Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a finalizat procesul de restructurare a pietei RASDAQ, activitatea acestei piete incetand de drept la 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii. Ca urmare a hotararilor Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor societatilor ale caror actiuni se tranzactionau pe piata RASDAQ/piata valorilor mobiliare necotate, un numar de 311 societati s-au transferat pe piata reglementata/ sistem alternativ de tranzactionare, a transmis vineri ASF.

  •  5 societati pe piata reglementata administrata de BVB: Albalact SA Alba Iulia - capitalizare bursiera 200.381.622,17 lei, IAR SA Brasov - capitalizare bursiera 132.151.971 lei; Prebet SA Aiud -  capitalizare bursiera 10.249.434,68 lei; Mecanica Fina SA Bucuresti - capitalizare bursiera 25.941.692 lei si Romcab SA Tg. Mures -  capitalizare bursiera 89.167.627 lei;
  • 271 pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de  BVB, cu o capitalizare bursiera de 4.342.107.192,78 lei, numar salariati 36.781, numar actionari 824.767;
  • 35 pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Sibex, cu o capitalizare bursiera de 258.269.065,17 lei, numar salariati 4.202, numar actionari 52.261.

La finalul celor 12 luni de la intrarea in vigoare a prevederilor Legii nr.151/2014, un numar de 562 emitenti au fost retrasi de la tranzactionare in baza prevederilor acestui act normativ. Pentru actiunile pentru care au fost depuse cereri de retragere pana la momentul incetarii de drept a activitatii pietei RASDAQ, respectivele societati au platit, conform informatiilor transmise la ASF, 123.087.409 lei pentru un numar de 4.419 actionari.

In perioada de la intrarea in vigoare a Legii nr.151/2014 si pana la data la care activitatea celor doua piete a incetat de drept (27.10.2015), Autoritatea a supravegheat modul in care emitentii au respectat procedura, incalcarea normelor fiind sanctionata. ASF a sanctionat, conform atributiilor conferite de statutul autoritatii, persoanele identificate ca fiind responsabile in cazul societatilor care nu au convocat AGEA in termenul stabilit de lege, nu au finalizat procedura de retragere a actionarilor, respectiv nu au platit actionarilor indreptatiti sumele ce li se cuveneau ca urmare a exercitarii de catre acestia a dreptului de retragere prevazut de Legea nr.151/2014. Astfel, ASF a emis 263 decizii de sanctionare pentru nerespectarea prevederilor legale, suma totala a amenzilor fiind de 1.517.881,67 lei.

Dupa incetarea activitatii pietei RASDAQ, actionarii care se considera prejudiciati prin nefinalizarea procedurii de retragere se pot adresa, pentru satisfacerea drepturilor lor, instantelor de judecata competente. Aceste persoane pot invoca in favoarea lor inclusiv actele individuale sanctionatorii emise de ASF in care autoritatea a constat incalcarea prevederilor legale.