In Monitorul oficial de luni s-a publicat un ordin privind normele de aplicare pentru procedura amnistiei fiscale.

HotNews.roFoto: Hotnews

In acest moment, aceasta poate fi aplicata efectiv de catre contribuabilii interesati. Reamintim ca pentru obligatiile restante la data de 30 septembrie 2015, contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice, pot beneficia de anularea penalitatii de intarziere si reducerea la plata a unei cote de 54,2% din dobanda de intarziere, daca achita debitele restante pana la data de 31 martie 2016, respectiv platesc pana la data de 30 iunie 2016 diferenta de dobanda

Actul normativ analizat adopta procedura efectiva de aplicare a amnistiei fiscale, procedura reglementata de OUG nr. 44/2015 privind unele facilitati fiscale.

Fac obiectul facilitatii fiscale potrivit prezentului act normativ, urmatoarele:

- obligatiile de plata principale restante la 30 septembrie 2015;

- obligatii de plata principale declarate suplimentar de contribuabil printr-o declaratie rectificativa, cu scadenta anterioara datei de 30 septembrie 2015;

- obligatii de plata cu termene pana la 30 septembrie 2015, achitate pana la aceasta data, pentru care nu sunt stinse dobanzile si penalitatile;

- obligatii de plata principale emise prin decizie de impunere in cadrul inspectiilor fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a ordonantei (21 octombrie 2015).

Cum incepe procedura de acordare a facilitatii?

Contribuabilul interesat in anularea sumelor accesorii conform ordonantei depune o notificare la organul fiscal la care este arondat.

Notificarea se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la depunere.

Notificarea cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a) datele de identificare ale contribuabilului;

b) obiectul notificarii, respectiv precizarea intentiei de aplicare a facilitatii fiscale;

c) data si semnatura contribuabilului.

Ce efecte produce notificarea?

In baza notificarii, organul fiscal emite si comunica:

a) catre contribuabil: decizia de amanare la plata a obligatiilor accesorii;

b) catre institutiile de credit sau catre tertii popriti: adrese de sistare temporara, totala sau partiala a executarii silite.

Efectul acestor acte asupra obligatiilor de plata accesorii ce fac obiectul amanarii la plata este:

- procedura de executare silita se suspenda sau nu incepe;

- nu se efectueaza stingerea pana la data solutionarii cererii de amanare totala.

Procedura de acordare efectiva a anularii obligatiilor accesorii.

Contribuabilii ce indeplinesc conditiile din ordonanta, respectiv au achitat debitele restante si diferenta de dobanzi beneficiaza, inclusiv cei ce au notificat organul fiscal, de anularea obligatiilor accesorii prin depunerea la registratura ANAF a unei cereri, fara sa fie anexate alte inscrisuri! Desigur, trebuie achitata diferenta de dobanda de 45,8%.

Cererea de anulare a accesoriilor se solutioneaza in termen de 5 zile lucratoare de la indeplinirea termenului de plata a diferentei de dobanda.

Anumiti contribuabili (nu toti) ce beneficiaza de esalonari de plata pot solicita aplicarea facilitatii fiscale. In acest sens, actul normativ analizat astazi introduce si o procedura de urmat.

Exista posibilitatea ca intre evidenta contribuabilului si evidenta organului fiscal sa se identifice diferente. La solicitarea contribuabilului, organul fiscal are obligatia sa clarifice eventualele neconcordante intocmindu-se in acest sens un proces verbal de punere de acord (in opinia noastra, aceasta procedura este foarte importanta si trebuie sa ii acordam atentia cuvenita).

Actul normativ adopta un numar de 6 anexe cu formularele de utilizat in realizarea acestei proceduri. Material ralizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta