Sporul pentru garzi, pentru desfasurarea activitatii in trei schimburi sau pentru asigurarea asistentei medicale de urgenta, dar si cel de 100% pentru activitatea din zilele de repaus sau de sarbatori, sunt cateva din drepturile prevazute in propunerea de proiect a Legii salarizarii.

Initiatorii Legii salarizarii au prevazut in propunerea de proiect, obtinuta de agentia Mediafax, mai multe sporuri care sa fie acordate in domeniul sanitar.

Astfel, in unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, unde activitatea se desfasoara fara intrerupere, in trei ture, personalul care lucreaza lunar in cele trei ture, precum si personalul care lucreaza in doua ture, in sistem de 12 cu 24, poate primi, in locul sporului pentru munca prestata in timpul noptii, un spor de 15 la suta din salariul de baza pentru orele lucrate in cele trei, respectiv doua ture.

Documentul prevede si acordarea unui spor de 100 la suta din salariul de baza al functiei indeplinite pentru munca prestata de personalul din unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, in vederea asigurarii continuitatii activitatii, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.

"Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator", se arata in documentul citat.

Personalul sanitar cu pregatire superioara care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza se salarizeaza cu tariful orar aferent salariului de baza. Garzile efectuate de personalul sanitar cu pregatire superioara pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza in zilele lucratoare se salarizeaza cu un spor de pana la 75 la suta din tariful orar al salariului de baza, dar care nu poate fi mai mic de 25 la suta. Garzile efectuate in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, se salarizeaza cu un spor de pana la 100 la suta din tariful orar al salariului de baza, dar care nu poate fi mai mic de 50 la suta.

Documentul mai stabileste ca medicii care nu au contract individual de munca cu unitatea sanitara care organizeaza serviciul de garda si care la nivelul acestei unitati desfasoara activitate numai in linia de garda vor incheia un contract individual de munca cu timp partial pentru activitatea prestata in linia de garda si vor beneficia numai de drepturile aferente activitatii prestate.

De asemenea, medicii care sunt nominalizati sa asigure asistenta medicala de urgenta, prin chemari de la domiciliu, vor fi salarizati pentru perioada in care asigura garda la domiciliu cu un venit determinat in functie de 40 la suta din tariful orar aferent salariului de baza si numarul de ore cat asigura garda la domiciliu.

"In situatia in care medicul de garda la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistenta medicala de urgenta la nivelul unitatii sanitare publice si nu poate fi contactat sau nu raspunde solicitarii, acesta va fi sanctionat prin diminuarea salariului de baza individual cu un procent intre 5-10 la suta pe o perioada de trei luni, in conditiile legii", se mai arata in propunerea de proiect de Lege.

In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate, pentru personalul din unitatile sanitare si unitatile medico-sociale salarizat si alte categorii de sporuri.

Astfel, pentru activitatile care se desfasoara in unitatile de urgenta neurovasculare, in sectii si compartimente de neurologie si neurochirurgie si care solicita o incordare psihica foarte ridicata, precum si pentru personalul din unitati, sectii si compartimente de boli infectioase, neonatologie, sali de nastere si din laboratoarele de analize medicale, care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase, se va acorda un spor de pana la 25 la suta din salariul de baza.

Pentru conditii deosebit de periculoase, leprozerii, anatomie patologica, TBC, SIDA, dializa, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculara si neurologica, psihiatrie, medicina legala, asistenta medicala de urgenta si transport sanitar, acordata prin serviciile de ambulanta si structurile de primire a urgentelor - UPU-SMURD, UPU si CPU - sectii si compartimente de ATI si de terapie intensiva, sectii si compartimente de ingrijiri paleative, sectii si compartimente de oncologie medicala, oncologie pediatrica, radioterapie, unitatea de ingrijire a arsilor grav, personalul incadrat in blocul operator, in punctele de transfuzii din spital, in laboratoarele de cardiologie interventionala, in laboratoarele de endocopie interventionala, precum si medicii de specialitate chirurgicala, epidemii deosebit de grave si altele asemenea se va asigura un spor de 45-85 la suta din salariul de baza.

"Nivelul sporului se stabileste de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli", se arata in document.

Pentru conditii periculoase sau vatamatoare, proiectul prevede un spor de pana la 15 la suta din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, acelasi cuantum fiind stabilit si pentru conditii grele de munca.

Personalul care isi desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii va putea beneficia de un spor pentru conditii periculoase de pana la 30 la suta din salariul de baza, diferentiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10 la suta la categoria I, 15 la suta la categoria a II-a, 20 la suta la categoria a III-a si 30 la suta la categoria a IV-a.

Un spor de pana 15 la suta este prevazut si pentru unitatile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sanatatii, iar pentru personalul care lucreaza in unitati sanitare aflate in localitati izolate situate la altitudine, care au cai de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, s-ar putea asigura un spor de pana la 20 la suta.

In propunerea de proiect de lege se precizeaza ca pentru unitati sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii, precum si pentru cele al caror management a fost transferat la autoritatile administratiei publice locale, pentru anumite categorii de personal depasirea procentului de 30 la suta reprezentand suma sporurilor, compensatiilor si indemnizatiilor lunare de incadrare, prevazute la art. 22 din lege, se poate aproba prin HG initiata de ordonatorul principal de credite sau prin HG initiata de Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne.

In unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara cazare, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri: pentru conditii deosebit de periculoase - pana la 75 la suta din salariul de baza, pentru conditii grele de munca - pana la 15 la suta, pentru personalul care lucreaza in unitati de asistenta sociala aflate in localitati izolate situate la altitudine - pana la 20 la suta, pentru conditii periculoase sau vatamatoare - pana la 15 la suta si pentru activitati care se desfasoara in conditii deosebite, cum ar fi stres sau risc - pana la 15 la suta.

"Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau dupa caz a reprezentantilor salariatilor, in limita prevederilor din Regulamentul, elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens", se mai arata in documentul obtinut de Mediafax.