Luni a aparut in Monitorul Oficial un act normativ ce reglementeaza anumite aspecte cu privire la centralizarea

masurilor dispuse prin dispozitia obligatorie emisa ca urmare a actiunilor de inspectie economico-financiara.

Documentul stabileste faptul ca masurile dispuse prin dispozitiile obligatorii emise ca urmare a actiunilor de inspectie economico-financiara se centralizeaza la nivelul fiecarei structuri de inspectie economico-financiara, intr-o situatie care cuprinde, in principal, informatii cu privire la entitatea verificata, masurile dispuse, temeiul de drept si termenele de ducere la indeplinire a acestora.

Situatia centralizatoare a masurilor dispuse se utilizeaza pentru: eliminarea riscului de neducere la indeplinire a acestora; elaborarea de propuneri pentru imbunatatirea cadrului legislativ; programarea activitatii de inspectie economico-financiara; initierea de actiuni de control si identificarea necesitatilor de pregatire profesionala.

  • In ce situatii se verifica modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin dispozitia obligatorie?

Organul de inspectie economico-financiara efectueaza o actiune de control la entitate, pentru verificarea modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin dispozitia obligatorie, in urmatoarele situatii:

- daca entitatea nu informeaza organul de inspectie economico-financiara cu privire la modul de indeplinire a masurilor dispuse prin dispozitia obligatorie;

- daca entitatea informeaza organul de inspectie economico-financiara ca nu a dus la indeplinire masurile dispuse prin dispozitia obligatorie;

- daca in termen de maximum 10 zile de la solicitarea organului de inspectie economico-financiara nu au fost comunicate clarificari privind modul de ducere la indeplinire a masurilor si/sau documente justificative suplimentare in sustinerea ducerii la indeplinire a masurilor dispuse prin dispozitia obligatorie;

- daca din documentele justificative transmise de entitate nu rezulta ca masurile dispuse prin dispozitia obligatorie au fost duse la indeplinire in totalitate. Material relizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.