Guvernul a aprobat miercuri un proiect de Ordonanta de Urgenta care prevede infiintarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, o noua institutie care ar urma sa preia atributiile si personalul de la Autoritatea Naționala pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP, de la Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice (UCVAP) și de la compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor regionale ale finanțelor publice. Practic, ANRMAP va fi desfiintata, toate atributiile acesteia urmand sa fie preluate de noua entitate. Noua institutie se va afla in subordinea Ministerului Finantelor.​

Actul normativ a fost introdus pe ordinea de zi chiar in timpul sedintei de Guvern. La inceputul sedintei, premierul a spus ca pe ordinea de zi se afla un singur proiect de Ordonanta de Urgenta, unul initiat de Ministerul Sanatatii. In timpul sedintei de Guvern, ministrul finantelor Teodorovici a prezentat proiectul de Ordonanta de Urgenta, acesta fiind aprobat imediat. In acelasi timp a fost publicat si pe site-ul Ministerului Finantelor. Vezi documentele atasate

Potrivit notei de fundamentare, infiintarea ANAP este necesara in vederea eliminarii unor deficiente din sistemul de achizitii publice. "Acest demers are loc in baza Deciziei Prim-ministrului nr. 218/2014 pentru infiintarea Comitetului Inter-institutional pentru achizitii publice, fiind stabilit un Grup de lucru tehnic care include toate institutiile implicate si care are un dialog bilateral permanent cu Comisia Europeana pentru a stabili liniile de actiune aferente fiecarui obiectiv strategic, in baza analizei deficientelor si blocajelor din sistem.Astfel, au fost identificate o serie de deficienţe ale sistemului achizițiilor publice, precum faptul că în cadrul acestuia funcționează entități cu rol de autoritate ce uneori își suprapun responsabilitățile, încarcă din punct de vedere administrativ cadrul operațional, iar responsabilitatea decizională a acestor entități este mult diluată. Din acest motiv, se impune stabilirea unui nou cadru instituţional, care să permită o mai bună colaborare a instituţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice cu eventualii participanţi la procedurile de achiziţie publică", se arata in nota de fundamentare.

Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, A.N.A.P. este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanțelor publice.

Organizarea, funcționarea, structura organizatorica și numărul maxim de posturi al ANAP se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonantei de urgență. Până la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern Ministrul Finanțelor Publice asigură coordonarea activității desfășurată de către ANRMAP, UCVAP și compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor regionale ale finanțelor publice.

În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern, se încheie protocoale de predare-preluare între A.N.A.P.si Ministerul Finanțelor Publice, A.N.A.P. și Secretariatul General al Guvernului și intre A.N.A.P. și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Finanțarea A.N.A.P. se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Finanţelor Publice.