Marti a aparut in Monitorul oficial legea care scuteste de plata contributiei de sanatate mai multe categorii de persoane fizice. Scutirea se refera la perioada 01 ianuarie 2012 - 01 februarie 2015, cand aceleasi categorii de persoane beneficiaza de scutirea la plata contributiei de sanatate printr-o modificare adusa Codului fiscal. Beneficiarii scutirii sunt in principal cei care au realizat venituri in sume mici, pentru care legea a dispus recalcularea bazei impozabile a contributiei la sanatate, la nivelul salariului minim pe economie. Ca exemplu, e vorba si de copiii care au incasat dobanzi bancare pentru alocatia scolara, iar pentru venituri nesemnificative din dobanzi, a fost stabilita obligatia platii contributiei la sanatate calculata la nivelul salariului minim.

Contributiile la sanatate achitate pot fi restituite in anumite situatiiFoto: sxc.hu

Care sunt, punctual, categoriile de persoane ce beneficiaza de scutire la plata contributiei de sanatate?

 • copii cu varsta de pana la 18 ani si tinerii cu varsta de pana la 26 ani, daca au fost inscrisi in sistemul de invatamant, inclusiv cel universitar, inclusiv pentru o perioada de 3 luni de la terminarea studiilor. Desigur, daca in aceeasi perioada de timp au fost si salariati, au desfasurat activitati independente sau au realizat venituri din activitati agricole, pentru acestea se datoreaza contributia la sanatate.
 • femeile insarcinate si lauzele daca acestea nu au realizat venituri sau daca veniturile realizate au fost mai mici decat salariul minim pe economie:
 • tinerii cu varsta de pana la 26 ani, ce provin din sistemul de protectie al copilului. Nu se anuleaza contributia la sanatate daca aceste persoane au realizat in aceasta perioada venituri salariale, venituri din activitati independente sau venituri din agricultura.
 •  sotul/sotia sau parintii unei persoane, ce nu au realizat venituri proprii si care se aflau in intretinerea unei persoane asigurate;
 • persoanele cu handicap, pentru veniturile primite in baza Legii nr. 448/2006, sau pentru venitul ce reprezinta un salariu minim brut pe tara realizat din alte surse;
 • bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate, pana la vindecarea respectivei afectiuni;
 • mai multe categorii de persoane ce beneficiaza de drepturi stabilite prin legi speciale, cum ar fi veteranii de razboi, persoane persecutate politic, persoane descendente ale celor ce si-au pierdut viata in Revolutie. Aici trebuie analizat punctual fiecare dintre aceste categorii de persoane.

Ce procedura prevede legea pentru anularea obligatiei la sanatate?

Lista persoanelor fizice ce ar putea sa se regaseasca in aceasta scutire a contributiei la sanatate va fi transmisa de catre Casa de Sanatate catre ANAF.

Daca exista situatii in care persoanele fizice nu beneficiaza de anularea din oficiu a platii contributiei, acestea vor solicita de la Casa de Sanatate, un document din care sa rezulte calitatea de asigurat fara plata contributiei.

Anularea contributiei de sanatate se efectueaza prin depunerea la ANAF de catre persoana fizica a unei cereri la care se anexeaza documentul eliberat de Casa de Sanatate.

Alte aspecte procedurale:

 •  daca organul fiscal a emis anterior aparitiei acestei legi decizie de impunere pentru plata contributiei de sanatate, iar aceasta a fost comunicata contribuabilului, organul fiscal are obligatia sa emita decizie de anulare a deciziei de impunere, chiar daca primul act administrativ fiscal se afla inclusiv in exercitarea cailor de atac;
 • daca se identifica situatii in care persoanele fizice au fost obligate la plata contributiei de sanatate, conform prevederilor normative anterioare, atunci organul fiscal nu mai are dreptul sa emita decizia de impunere.

Foarte important: daca au existat persoane din categoria celor ce beneficiaza de scutirea la plata a contributiei conform prezentei legi, iar acestea au facut plata contributiei la asigurarile de sanatate, au dreptul la restituirea sumelor achitate.

Procedura efectiva de restituire se realizeaza in baza art. 117 din Codul de procedura fiscala.

Prezenta lege intra in vigoare in 3 zile de la publicarea in Monitorul oficial, respectiv in data de 31 iulie 2015.

Cateva observatii cu privire la aceasta lege:

 • Fara indoiala este o lege binevenita pentru persoanele ce beneficiaza de scutire, avand in vedere ca majoritatea sunt persoane ce au realizat venituri mai mici decat salariul minim, uneori sume nesemnificative, pentru care valoarea contributiei este mai mare decat venitul. Desigur, fiecare beneficiar al sistemului public de sanatate trebuie sa contribuie la finantarea acestuia, proportional cu veniturile dar si cu pachetul de serviciu primit.
 • Oarecum ciudata este perioada acoperita de lege, respectiv perioada ulterioara datei de 01 ianuarie 2012, respectiv daca legiuitorul tot acorda scutire la plata contributiei, atunci ar fi trebuit sa acorde pentru toata perioada neacoperita de interventia prescriptiei fiscal. In anul 2015, perioada ce nu se afla supusa prescriptiei fiscale incepe de la 01 ianuarie 2010 pana la zi, conform art. 91 din Codul de procedura fiscala.

Raportandu-ne la aceasta perioada, pentru anii 2010 si 2011, persoanele aflate in aceleasi situatii datoreaza contributia la sanatate.

Daca ne raportam la faptul ca ANAF a preluat administrarea contributiei la sanatate datorata de persoanele fizice, incepand cu 01 iulie 2012, conform OUG nr. 125/2011, si prin procedura interna nu se verifica o perioada anterioara acestui termen, in acest caz in virtutea inertiei nu mai are cine sa verifice plata contributiei la sanatate pentru anii 2010 si 2011 (material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta).