Fata de acelasi trimestru din anul 2014, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 4,3% pe seria bruta si cu 4,1% pe seria ajustata sezonier. In urma revizuirii seriei ajustate sezonier, Produsul intern brut a crescut, in trimestrul I 2015, cu 1,5% fata de trimestrul IV 2014 si cu 4,1% fata de trimestrul I 2014.

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul I 2015 a fost de 175,89 miliarde lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 1,5% fata de trimestrul IV 2014 si cu 4,1% fata de trimestrul I 2014.

In serie bruta, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2015 a fost de 140,17 miliarde lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 4,3% fata de trimestrul I 2014.

Comparativ cu varianta anterioara, dinamica PIB a ramas nemodificata, iar dinamica valorii adaugate brute totale s-a diminuat cu 0,2 puncte procentuale, reducandu-si contributia la cresterea PIB cu 0,1 puncte procentuale; volumul si contributia impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 0,5 , respectiv cu 0,1 puncte procentuale.

Volumul valorii adaugate brute pe ramuri de activitate a inregistrat modificari mai importante in:

- Informatii si comunicatii (-0,9 puncte procentuale);

- Activitati de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii (-0,9 puncte procentuale).

Din punctul de vedere al utilizarii PIB, modificari semnificative ale contributiei la cresterea PIB, intre cele doua estimari, au inregistrat cheltuiala pentru consumul final individual si colectiv al administratiilor publice, de la -0,2% la +0,4%, ca urmare a cresterii volumului lor de activitate (consumul individual de la 98,6% la 102,1% iar consumul colectiv de la 99,4% la 103,0%).

Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial pentru perioadele anterioare nu s-a modificat, revizuirea estimarilor pentru trimestrul I 2015 fata de varianta provizorie anterior publicata fiind nesemnificativa. Seriile ajustate sezonier se recalculeaza trimestrial ca urmare a modificarii modelelor adoptate, a numarului de regresori folositi, a modificarii seriilor brute si a numarului de observatii disponibile.