​In Monitorul Oficial de vineri, 30 octombrie 2015, a fost publicata o lege cu privire la modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, ale carei prevederi vizeaza toate ambalajele introduse pe piata, indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare si toate deseurile de ambalaje, indiferent de modul de generare. Sunt supuse prevederilor acestei legi toate ambalajele introduse pe piata, indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare, precum si toate deseurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

HotNews.roFoto: Hotnews

Se admite introducerea pe piata numai a ambalajelor care indeplinesc urmatoarele cerinte esentiale:

Cerinte esentiale specifice privind fabricarea si compozitia ambalajului

  • ambalajul va fi fabricat astfel incat volumul si greutatea acestuia sa fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranta, igiena si acceptabilitate atat pentru produsul ambalat, cat si pentru consumator;
  • ambalajul va fi conceput, fabricat si comercializat intr-un mod care sa permita reutilizarea sau valorificarea sa, inclusiv reciclarea, si sa reduca la minimum impactul negativ asupra mediului;
  • ambalajul va fi fabricat urmarindu-se reducerea la minimum a continutului de substante si materiale toxice si de alte substante periculoase in materialul de ambalare si in elementele sale, substante care se pot regasi in emisiile, cenusa sau levigatul care rezulta din procesele de eliminare a deseurilor de ambalaje.

Cerinte esentiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj

  • proprietatile fizice si caracteristicile ambalajului trebuie sa permita mai multe rotatii in conditii normale de utilizare preconizate;
  • ambalajul reutilizat trebuie pregatit, dupa caz, pentru a satisface exigentele in materie de sanatate si de securitate;
  • ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie sa devina deseu de ambalaj valorificabil.

Cerinte esentiale specifice privind caracterul valorificabil al unui ambalaj

  • ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite sa fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi in functie de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;
  • ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca deseurile de ambalaj tratate in vederea valorificarii energetice sa aiba o valoare calorica minima ce sa permita optimizarea recuperarii de energie;
  • ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca deseurile de ambalaje tratate in vederea compostarii sa fie suficient de biodegradabile;
  • ambalajul biodegradabil trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, o descompunere fizica, chimica, termica sau biologica, astfel incat cea mai mare parte a materialului sa se transforme in bioxid de carbon, biomasa si apa.

Firmele sunt obligate sa introduca pe piata numai ambalaje la care suma nivelurilor concentratiilor de plumb, cadmiu, mercur si crom hexavalent prezente in ambalaj sau in componentele acestuia nu depaseste 100 de parti/milion raportat la greutate, cu exceptia ambalajelor realizate numai din sticla cristal cu continut de plumb.

Producatorii de ambalaje si/sau de produse ambalate au obligatia sa utilizeze un sistem de marcare si identificare pentru ambalaje in vederea imbunatatirii activitatilor de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje si sa aplice sistemul de marcare si identificare de aceasta lege. In aceeasi ordin de idei, operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa marcheze sau sa inscrie pe ambalaj ori pe eticheta sintagma "ambalaj reutilizabil".

Obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu valorificare de energie si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel national, sunt urmatoarele:

a)valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deseurilor de ambalaje;

b)reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute in deseurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecarui tip de material continut in deseurile de ambalaje, dupa cum urmeaza: 0% din greutate pentru sticla; 0% din greutate pentru hartie/carton; 50% din greutate pentru metal; 15% din greutate pentru lemn; 22,5% din greutate pentru plastic, considerandu-se numai materialul reciclat sub forma de plastic.

Deseurile de ambalaje se colecteaza in containerele inscriptionate cu denumirea materialului pentru care sunt destinate si fabricate sau inscriptionate in mod corespunzator in culorile albastru - pentru deseuri de hartie - carton, galben - pentru deseuri de plastic, metal si materiale compozite, verde/alb - pentru deseuri de sticla colorata/alba si rosu - pentru deseuri periculoase.

Pentru nerespectarea prevederilor acestei legi, sanctiunile sunt urmatoarele:

a)cu amenda de la 400 lei la 800 lei pentru persoane fizice si amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru operatorii economici in cazul nerespectarii obligatiei de a depune deseurile de ambalaje ale produselor cumparate in spatiile special amenajate sau de predare a acestora catre operatorii de salubrizare sau operatorii economici autorizati pentru colectarea lor;

b)cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei, in cazul nerespectarii de catre operatorii economici a:

- obligatiei privind informarea consumatorilor asupra sistemului depozit si asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile in vederea asigurarii reutilizarii multiple,

- obligatiei de marchare ori de inscriere pe ambalaj ori pe eticheta a sintagmei ¬ambalaj reutilizabil¬

- obligatiei operatorilor economici care introduc pe piata produse ambalate in ambalaje reutilizabile de a informa comerciantii si/sau consumatorii despre incetarea reutilizarii unui anumit tip de ambalaj si de asigurare a preluarii acestora inca 6 luni de la data incetarii utilizarii lor;

c)cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, in cazul nerespectarii obligatiilor privind utilizarea sistemului de marcare, respectarea cerintelor esentiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, asigurarea unor conditii de depozitare in vederea asigurarii unui numar optim de cicluri de utilizare a ambalajelor cat si organizarea unui sistem pentru colectare in vederea reutilizarii multiple a ambalajelor;

d)cu amenda de la 8.000 lei la 15.000 lei, in cazul nerespectarii obligatiei de a primi ambalaje reutilizabile la schimb sau de rambursare, la solicitarea cumparatorului, valoarea depozitului;

e)cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, in cazul nerespectarii obligatiei privind furnizarea de informatii privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, furnizarea de informatii privind cantitatile de ambalaje, respectiv cantitatile de deseuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic ori furnizarea de date sigure referitoare la propriile activitati cu privire la gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu asumarea responsabilitatii asupra datelor furnizate.;

f)cu amenda de la 15.000 lei la 25.000 lei:

1. nerespectarea:

- obligatiei privind introducerea pe piata numai a ambalajelor care indeplinesc cerintele esentiale,

- obligatiei privind introducerea pe piata numai a ambalajelor la care suma nivelurilor concentratiilor de plumb, cadmiu, mercur si crom hexavalent prezente in ambalaj respecta nivelul impus,

- obligatiei privind distributia optima in teritoriu si o capacitate corespunzatoare a centrelor specializate de colectare,

- obligatiei de a da posibilitatea consumatorilor/utilizatorilor finali de a se debarasa de ambalajele produselor cumparate, fara a le solicita plata,

- obligatiei valorificarii/ incredintarii deseurilor de ambalaje colectate selectiv catre un operator economic autorizat de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului pentru valorificarea deseurilor de ambalaje sau incinerarea acestora in instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie,

- obligatiei de colectare selectiva

- obligatiei autoritatilor executive ale unitatilor administrativ-teritoriale de a incheia contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, in conditiile legii, cu toti operatorii economici interesati pentru a asigura valorificarea deseurilor de ambalaje colectate de la populatie, astfel incat contributia acestora sa fie direct proportionala cu cantitatea de ambalaje primare preluata de la operatorii economici

- obligatiei de a nu amesteca de ambalaje colectate selectiv;

2. conditionarea, sub orice forma, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumparat de pastrare a ambalajului (material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)