Luni a fost publicat in Monitorul Oficial documentul care reglementeaza o noua procedura privind cazierul fiscal, enumera notiunea de cazier fiscal, stabileste cand este necesara prezentarealui si clarifica regulile de inregistrare a unor fapte in cazierul fiscal, dar si pe cele prin care sunt radiate fapte din cazierul fiscal. E bine de stiut ca, de pilda, faptele sanctionate contraventional cu avertisment NU se inscriu in cazierul fiscal. Inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice sau entitatii fara personalitate juridica declarate inactiva, cat si al reprezentantilor legali sau reprezentantilor desemnati ai acestora. HotNews.ro a incercat ca prin intermediul a 5 intrebari si raspunsuri sa clarifice tot ceea ce e legat de cazierul fiscal.

HotNews.roFoto: Hotnews
  • 1. Ce este de fapt cazierul fiscal?

Cazierul fiscal reprezinta un mijloc de evidenta si urmarire a respectarii disciplinei fiscale, contabile si financiare de catre contribuabili, in care se tine evidenta persoanelor fizice, juridice si a entitatilor fara personalitate juridica care au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, contabile, vamale si de cele care privesc disciplina financiara.

  • 2. La ce e folositor acest cazier?

Cazierul fiscal se utilizeaza in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si a eficientizarii de catre organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de catre contribuabili, prin asigurarea accesului la informatii care releva modul de respectare a legislatiei fiscale, contabile, vamale si a disciplinei financiare de catre contribuabili.

  •   3. Ce alte informatii se inscriu in cazierul fiscal?

In cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice si entitatilor fara personalitate juridica, precum si a asociatilor, actionarilor, membrilor si reprezentantilor legali sau desemnati ai persoanelor juridice sau ai entitatilor fara personalitate juridica, se inscriu informatii privind faptele sanctionate de legile fiscale, contabile, vamale.

Faptele sanctionate contraventional cu avertisment nu se inscriu in cazierul fiscal.

In cazierul fiscal se inscriu si informatii din documentele intocmite pentru:

a) atragerea raspunderii solidare cu debitorul, stabilita prin decizie a organului fiscal competent emisa in conditiile Codului de procedura fiscala, ramasa definitiva prin neexercitarea cailor de atac prevazute de lege sau prin hotarare judecatoreasca definitiva in situatia in care decizia organului fiscal a fost atacata in justitie;

b) atragerea raspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns in stare de insolventa, pronuntata prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru creantele care fac parte din pasivul debitorului si sunt administrate de ANAF;

c) inactivitatea fiscala, declarata potrivit legii, cu exceptia inactivitatii fiscale declarate ca urmare a inscrierii inactivitatii temporare la registrul comertului, prevazuta Codul de procedura fiscala.

Inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice sau entitatii fara personalitate juridica declarate inactiva, cat si al reprezentantilor legali sau reprezentantilor desemnati ai acestora.

  • 4. Ce documente stau la baza inscrierii informatiilor in cazierul fiscal?

Inscrierea in cazierul fiscal a informatiilor prevazute mai sus se face in baza urmatoarelor documente:

a) extrasele de pe incheierea sau dispozitivul hotararilor judecatoresti definitive transmise de instantele judecatoresti organelor fiscale competente in administrarea contribuabilului;

b) extrasele de pe ordonantele parchetelor de pe langa instantele de judecata, ramase definitive, transmise organelor fiscale competente in administrarea contribuabilului;

c) extrasele de pe deciziile de solutionare a contestatiilor ramase definitive prin neexercitarea cailor de atac;

d) actele/documentele intocmite de organele fiscale, vamale si alte organe competente din subordinea ANAF, ramase definitive prin neexercitarea cailor administrative sau judiciare de atac;

e) actele ramase definitive ale altor organe competente sa constate faptele si sa aplice sanctiuni.

  • 5. Cand este obligatorie prezentarea cazierului fiscal?

Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in urmatoarele situatii:

a) la infiintarea societatilor, a societatilor cooperative, a cooperativelor agricole si a entitatilor fara personalitate juridica, de catre asociati, actionari, membri si reprezentantii legali sau desemnati;

b) la solicitarea inscrierii asociatiilor si fundatiilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora, dupa caz, de catre acestia;

c) la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti;

d) la cesiunea ori instrainarea sub orice forma a partilor sociale sau a actiunilor, de catre noii asociati, actionari sau membri;

e) la numirea de noi reprezentanti legali, precum si la cooptarea de noi asociati, actionari sau membri cu prilejul efectuarii majorarii de capital social de catre noii reprezentanti legali, asociati, actionari sau membri;

f) la numirea de noi reprezentanti legali, precum si in cazul cooptarii unor noi membri in asociatii si fundatii, atunci cand acestia au si calitatea de reprezentanti legali ai persoanei juridice;

g) in alte cazuri prevazute de lege.

Certificatul de cazier fiscal se emite in scris, pe suport hartie sau in forma electronica. Certificatul de cazier fiscal emis in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta prevazute de Codul de procedura fiscala ori de cate ori contribuabilul a optat pentru aceasta modalitate de emitere si de comunicare.

Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat.

De retinut: enumerarea punctuala a fiecarei fapte ce va fi inscrisa in cazierul fiscal se va aproba prin hotarare de Guvern in 30 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei.(Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)