Vineri a aparut in Monitorul Oficial Lege privind procedura insolventei persoanelor fizice, care urmeaza sa intre in aplicare in 26 decembrie 2015 (la 6 luni dupa aparitia in Monitor). In prima parte a saptamanii viitoare se vor infiinta entitatile cu atributii in punerea in aplicare a legii cum ar fi comisia de insolventa la nivel teritorial.

Insolventa persoanelor fizice presupune taierea drastica a cheltuielilorFoto: Hotnews

Documentul reprezinta o noutate deosebita din punctul de vedere al reglementarilor existente, respectiv aceasta lege introduce procedura insolventei persoanei fizice. Cand ne referim la persoana fizica intelegem orice persoana fizica cu exceptia celor ce administreaza o intreprindere, adica orice persoana fizica neutra din punctul de vedere al afacerilor pe care le intreprinde, chiar daca aceasta in mod colateral poate efectua activitati independente sau profesii libere.

Legea nu are ca obiect insolventa persoanei fizice autorizate sau a celei ce desfasoara o activitate independenta ci persoana fizica obisnuita iar daca aceasta realizeaza venituri din activitati independente, de acestea se va tine cont la stabilirea surselor de rambursare a datoriilor.

Analizand actul normativ in ansamblul sau in scopul in care legea trebuie sa produca efecte, acesta instituie proceduri juridice avand ca scop redresarea situatiei financiare a debitorului persoana fizica de buna credinta, acoperirea intr-o cat mai mare masura a pasivului acestuia si "descarcarea de datoriile" avute de persoana fizica.

In esenta, o persoana fizica debitoare este considerata in stare de insolventa cand patrimoniul acesteia se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor scadente.

Insolventa debitorului persoana fizica se prezuma a fi existenta prin efectul legii daca dupa trecerea unui termen de 90 zile de la data scadentei unei obligatii acesta nu si-a achitat datoriile catre unul sau mai multi creditori.

  • Ce proceduri instituie legea privind insolventa persoanei fizice?

Procedurile de insolventa reglementate de aceasta lege sunt: procedura de insolventa pe baza unui plan de rambursare a datoriilor; procedura de insolventa bazata pe lichidarea de active si procedura de insolventa simplificata.

Aceste proceduri se aplica in cascada in functie de fiabilitatea si in functie de rezultatele obtinute prin procedura anterioara.

Fiecare dintre aceste proceduri sunt dezvoltate si reglementate de legiuitor prin etapele care trebuie urmarite de catre debitorul persoana fizica interesata.

In termen de 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a prezentei legi se vor infiinta entitatile cu atributii in punerea in aplicare a legii cum ar fi comisia de insolventa la nivel teritorial.

Intrarea efectiva in vigoare a legii este prevazuta de legiuitor cu termen de 6 luni de la publicare (26 decembrie 2015), fapt pentru care apreciem aplicarea efectiva a acesteia incepand cu anul 2016.

  • Cine NU poate beneficia de aceasta lege?

Potrivit legii, NU poate beneficia de o procedura a insolventei pe baza de plan de rambursare a datoriilor, de o procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active sau de o procedura simplificata de insolventa debitorul care a mai fost subiect al unei astfel de proceduri, finalizate cu eliberarea de datoriile reziduale, cu mai putin de 5 ani anterior formularii unei noi cereri de deschidere a procedurii insolventei.

Procedurile prevazute de prezenta lege nu sunt aplicabile debitorului:

a) in cazul caruia a fost inchisa, din motive ce ii sunt imputabile, o procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, o procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active sau o procedura simplificata de insolventa cu mai putin de 5 ani anterior formularii unei noi cereri de deschidere a procedurii insolventei;

b) care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de evaziune fiscala, a unei infractiuni de fals sau a unei infractiuni intentionate contra patrimoniului prin nesocotirea increderii;

c) care a fost concediat in ultimii 2 ani din motive ce ii sunt imputabile;

d) care, desi apt de munca si fara un loc de munca ori alte surse de venit, nu a depus diligenta rezonabila necesara pentru a-si gasi un loc de munca sau care a refuzat, in mod nejustificat, un loc de munca propus ori o alta activitate aducatoare de venit;

e) care a acumulat datorii noi, prin cheltuieli voluptuare in timp ce stia sau ar fi trebuit sa stie ca este in stare de insolventa;

f) care a determinat sau a inlesnit ajungerea in stare de insolventa, cu intentie sau din culpa grava. Se prezuma a fi avut acest efect:

1. contractarea, in ultimele 6 luni anterior formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei, a unor datorii care reprezinta cel putin 25% din valoarea totala a obligatiilor, cu exceptia obligatiilor excluse;

2. asumarea, in ultimii 3 ani anterior formularii cererii, a unor obligatii excesive prin raportare la starea sa patrimoniala, la avantajele pe care le obtine din contract ori la ansamblul circumstantelor care au contribuit

semnificativ la incapacitatea debitorului de a-si plati datoriile, altele decat cele datorate de catre acesta persoanelor cu care a contractat astfel;

3. efectuarea, in ultimii 3 ani anterior formularii cererii, a unor plati preferentiale, care au contribuit in mod semnificativ la reducerea sumei disponibile pentru plata celorlalte datorii;

4. transferarea, in ultimii 3 ani anterior formularii cererii, de bunuri sau valori din patrimoniul sau in patrimoniul altei persoane fizice ori juridice in timp ce stia sau ar fi trebuit sa stie ca prin aceste transferuri va ajunge in stare de insolventa;

5. incetarea unui contract de munca prin acordul partilor sau prin demisie in ultimele 6 luni anterior formularii cererii de deschidere a procedurii;

g) care la data formularii cererii de deschidere a unei proceduri de insolventa, potrivit prezentei legi, are deja deschisa o alta procedura de insolventa. (Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)