Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, doua proiecte de lege prin care se transpun in legislatia romaneasca prevederile Directivei 2014/49/UE privind schemele de garantare a depozitelor, informeaza Guvernul. Pentru a pune in acord cadrul legislativ national cu noua Directiva europeana s-a optat pentru transpunerea acesteia prin doua legi: o lege care reglementeaza cadrul general de organizare si functionare a schemelor de garantare a depozitelor bancare si o lege prin care se armonizeaza functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, care, in prezent, este singura schema de garantare a depozitelor existenta in Romania, cu noile prevederi adoptate la nivelul Uniunii Europene. Vezi in text principalele prevederi ale legilor.

Principalele elemente de noutate aduse de proiectul de Lege privind schemele de garantare a depozitelor

 • recunoasterea a doua regimuri de administrare a schemelor de garantare a depozitelor, respectiv public sau privat;
 • reglementarea dreptului sistemelor institutionale de protectie si al schemelor contractuale de garantare, respectiv scheme cu administrare privata, de a beneficia de recunoastere oficiala ca scheme de garantare a depozitelor, in situatia in care indeplinesc conditiile specifice prevazute;
 • reglementarea procedurii recunoasterii oficiale a unei scheme de garantare a depozitelor administrata privat, de catre Banca Nationala a Romaniei, desemnata ca autoritate cu competente de supraveghere a acestei categorii de scheme de garantare a depozitelor;
 • introducerea posibilitatii fuzionarii schemelor de garantare a depozitelor din diferite state membre sau a crearii unor scheme transfrontaliere;
 • impunerea unui regim explicit de supraveghere pe baze continue, de catre Banca Nationala a Romaniei, a activitatii schemelor de garantare a depozitelor oficial recunoscute pe teritoriul Romaniei si care sunt administrate privat;
 • impunerea in sarcina sistemelor de garantare ce nu beneficiaza de recunoastere oficiala a obligatiei de a dispune de resurse la un nivel adecvat indeplinirii obligatiilor asumate;
 • introducerea posibilitatii acceptarii de catre schemele de garantare a depozitelor ca o parte din contributia anuala a fiecarei institutii de credit participante sa poate fi sub forma de angajamente de plata, fara a depasi 30% din totalul resurselor financiare disponibile ale respectivei scheme de garantare a depozitelor (SGD);
 • instituirea obligatiei schemelor de garantare a depozitelor de a participa la finantarea masurilor de rezolutie aplicabile institutiilor de credit membre, in situatiile in care masurile de rezolutie asigura continuitatea accesului deponentilor la depozite;
 • determinarea, incepand cu anul 2016, a contributiilor institutiilor de credit la schema de garantare a depozitelor pe baza de risc, utilizand metodele stabilite de schema de garantare si aprobate de Banca Nationala a Romaniei in calitate de autoritate de supraveghere prudentiala a institutiilor de credit si autoritate de supraveghere a schemelor de garantare a depozitelor;
 • reglementarea mecanismului de intrajutorare intre schemele de garantare a depozitelor din diferite state membre, ca mecanism alternativ de accesare rapida de catre acestea a resurselor necesare platii compensatiilor, prin imprumuturi de la alte scheme de garantare a depozitelor;
 • reducerea, de la 20 la 7 zile lucratoare, a termenului de plata a compensatiilor catre deponenti;
 • stabilirea obligatiei schemei de garantare din Romania de a asigura plata compensatiilor catre deponenti la sucursale din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre, participante la schema de garantare din statul membru de origine, care are responsabilitatea legala de garantare a depozitelor, inclusiv a celor atrase prin sucursala din Romania, dupa primirea de la aceasta a sumelor reprezentand compensatiile de platit si a instructiunilor necesare realizarii platilor;
 • largirea sferei de produse si de deponenti care beneficiaza de garantare, fara a mai fi excluse de la garantare depozitele intreprinderilor (altele decat microintreprinderile si intreprinderile mici si mijlocii) si nici cele apartinand persoanelor desemnate in calitate de administratori, directori, membrii consiliului de supraveghere, auditori, actionari semnificativi ai institutiei de credit in cauza, ale celor care au aceasta calitate in cadrul altor societati din grupul institutiei de credit, ale membrilor familiilor persoanelor fizice mentionate mai sus, precum si ale tertelor persoane care actioneaza in numele acestora;
 • introducerea unui nivel tinta al resurselor financiare uniform pentru toate schemele de garantare a depozitelor din Uniunea Europeana, care sa asigure un grad de protectie similar pentru toti deponentii din statele membre, acesta fiind de minim 0,8% din depozitele acoperite de schema de garantare. In prezent, potrivit cadrului de reglementare aplicabil, unica schema de garantare a depozitelor existenta in Romania, respectiv Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, stabileste anual, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, gradul-tinta de acoperire a expunerii sale. Ulterior intrarii in vigoare a pachetului legislativ privind Fondul de garantare a depozitelor bancare si schemele de garantare a depozitelor, Fondul de garantare a depozitelor bancare va stabili anual, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, nivelul - tinta al resurselor financiare.

Potrivit Guvernului, al doilea act normativ, Proiectul de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare, stipuleaza ca Fondul va continua sa detina functia de schema de garantare a depozitelor, de administrator al fondului de rezolutie bancara, precum si pe cea de actionar la o institutie de credit-punte. Pentru a pastra aceste functii, se acorda Fondului de garantare a depozitelor bancare statutul de entitate administrata public, respectiv aflata in administrarea Bancii Nationale a Romaniei. Totodata, BNR, in calitate de autoritate de rezolutie, va asigura controlul asigurarii resurselor schemei de garantare a depozitelor si ale fondului de rezolutie bancara, cu implicarea in decizii a Ministerului Finantelor Publice. In plus, in scopul asigurarii implementarii corecte a cerintelor privind administrarea prudenta a resurselor, va fi verificata respectarea obligatiilor privind investirea si utilizarea resurselor aferente schemei de garantare a depozitelor si, respectiv, aferente fondului de rezolutie bancara de catre firma de audit care efectueaza auditul statutar al Fondului. In cadrul Fondului se va garanta mentinerea secretului profesional, potrivit prevederilor cu caracter exhaustiv cuprinse in Directiva 2014/59/UE; de asemenea, se vor asigura standarde solide de guvernanta corporativa si conformare cu cele mai bune practici prevazute in principiile enuntate de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancara si Asociatia Internationala a Asiguratorilor de Depozite referitoare la transparenta, independenta operationala, independenta politica etc.