Guvernul a aprobat miercuri proiectul de lege privind emisiunile de obligatiuni ipotecare, act normativ care va crea un nou cadru legal in domeniu, aliniat celor mai bune practici la nivel european. Scopul proiectului de lege este sa permita dezvoltarea acestor instrumente de finantare pe piata locala, intr-o maniera prudenta si supravegheata corespunzator, asigurandu-se astfel un plus de atractivitate pentru potentialii investitori.

Existenta acestui tip de obligatiuni va permite institutiilor de credit atragerea de resurse financiare la un cost mai scazut decat prin alte instrumente (ca efect al garantarii obligatiunilor cu portofoliul de creante dedicate), efect care se va transfera intr-un cost mai redus al creditarii ipotecare. De asemenea, introducerea obligatiunilor ipotecare va contribui, pe termen mediu si lung, la profesionalizarea pietei primare a creditului ipotecar (de exemplu, prin introducerea, in mod indirect, a principiilor transparente de evaluare a proprietatilor imobiliare).

Proiectul de lege adoptat astazi de Guvern raspunde, totodata, unei conditionalitati asumata de autoritatile romane in fata Fondului Monetar International.

Principalele prevederi din proiectul de lege

  • Asigurarea unei protectii sporite investitorilor ¬ Prin proiectul de lege se propun mecanisme clare prin care sa fie asigurata protectia detinatorilor de obligatiuni, in conditiile pastrarii unui echilibru corespunzator intre drepturile preferentiale ale acestora si cele ale altor creditori ai institutiei de credit emitente.
  • Diminuarea riscurilor ce ar putea fi generate de activitatea de emisiune de obligatiuni ipotecare. In acest scop, propunerea legislativa va asigura cadrul si instrumentele pentru realizarea supravegherii acestei activitati, suplimentar fata de supravegherea prudentiala realizata in legatura cu orice emitent. Potrivit proiectului de lege, competenta de supraveghere prudentiala a activitatii de emisiune de obligatiuni ipotecare va fi acordata Bancii Nationale a Romaniei.
  • Asigurarea segregarii clare a competentelor intre autoritatile de supraveghere sectoriale, Banca Nationala a Romaniei si Autoritatea de Supraveghere Financiara, in legatura cu activitatea de emitere de obligatiuni ipotecare. In acest sens, propunerea legislativa prevede acordarea competentei de supraveghere prudentiala a activitatii de emisiune de obligatiuni ipotecare unei singure autoritati, respectiv Bancii Nationale a Romaniei.

Proiectul de lege adoptat astazi include cele mai bune practici in domeniu, precum si actualizarile legislative din alte jurisdictii la nivelul anului 2013. Modelele avute in vedere la elaborarea propunerii legislative sunt cel german si cel austriac. De asemenea, proiectul de lege a facut obiectul procedurii de consultare a Bancii Centrale Europene (in baza prevederilor Directivei Consiliului 98/415/CE cu privire la consultarea BCE de catre autoritatile nationale), prin intermediul Bancii Nationale a Romaniei. In urma acestei consultari a fost emis avizul BCE, observatiile formulate in acest aviz fiind avute in vedere la definitivarea proiectului. In plan intern, au avut loc consultari cu Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Asociatia Romana a Bancilor, Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

In prezent, cadrul general pentru emisiunea de obligatiuni ipotecare este reglementat prin Legea nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare, act normativ care va fi abrogat odata cu intrarea in vigoare a proiectului de lege adoptat astazi.