb ( de la 2035,40 lei / 1000 litri la 1656,36 lei / 1000 litri);
 • Scaderea cu 16,28% a accizei la benzina cu plumb ( de la 2327,27 lei / 1000 litri la 1948,23 lei / 1000 litri)
 • ropuneri de modificări legislative
 • Scaderea cu 15,38% a accizelor pentru bere (de la 3,9 lei / hl / 1 grad Plato la 3,3 lei / hl / 1grad Plato)
 • Scaderea cu 70% a accizelor la vinuri spumoase (de la 161,33 lei / hl produs la 47,38 lei / hl produs) si cu 77,7% pentru bauturi fermentate spumoase (de la 213,21 lei / hl produs la 47,38 lei / hl produs)
 • Scaderea cu 30% a accizelor pentru alcool etilic (de la 4738,01 lei / hl alcool pur la 3306,98 lei / hl alcool pur)
 • Eliminarea din sfera de impozitare atât a titeiului din productia internă cât si a produselor care în prezent se regăsesc la Capitolul II „Alte produse accizabile”: cafea, bijuterii, confectii din blănuri, autoturisme etc.

Impozitul pe constructii speciale

 • Eliminare a impozitului pe construcții speciale începând cu 1 ianuarie 2016.

Impozite si taxe locale

 • Cota impozitului pe clădiri rezidențiale va fi cuprinsă între 0,08 % - 0.2%, față de cota actuală  0,1 %;
 • Cota impozitului pe clădiri nerezidențiale, va fi cuprinsă între 0,2%-1,3%;
 • Pentru terenurile situate în  intravilan au fost introduse limite minime și maxime, pe ranguri de localități și zone.
 • S-a introdus posibilitatea de scutire sau reducere a impozitului pe mijloacele de transport agricole folosite exclusiv în domeniul agricol.
 • Consiliile locale pot majora, pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan,  impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500%;
 • Pentru terenul agricol din extravilan nelucrat timp de doi ani consecutiv, se poate majora impozitul pe teren cu până la 500%.

Vom reveni cu amanunte