Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a primit in primul semestru al anului 2015 un numar de 9.206 petitii, dintre care 87,91% au fost inregistrate in sectorul Asigurarilor-Reasigurarilor (8.093), 8,55% in sectorul Pensiilor Private (769), iar 3,74% in sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare (344), se arata intr-un comunicat al Autoritatii, remis joi HotNews.ro. Aspectul cel mai des reclamat a fost neplata/plata partiala a despagubirilor/valorilor de rascumparare solicitate de catre asigurati/pagubiti, in 4.328 de cazuri. Printre alte aspecte sesizate s-au numarat si solicitari de recalculare a valorii despagubirilor, respectiv nerespectarea conditiilor contractuale / Normelor RCA. Cele mai reclamate firme din asigurari: Euroins SA, Uniqa Asigurari SA, Astra SA.

  • Petitii inregistrate in sectorul Asigurarilor - Reasigurarilor

In semestrul I 2015, Directia Protectia Consumatorilor (DPC) din cadrul ASF a primit, in total, 8.093 petitii referitoare la piata asigurarilor, din care au fost inregistrate in mod unic pe petent, analizate si solutionate 5.100 petitii transmise de catre asigurati/pagubiti. Numarul total de petitii include si: reveniri/completari la petitii deja analizate, solicitari care nu intra in sfera de competenta a ASF, solicitari referitoare la obiectul de activitate al altor directii de specialitate din cadrul ASF si care au fost predate acestora, petitii care au fost clasate in conformitate cu prevederile Ordonantei nr.27/2002 si procedurile interne, precum si solicitari de informatii care au fost analizate si solutionate separat.

Din analiza datelor raportate de catre societatile de asigurare la ASF se constata ca cele 5.100 petitii, analizate si solutionate in mod unic pe petent in primele sase luni ale anului, reprezinta 1,09% din numarul total de daune avizate de catre asiguratori (467.051) si 0,03% din numarul total al contractelor de asigurare aflate in vigoare la sfarsitul perioadei analizate (15.459.306).

  • Petitii pe clase de asigurari

In primul semestru al anului, cea mai mare pondere o detin petitiile inregistrate pe clasa asigurarilor generale, cu un numar de 5.011, reprezentand 98,25% din total, in scadere cu 13,78% fata de aceeasi perioada a anului 2014.

In cadrul categoriei asigurarilor generale, ponderea importanta o detin petitiile inregistrate pe clasa asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto RCA si Carte Verde, cu un numar de 3.687, reprezentand 72,29% din totalul perioadei analizate, in scadere cu 10,34% fata de aceeasi perioada a anului 2014.

Pe segmentul asigurarilor obligatorii RCA si Carte Verde, cele 3.687 petitii inregistrate si solutionate in semestrul I 2015 reprezinta aproximativ 0,09% din numarul contractelor RCA incheiate (4.020.771) si, respectiv, 2,75% din numarul dosarelor de dauna RCA avizate si nelichidate (133.695), conform datelor raportate de catre asiguratori la ASF si prezentate de catre directia de specialitate.

  • Cum au fost solutionate petitiile

Din cele 5.100 petitii, la un numar de 3.057 petitii, reprezentand 59,94% din totalul semestrului I 2015, s-a putut determina solutii favorabile petentilor, fiind intemeiate legal si la care DPC a avut cadrul normativ corespunzator rezolvarii disputei dintre parti. Dintre petitiile finalizate in favoarea petentilor, 70,89% au fost finalizate prin plata despagubirilor solicitate de catre petenti, in dosarele de dauna deschise.

  • Cele mai reclamate societati de asigurare

Din analiza petitiilor primite pentru primele zece societati de asigurare care au inregistrat cele mai multe petitii la ASF, reiese faptul ca patru societati de asigurare au inregistrat scaderi ale numarului de petitii in semestrul I din 2015, si anume: Euroins SA (-51,91%), Uniqa Asigurari SA (-46,74%), Astra SA (-27,13%) si Omniasig VIG SA (-10,21%). Celelalte societati de asigurare au inregistrat cresteri ale petitiilor in perioada analizata. Cresteri semnificative s-au constatat la societatile: Asirom VIG SA (81,17%), Carpatica Asig SA (74,37%) si City Insurance SA (46,99%), cele trei societati de asigurare insumand un procent de 34,27% din totalul petitiilor unice inregistrate in semestrul I din 2015.

Primele trei societati de asigurare cu cele mai multe petitii, in primele sase luni ale anului, au inregistrat cumulat un procent de 53,10% din numarul total de petitii adresate ASF, si anume: Astra SA (21,49%), Euroins SA (17,75%) si City Insurance SA (13,86%).

  • Se observa o modificare substantiala a structurii petitiilor

Daca in anul 2014, un procent de 58,26% petitii era determinat de doi asiguratori care aveau anumite practici incorecte, determinand nemultumirea semnificativa a consumatorilor, in semestrul I din 2015 se constata o scadere semnificativa a acestora, raportat la semestrul I din 2014, de la 57,5% la 39,24%, ca urmare a masurilor dispuse de catre ASF (administrare speciala la Astra SA si control inopinat pe petitii la Euroins SA, convocarea repetata in cadrul Directiei Protectia Consumatorilor a asiguratorilor cu probleme si instituirea, in cadrul directiei, a unui sistem de monitorizare).

In cazul companiilor la care au fost constatate cresteri semnificative ale petitiilor, si anume: Asirom VIG SA, Carpatica Asig SA si City Insurance SA, reprezentantii societatilor au fost chemati pentru clarificari si s-au propus masuri specifice activitatii de supraveghere si control.

Analiza numarului de petitii inregistrate in mod unic la ASF pentru primele zece societati de asigurare care au inregistrat cele mai multe petitii in semestrul I din 2015, efectuata in raport cu numarul contractelor in derulare si numarul daunelor avizate, evidentiaza faptul ca Asirom VIG SA inregistreaza cea mai mare pondere a numarului de petitii in raport cu indicatorii analizati, desi are o cota totala de piata de 7,11%, care reprezinta putin mai mult de jumatate din cota totala de piata inregistrata de Allianz-Tiriac Asigurari SA (12,20%):

¬ raportarea petitiilor inregistrate in mod unic la ASF, transmise de asigurati/pagubiti, la numarul contractelor in derulare: Asirom VIG SA (0,085%), City Insurance SA (0,081%) si Uniqa SA (0,072%);

¬ raportarea petitiilor inregistrate in mod unic la ASF, transmie de asigurati/pagubiti, la numarul daunelor avizate: Asirom VIG SA (4,10%), City Insurance SA (3,15%) si Astra (3,01%).

Din activitatea de analiza si solutionare a petitiilor aferente sectorului asigurarilor-reasigurarilor, au fost identificate urmatoarele deficiente sau practici incorecte, care au fost remediate in totalitate, prin masurile dispuse de ASF(solicitari de reanalizare a dosarelor, control inopinat la SC Euroins SA, convocarea asiguratorilor la ASF):

1. Nerespectarea termenului legal de plata a despagubirilor aferente dosarelor de dauna deschise in baza politelor RCA, respectiv neplata despagubirilor.

Cele mai multe petitii cu acest obiect au fost inregistrate pentru Astra SA, urmare a situatiei financiare in care se afla societatea. Un numar de 252 dosare de dauna deschise la societatea Astra SA, aferente petitiilor primite in anul 2015, aprobate la plata si neachitate pana in prezent, au facut obiectul unei monitorizari permanente din partea Autoritatii. Valoarea acestor despagubiri, aprobate si neachitate pana la data de 26.08.2015, este de 5.225.563 lei.

2. Stabilirea valoarii de piata a vehiculelor, fara respectarea prevederilor Normei RCA, prin folosirea ofertelor de pe piata (olx.ro, autovit.ro, tocmai.ro etc.), acestea nefiind sisteme profesioniste de evaluare care sa permita evaluarea obiectiva si transparenta a vehiculelor.

3. Nerespectarea de catre asiguratori a prevederilor Normei RCA privind informarea pagubitilor cu privire la motivele diminuarii valorii despagubirilor solicitate.

4. Neaplicarea prevederilor normelor RCA in vigoare la data emiterii politelor de asigurare RCA, in cazul daunelor totale.

5. Incarcarea eronata a informatiilor in baza de date CEDAM, fapt care a condus la stabilirea eronata a clasei de bonus-malus la momentul incheierii noilor polite RCA pentru persoanele asigurate.

6. Practici incorecte privind vanzarea on-line a politelor RCA. In acest sens s-a derulat un proiect de mistery shopping si a fost generata o alerta specifica. ASF a emis o norma specifica, plecand de la constarea conduitei incorecte de business a anumitor entitati in relatia cu consumatorii.

7. Emiterea unor polite RCA false. In scopul protejarii intereselor consumatorilor de asigurari a fost generata o alerta specifica in acest sens.

8. Nerespectarea prevederilor conditiilor de asigurare pentru asigurarile facultative auto Casco, in ceea ce privette modul de stabilire a valorii reale a vehiculelor la data producerii evenimentelor rutiere.

9. Practici incorecte ale unitatilor de specialitate (unitati service).

¬ Emiterea unor devize de reparatie care cuprind tarife orare la manopera mult mai mari decat cele practicate de unitatile reparatoare ale marcii auto respective;

¬ Constatarea de catre asigurator, cu ocazia inspectiei post-reparatie, a montarii de piese after-market sau second-hand pe masinile reparate si solicitarea, prin devizele de reparatie, a costurilor aferente pieselor originale;

¬ Introducerea de operatiuni suplimentare in devizul de reparatii fata de nota de constatare a pagubelor;

¬ Interventia manuala in programul de specialitate in care a fost intocmit devizul, determinand marirea nejustificata a pagubei.

Pentru toate aceste practici incorecte ale unitatilor de specialitate ASF a informat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor in vederea analizarii acestora.

  • Petitii inregistrate in sectorul Pensiilor Private

In semestrul I din 2015, pentru piata pensiilor private, au fost primite 769 petitii, reprezentand un procent de 0,0113% dintr-un numar total de 6.780.350 participanti inregistrati la data de 30.06.2015. Dintre acestea, un numar de 727 petitii au reprezentat solicitari de informatii privind apartenenta la fondul de pensii private si alte informatii despre sistem, iar 42 petitii au necesitat instrumentare in vederea rezolvarii aspectelor semnalate.

Raportat la aceeasi perioada a anului trecut, se constata o crestere cu 46,76% a numarului petitiilor inregistrate in semestrul I 2015, aceasta fiind determinata de cresterea interesului fata de sistemul de pensii private.

Din analiza datelor inregistrate la ASF reiese ca, in semestrul I 2015, in sistemul pensiilor private au fost inregistrate 753 (97,92%) petitii privind Pilonul II, in crestere cu 48,81% fata de aceeasi perioada a anului 2014, in timp ce petitiile transmise de catre participantii care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) au fost in numar de 16, ceea ce reprezinta un procent de 2,08% din totalul petitiilor inregistrate, in scadere cu 11,11% fata de semestrul I 2014.

Principalele aspecte reclamate s-au referit la activitatea agentilor de marketing.

¬ Aderarea in fals a unor persoane la sistemul de pensii private (persoane eligibile sau neeligibile pentru Pilonul II);

¬ Utilizarea in fals a unor date personale a unor persoane eligibile sau neeligibile la sistem;

¬ Incheierea actelor individuale de aderare la un fond de pensii private, cu oferirea necorespunzatoare, incompleta si incorecta a informatiilor necesare despre sistemul de pensii private, potentialului participant la sistem.

Pentru toate petitiile care s-au dovedit a fi intemeiate, ASF a dispus masuri de remediere.

Petitii inregistrate in sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

In primele sase luni ale anului, DPC a primit spre solutionare un numar de 344 petitii pentru piata instrumentelor si investitiilor financiare, in scadere cu 8,75% fata de aceeasi perioada a anului 2014.

Din analiza petitiilor efectuata functie de entitatile reclamate reiese ca cele mai multe au fost inregistare pentru emitenti (250), in crestere cu 48,81% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Acestea s-au concretizat in solicitari de informatii, sesizari si reclamatii.

Cresterea a fost determinata de intrarea in vigoare a dispozitiilor Legii nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate, precum si ale Regulamentului ASF nr.17/2014 emis in aplicarea legii.

Structura petitiilor pe spete reclamate evidentiaza ca cele mai multe petitii (50,58%) s-au referit la nerespectarea drepturilor actionarilor. Dintre acestea, cele mai relevante aspecte, care au fost remediate prin acte administrative individuale emise de ASF, sunt:

¬ incalcarea prevederilor Legii nr.151/2014 si ale Regulamentului ASF nr.17/2004, in ceea ce priveste modalitatea de intocmire a rapoartelor de evaluare de catre evaluatorii desemnati, precum si faptul ca rapoartele de evaluare nu au fost puse la dispozitia actionarilor.

¬ Urmare a analizelor efectuate de ASF s-a constatat necesitatea refacerii rapoartelor de evaluare sau revizuirea acestora doar in cazurile Ecopack, Componente Auto Topoloveni, Vastex, Brickstone Construction Solutions si Cozia Forest.

¬ aplicarea de catre Depozitarul Central a tarifelor in vederea retragerii, pentru actionarii care au optat pentru retragerea din structura emitentilor, in conditiile delistarii societatilor de pe piata RASDAQ, conform Legii nr.151/2014 si Regulamentului ASF nr. 17/2014. Pentru aceste situatii, ASF a intreprins demersuri pentru ca actionarii sa fie scutiti de plata acestor sume, fiind emisa Decizia nr. 635/02.04.2015 (in sarcina Depozitarului Central fiind instituita obligatia de a nu solicita plata tarifului pentru retragerea din societati pe Legea nr.151/2014).

¬ fapte abuzive impotriva intereselor actionarilor in cadrul unui emitent, respectiv incercarea de revocare a hotararii de delistare/neefectuarea platii catre actionarii care au solicitat retragerea din societate.

¬ ASF a dispus, in acest caz, sanctionarea persoanelor responsabile, fiind emisa in acest sens Decizia ASF nr. 1526/07.07.2015 in vederea protejarii intereselor actionarilor.

¬ modul defectuos de intocmire a procurilor de participare la AGA, de natura a leza drepturile actionarilor, in cazul SIF Transilvania SA. A fost emisa Decizia ASF nr. 776/22.04.2015 prin care SIF Transilvania SA a fost obligata sa modifice modelul de procura.

Un alt aspect reclamat a fost furtul de actiuni. In urma analizarii aspectelor semnalate de petenti au existat suspiciuni intemeiate intr-un singur caz pentru care a fost intocmita sesizare penala catre Inspectoratul General al Politiei Romane IGP.

Restul sesizarilor, in care petentii sustineau ca le-au fost furate actiunile, s-au dovedit a fi situatii ce se circumscriu art. 206 din Legea nr. 297/2004, sau societatile respective au fost divizate/ au fuzionat si, ca atare, detinerile petentilor s-au regasit la alte societati sau pur si simplu societatile emitente au fost radiate si nu se mai tranzactioneaza pe piata de capital, deci nu fac obiectul supravegherii ASF.