Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are in plan organizarea unui istoric al contribuabililor care nu mai sunt in evidenta cazierului fiscal, urmand sa pastreze datele pentru o perioada de 10 ani, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta referitor la cazierul fiscal publicat de Ministerul Finantelor Publice, scrie Agerpres. Potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, in prezent nu exista reglementata obligativitatea organizarii unui istoric al contribuabililor care au avut inscrise fapte sau situatii in cazierul fiscal si care au fost scosi din evidenta cazierului fiscal, care sa fie consultat de catre organele fiscale ori de cate ori este cazul, pentru a putea stabili comportamentul fiscal al persoanelor care, de exemplu, isi infiinteaza societati sau sunt numite reprezentanti legali ai societatilor.

Cazierul fiscal reprezinta un mijloc de evidenta si urmarire a respectarii disciplinei fiscale, contabile si financiare de catre contribuabili, in care se tine evidenta persoanelor fizice, entitatilor fara personalitate juridica si a persoanelor juridice care au

savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, contabile, vamale si de cele care privesc disciplina financiara.

Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie la infiintarea societatilor, la autorizarea efectuarii unei activitati

independente, la cesiunea ori instrainarea sub orice forma a partilor sociale sau a actiunilor, de catre noii asociati, actionari sau

membril precum si la numirea de noi reprezentanti legali sau la cooptarea de noi asociati, actionari sau membri cu prilejul

efectuarii majorarii de capital social de catre noii reprezentanti legali, asociati, actionari sau membri.

Cazierul fiscal se utilizeaza in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si al eficientizarii de catre organele

fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri ale bugetului general consolidat

datorate de catre contribuabili, prin asigurarea accesului la informatii care releva modul de respectare a legislatiei fiscale,

contabile, vamale si a disciplinei financiare de catre contribuabili.

Persoanele fizice si juridice straine care nu sunt inregistrate fiscal in Romania nu au obligatia sa prezinte certificatul de cazier

fiscal, fiind suficienta declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice,

dupa caz, din care sa rezulte ca nu au savarsit fapte si nu s-au aflat in situatii de natura celor care se inscriu in evidenta

cazierului fiscal, dar si ca nu sunt inregistrati fiscal in Romania.

Pe de alta parte, informatiile privind faptele si situatiile inscrise in cazierul fiscal la data intrarii in vigoare a proiectului de

ordonanta, in baza documentelor care nu sunt definitive in sistemul cailor de atac, se scot din evidenta cazierului fiscal, pana

la ramanerea definitiva a acestora.