Numarul pensionarilor din sistemul special de pensii al Armatei, Politiei si Serviciilor este de circa 160.000 de persoane, reprezentand circa 3% din totalul pensionarilor Romaniei, potrivit calculelor HotNews.ro pe baza coroborarii datelor publicate de institutiile respective, cu cele ale ANAF si INS. Acesti 160.000 de pensionari reprezinta o sursa importanta de cheltuieli, intrucat pensiile lor sunt cu mult mai mari decat cele achitate celorlalti, fiind proportionale cu salariile anterioare din ultima perioada a vietii active.

pensii2Foto: Hotnews

Problema principala consta in faptul ca pensiile speciale sunt calculate pe alte criiterii decat cele pentru pensionarul obisnuit, pe criterii privilegiate. Nu in baza unui sistem contributiv, ci prin posibilitatea proaspatului pensionar de a-si alege ca baza de calcul 6 luni consecutive care-i convin lui, in ultimii 5 ani. Evident, cele mai banoase.

In plus, trebuie spus ca, in ciuda "ajustarilor" facute, chiar daca unele pensii au scazut, in cazul fostilor militari acestea au urcat cu 30%. Si de-acum inainte vor mai urca.

"Pensiile militare recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, au crescut in urma recalcularii cu circa 30% (pensia medie) in perioada 2010-2012, in conditiile in care prognozele initiale indicau o scadere a acestora in urma aplicarii principiului contributivitatii (subl.mea DP). Economiile prognozate de Guvern la fundamentarea bugetului prin recalcularea pensiilor speciale se ridicau la 86,8 milioane lei in 2010, 260,6 milioane lei in 2011, 267,9 milioane lei in 2012, 274,6 milioane lei in 2013 si 281 milioane lei in 2014. Cu toate acestea, recalcularea a rezultat intr-o crestere a cheltuielilor bugetare anuale cu peste 1 mld. lei", se arata intr-o analiza a Consiliului Fiscal (pag.43-44)

Ca sa fie stiut, aceste pensii se platesc din sumele alocate la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii. "Sistemul de pensii militare nu va mai fi un sistem contributiv (subl.m.DP), angajatorul nefiind obligat sa plateasca contributia aferenta lui", se arata in documentul aprobat miercuri in Guvern. Angajatul va plati lunar o contributie de 5% din venitul sau, suma ce va fi varsata la bugetul de stat.

Proiectul de lege instituie reglementari prin care se revine, in principal, la regulile care caracterizau sistemul pensiilor militare de stat, astfel:

- vor exista pensii de serviciu, pensii de invaliditate si pensii de urmas;

- pensiile de serviciu vor fi de trei feluri: pensie de serviciu pentru limita de varsta, pensie anticipata si pensie anticipata partiala.Vor fi acordate pensii militare de stat si pentru soldatii si gradatii profesionisti care indeplinesc conditiile de vechime in serviciu.

Din Nota de Fundamentare a proiectului:

Mecanismul prin care se revine la sistemul pensiilor ocupationale presupune:

- repunerea in plata a pensiilor stabilite in temeiul Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010, pentru cadrele militare trecute in rezerva pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 263/2010;

- recalcularea pensiilor aflate in plata stabilite in temeiul Legii nr. 263/2010, pentru cadrele militare trecute in rezerva in intervalul cuprins intre data de 01.01.2011 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, potrivit

reglementarilor cuprinse in aceasta;

- stabilirea drepturilor de pensie, pentru cadrele militare care vor trece in rezerva sub imperiul prevederilor prezentei legi, dupa o metodologie similara celei statuate de Legea nr. 164/2001, care are in vedere, in principal, luarea in considerare a soldei functiei de baza/salariului functiei de baza din ultima luna de activitate. In cazul in care au avut loc modificari ale soldelor de functie in ultimii 5 ani de activitate, baza de calcul o constituie media soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza corespunzatoare functiilor indeplinite in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie, la alegere.

In cazul pensiilor care prin actualul mod de calcul au fost diminuate fata de cuantumul aflat in plata, acestea isi vor pastra cuantumul din plata daca este superior celui rezultat prin aplicarea noii formule.

Perioada de trecere de la sistemul actual de acordare a pensiilor la noua lege ce va fi adoptata va fi relativ scurta, iar dispozitiile propuse elimina incertitudinile cu privire la exactitatea datelor care au stat la baza

stabilirii pensiilor in sistemul contributiv actual.

Proiectul lege prevede mai ca vor fi acordate pensii militare de stat si pentru soldatii si gradatii profesionisti care indeplinesc conditiile de vechime in serviciu, aceasta categorie profesionala beneficiind in prezent de posibilitatea mentinerii in activitate pana la varsta de 55 de ani.

Sistemul pensiilor militare de stat va include pensia de serviciu, pensia de invaliditate si pensia de urmas.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca militarii, politistii si functionarii cu statut special, pentru a beneficia de pensie militara de serviciu sunt cele legate de varsta si vechime in serviciu.

Varsta de pensionare este prevazuta de legislatia actuala si va creste, gradual la 60 de ani, pana in anul 2030.

In acelasi timp, proiectul prevede posibilitatea reducerii varstei de pensionare in functie de conditiile de munca in care isi desfasoara activitatea angajatul, dar nu mai putin de varsta de 45 de ani.

Au dreptul la pensie de serviciu anticipata militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, in activitate, care au o vechime efectiva de 20 de ani, dintre care cel putin 10 ani vechime in serviciu si care sunt trecuti in rezerva ori au incetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, ori ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militare.

Pentru baza de calcul a pensiei a fost propusa folosirea mediei soldelor functiei de baza, respectiv salariilor functiei de baza corespunzatoare functiilor indeplinite in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie, la alegerea beneficiarilor, mai putin solda de grad, respectiv salariul gradului profesional avut la data trecerii in rezerva ori incetarii raporturilor de serviciu. La media obtinuta se adauga solda de grad/salariul gradului profesional avut la data trecerii in rezerva ori incetarii raporturilor de serviciu.

In caz de recalculare, pensiile aflate in plata isi vor pastra cuantumul, daca acesta este superior celui rezultat prin aplicarea noii legi.