Comisia Centrala Fiscala a detaliat cazul in care o persoana fizica nerezidenta este scutita de plata contributiei individuale de sanatate pentru veniturile din chirii sau din arenda realizate in Romania. E cazul nu numai al cetatenilor straini, ci si al romanilor stabiliti in strainatate, care detin in continuare proprietati in tara pe care le inchiriaza sau le arendeaza. Incepand cu 01 ianuarie 2014, pentru veniturile realizate de persoane fizice din categoria veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, se datoreaza contributia individuala la asigurarile de sanatate. Ar fi de exemplu cazul unui cetatean francez, ce detine un apartament in Bucuresti pe care l-a inchiriat, incaseaza chiria prin depunerea intr-un cont bancar, iar prezenta acestuia in Romania este nesemnificativa. Se pune intrebarea datoreaza aceasta persoana fizica nerezidenta contributia la asigurarile de sanatate pentru venitul din chirii?

Veniturile din chirii sunt supuse platii contributiilor de sanatateFoto: sxc.hu

Raspunsul este dat partial de art. 296^21 lit. i) din Codul fiscal, dupa cum urmeaza:

"(1) Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz:(...)

i) persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.

Ce trebuie sa retinem din document:

  • Din sintagma "cu respectarea instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte", rezulta intr-o interpretare obiectiva, lipsa calitatii de contribuabil la asigurarile de sanatate pentru persoanele straine la care li se recunoaste calitatea de asigurat prin alte sisteme recunoscute de Romania. Termenul este totusi vag, si nu scrie negru pe alb ca se realizeaza o scutire la impozitare, fiind nevoie de aplicarea efectiva a celorlalte tratate.
  • Potrivit Deciziei nr. 2/2015 a Comisiei Centrale Fiscale, nu se datoreaza contributia individuala la asigurarile de sanatate, pentru persoanele fizice nerezidente, ce detin o asigurare sociala de sanatate, cand aceste persoane fizice apartin unor state membre ale Comunitatii europene, ale Confederatiei Elvetiene sau ale altor state cu care Romania a semnat un acord bilateral de recunoastere a asigurarii sociale pentru boala si maternitate.
  • Se impune ca persoana fizica nerezidenta sa detina documente in perioada de valabilitate din care sa rezulte existenta asigurarii de sanatate si apartenenta la una dintre situatiile enumerate mai sus.
  • Pentru a beneficia de scutirea la plata contributiei de sanatate, se impune a se prezenta organului fiscal din Romania, documente emise de institutia abilitata din celalalt stat, din care sa rezulte calitatea de asigurat.
  • Noi observam ca solutia data de Comisia Centrala Fiscala are aplicabilitate usoara pentru veniturile din chirii, cand persoana fizica depune direct declaratia de impunere la organul fiscal, ocazie cu care poate anexa documentele de persoana asigurata intr-un sistem social, insa in cazul veniturilor din arenda, relatia persoanei fizice cu autoritatea fiscala nu mai este una directa, ci una indirecta impozitarea realizandu-se prin stopaj la sursa de catre platitorul de venit.
  • In cazul arendei, consideram ca se poate beneficia de scutirea la plata contributiei la sanatate, daca persoana fizica nerezidenta prezinta platitorului de venit dovada asigurarii sociale, la data platii arendei. In lipsa documentelor justificative, se datoreaza contributia.
  • Comisia Centrala Fiscala stabileste scutirea la plata contributiei si pentru urmatoarele categorii de persoane: "- persoanele fizice, indiferent de cetatenie, care au domiciliul ori resedinta intr-un stat cu care Romania nu are incheiate acorduri privind sistemele de securitate sociala sau care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale si care nu beneficiaza de prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania pentru o perioada mai mare de 90 de zile." (material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)