Bogdan Olteanu, BNR: Sa ii ajuti pe cei in nevoie e o optiune a societatii. Sa ii ajuti, fara sa stii, pe cei care nu au nevoie e o prostie. Sa ii ajuti, pe ascuns, pe cei care nu au nevoie e o ticalosie

de DP     HotNews.ro
Miercuri, 2 decembrie 2015, 12:01 Economie | Finanţe & Bănci


Bogdan Olteanu
Foto: Agerpres
"Acest articol urmareste sa clarifice pozitia juridica a BNR in raport cu propunerea legislativa privind darea in plata. Este o incercare de a explica in mod corect si in limbaj accesibil. Pozitia oficiala va ajunge, pe caile normale, la Presedintie. Remarcile privitoare la interese nelegitime servite de aceasta propunere vor fi transmise organelor in drept. In fine colegii de la Directiile de specialitate se vor ocupa in aceste zile de demontarea afirmatiilor false referitoare la numarul de persoane cu datorii restante, la numarul de familii aflate in pericol sa isi piarda locuinta si alte asemenea cifre aruncate in dezbatere cu grave neglijente privitoare la ordinul de marime", scrie viceguvernatorul BNR Bogdan Olteanu pe blogul institutiei.

In interventii publice anterioare am demontat mai multe afirmatii neprofesioniste ale avocatului Piperea, legate de chestiunea supravegherii macroprudentiale, a conditiilor de conversie a creditelor in franci elvetieni, a altor imprejurari in care acesta a imbinat necunoasterea legislatiei europene cu reaua credinta. De aceasta data, pentru ca numarul perlelor juridice este spectaculos, voi separa chestiunea, tratand-o intr-o caseta pentru cei interesati.


Avocat Piperea: "Potrivit art. 6 alin. 6 din Codul Civil dispozitiile legii noi se aplica si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acesteia, derivate din raporturile de proprietate, inclusiv regimului general al bunurilor. Principalul text care este reglementat de aceasta lege se refera la transferul dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat de la debitor la banca, la colectorul de creante, dupa caz. In consecinta, aceasta lege reglementeaza regimul juridic al bunurilor si a dreptului de proprietate. Astfel, Codul Civil spune la articolul 6, alineatul 6, ca aceasta lege noua se aplica situatiilor juridice care se perpetueaza dupa intrarea sa in vigoare".

Acest citat, ca si urmatoarele, sunt preluate literal din declaratiile avocatului Piperea, asa cum au fost redate, sub forma de citate, intre ghilimele, de ziarul Bursa din 27.11.2015.

Textul de lege:
Art. 6 Aplicarea in timp a legii civile

(1) Legea civila este aplicabila cat timp este in vigoare. Aceasta nu are putere retroactiva.

(2) Actele si faptele juridice incheiate ori, dupa caz, savarsite sau produse inainte de intrarea in vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decat cele prevazute de legea in vigoare la data incheierii sau, dupa caz, a savarsirii ori producerii lor.

(3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrarii in vigoare a legii noi sunt supuse dispozitiilor legii vechi, neputand fi considerate valabile ori, dupa caz, eficace potrivit dispozitiilor legii noi.

(4) Prescriptiile, decaderile si uzucapiunile incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a legii noi sunt in intregime supuse dispozitiilor legale care le-au instituit.

(5) Dispozitiile legii noi se aplica tuturor actelor si faptelor incheiate sau, dupa caz, produse ori savarsite dupa intrarea sa in vigoare, precum si situatiilor juridice nascute dupa intrarea sa in vigoare.

(6) Dispozitiile legii noi sunt, de asemenea, aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acesteia, derivate din starea si capacitatea persoanelor, din casatorie, filiatie, adoptie si obligatia legala de intretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, si din raporturile de vecinatate, daca aceste situatii juridice subzista dupa intrarea in vigoare a legii noi.

Interpretarea juridica: contractul de credit este un act juridic, al carui regim este stabilit prin alineatul 2. Efectele sale sunt cele prevazute prin legea in vigoare la data incheierii actului, iar legea viitoare nu are putere retroactiva (alineatul 1). Mai mult, alineatul 2 clarifica si mult vehiculata greseala ca prin caracter neretroactiv se intelege ca nu se revizuiesc efectele produse in trecut, dar se reincadreaza legal efectele produse dupa intrarea in vigoare a legii ale actelor juridice anterioare acesteia. Evident, nu este asa: efectele juridice vor fi cele prevazute de legea in vigoare la momentul incheierii actului.

Confuzia avocatului Piperea, care se refera la alineatul 6, este regretabila. Situatia juridica este o stare de fapt reglementata prin lege (in cazul raporturilor de proprietate, putem vorbi de situatie juridica in cazul detentiei, posesiei, etc) - o relatie fara acte. Relatiile dintre creditorul bancar si debitor sunt intotdeauna guvernate de contract, deci de un act juridic, astfel incat ipoteza alineatului 6 nu le este niciodata aplicabila.

Avocat Piperea: "Daca banca preia in contul creantei o casa, un teren, chiar daca este vorba de o vila care este in proprietatea detinatorului de Ferrari, acea creanta se stinge in totalitate. Vorbim despre un text din Codul Civil care este valabil din 1 octombrie 2011"

Textul de lege:
Art. 2463
Efectele preluarii in contul creantei

(1) Preluarea bunului de catre creditor in contul creantei:

a) stinge creanta ipotecara;

b) transfera creditorului toate drepturile pe care constituitorul le are asupra bunului;

c) stinge toate ipotecile si privilegiile de rang inferior.

(2) Contractul de ipoteca impreuna cu notificarea de preluare in contul creantei tin loc de titlu de proprietate.

Interpretare juridica: Citirea textului de catre avocat este corecta. Dar textul se refera la altceva, mai mult, se refera la ipoteza contrara. Sa citim mai intai articolul prin care se reglementeaza preluarea ale carei efecte sunt descrise la art. 2463.

 Art. 2460 Preluarea bunului ipotecat in contul creantei

(1) Creditorul isi poate insusi bunul ipotecat pentru stingerea creantei, daca prin lege nu se prevede altfel, constituitorul consimte la aceasta, iar persoanele prevazute la art. 2.450 nu se opun.

(2) Consimtamantul constituitorului la preluarea bunului de catre creditor in contul creantei trebuie sa fie exprimat in scris si sa fie ulterior neexecutarii.

Vorbim, iata, de o preluare voluntara. E firesc ca, in cazul in care partile agreeaza, sa poata deroga de la o prevedere contractuala, si legea le permite expres acest lucru. Or, in cazul de fata, partile nu au agreat, si, mai mult, debitorul nici macar nu se afla in situatia de neexecutare a obligatiilor sale, adica de restante la plata. In concluzie, trimiterea este gresita, iar comparatia este nefondata.

Avocat Piperea: "Potrivit articolelor 42 si 43, Directiva nu se aplica in mod direct contractelor care sunt in derulare la momentul emiterii acesteia. Mai intai se implementeaza Directiva si apoi legea interna se aplica acelor contracte. Exista o singura situatie in care Directiva se aplica direct in dreptul intern, aceea in care legea nu o implementeaza sau o implementeaza incorect. Din momentul 21 martie 2016, cand trebuie sa se implementeze, Directiva 2014/17 se va aplica direct in dreptul intern, inclusiv contractelor care vor fi fost in momentul respectiv in vigoare.¬

Textul de lege:

Articolul 42 Transpunere

(1) Statele membre adopta si publica pana la 21 martie 2016 actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunica de indata Comisiei textele acestor acte.

(2) Statele membre aplica masurile mentionate la alineatul (1) incepand cu 21 martie 2016.

[...]

Articolul 43 Dispozitii tranzitorii

(1) Prezenta directiva nu se aplica contractelor de credit existente inainte de 21 martie 2016.[...]

Interpretare juridica: intram pe teritoriul cel mai putin favorabil avocatului Piperea, acolo unde carentele profesionale s-au vazut repetat, atat in interventiile publice, cat si in procesele pierdute. In primul rand, sa indreptam minciuna directa din prima fraza. E de doua ori fals ca Directiva nu se aplica in mod direct contractelor in derulare la momentul emiterii acesteia, asa cum sustine avocatul. E vizibil din text, chiar pentru cei de alta meserie, ca Directiva nu se aplica deloc contractelor in derulare ("existente") la data aplicarii legislatiei de transpunere a acesteia, 21 martie 2016, si nu la data emiterii acesteia in 2014.

Trecand de la greselile de forma la greselile de fond, sa notam ca domnul avocat nu stapaneste mecanismele de legiferare la nivelul Uniunii Europene. Directivele se transpun ("implementeaza" in limbajul aproximativ al avocatului) prin legi nationale care le pastreaza, iar nu le altereaza continutul. Odata ce Directiva nu se aplica contractelor in derulare, nici legea nationala nu o va face. In plus, dupa transpunere, ceea ce se va aplica in Romania va fi legea nationala, nici vorba de aplicarea directa a Directivei din 21 martie 2016. Ideea ca neretroactivitatea functioneaza in intervalul de transpunere, dar este inlaturata dupa momentul aplicarii, este mai mult decat gresita, este ridicola. In concluzie, avocatul Piperea greseste; Directiva 17 nu se aplica contractelor in curs, nici inainte si nici dupa transpunere.
 

Sa luam in discutie, pe rand, natura, obiectul, subiectul, conditiile, efectele. Si la final sa ne intrebam, rational: Cui Prodest?

Scopul legii. Potrivit declaratiilor publice ale initiatorilor, legea este una "specifica protectiei consumatorului". Acest argument urmareste, fara indoiala, sa ofere o baza legala fortarii incalcarii angajamentelor contractuale agreate de parti, in cursul executarii contractelor, prin asimilarea cu situatia, reglementata la nivel european, a identificarii de clauze abuzive in contract. Diferentele fac insa imposibila o asemenea asimilare. Iata trei argumente, pe care le gasesc mai importante:
 • 1. Legea nu se refera la consumatori. Pe forma, textul legii nu asuma asa ceva. In expunerea de motive apare o referire indirecta la domeniul protectiei consumatorului, in paragrafele finale, dar nici acolo nu se asuma incadrarea legii in aceasta categorie. In sfarsit, pe fond, legea nu poate fi una de protectie a consumatorului pentru ca subiectul legii nu se inscrie in aceasta categorie, ci include, pe langa consumatori, si alte categorii de tipul dezvoltatorilor imobiliari ori a speculatorilor de terenuri[1].
 • 2. Nu e vorba de clauze abuzive. Obligatia de rambursare integrala a creditului nu a fost considerata niciodata, de nici o instanta si de nici o autoritate, ca reprezentand o clauza abuziva. La fel, acordul debitorului de a constitui garantii. Astfel, mecanismul derogator de la dreptul comun prin care se pot constata a fi nule[2] clauze contractuale agreate de parti nu e aplicabil in speta, pentru ca lipseste situatia exceptionala care sa justifice interventia externa in contract.
 • 3. Nu exista nicio reglementare europeana care sa sprijine o asemenea fortare. Afirmatia initiatorilor, in expunerea de motive, ca proiectul ar "transpune si prevederile Directivei 2014/17/UE" este falsa. Nu exista nici o prevedere in cadrul respectivei Directive care sa se refere la dreptul debitorului de a decide unilateral darea in plata. Dimpotriva, Directiva cuprinde trei dispozitii contrare proiectului : Art. 28 alin.4 instituie obligatia statelor membre de a nu impiedica darea in plata prin acordul partilor (3) - mecanismul existent si la noi din art. 2460 si urmatoarele din Codul Civil; Art 28 alineatul 5 obliga statele sa instituie masuri de facilitare a rambursarii sumelor inca datorate dupa executarea silita[4]. Facilitarea nu inseamna scutire; Art.43, cum am mai aratat, exclude de la aplicarea contractelor in vigoare la data punerii in aplicare a Directivei.

Vom concluziona, astfel, cu o marja confortabila de argumente, ca nu se propune o reglementare de protectie a consumatorului, ci avem de-a face cu o initiativa de a modifica prevederi ale Codului Civil privitoare la ipoteci si executarea acestora. Initiativa este gresita pe fond, inlaturand reguli introduse in baza unor experiente si practici seculare, si este abuziva in extinderea retroactiva a dispozitiilor sale la contractele in curs. Referirile declarative la reglementari europene ori la necesitati de protectie a consumatorului nu sunt acoperite in substanta textului si urmaresc in mod evident construirea unei false justificari.

2. Subiectul legii

Cand vine vorba de subiectul legii, principala trimitere trebuie facuta la art. 1 alin. 2 ¬ debitorul dintr-un contract de credit garantat cu ipoteca. Alin. 1 al aceluiasi articol ne arata ca debitorul trebuie sa fie persoana fizica, iar creditorul trebuie sa fie institutie de credit, IFN sau cesionar al unei creante. Potrivit alin. 3, regimul debitorilor va fi extins si asupra codebitorilor, fideiusorilor, etc.

Legea nu prevede alte calificari ale debitorului. Or, potrivit legislatiei romanesti, persoanele fizice au putut/pot exercita activitati comerciale, incluzand achizitionarea de bunuri in vederea revanzarii ¬ categorie in care se incadreaza speculatorii de terenuri, dezvoltarea de proiecte imobiliare sau achizitionarea de ansambluri imobiliare in vederea revanzarii.

De asemenea, persoanele fizice pot avea situatii materiale dintre cele mai diverse. Or, daca detinerea unei averi insemnate nu il lipseste pe un cetatean de drepturile de consumator in numeroase arii de bunuri si servicii[5], este o practica veche si necontestata limitarea protectiei publice de care asemenea persoane beneficiaza atunci cand este vorba de servicii financiare[6]. Astfel, impotriva unei practici nationale si internationale consacrate, propunerea de fata favorizeaza in mod egal pe cel care s-a imprumutat pentru a-si asigura o locuinta si pe cel care s-a imprumutat spre a-si dezvolta patrimoniul imobiliar.

Mai mult, legea nu cere persoanei care renunta la plata creditului sa se afle in dificultate financiara, sa se afle in dificultate de a plati ratele, sa se afle in orice fel de dificultate.

3. Obiectul legii


Potrivit discursului public, initiatorii au avut in gand situatia romanilor aflati in dificultate financiara, care nu reusesc sa isi plateasca ratele la creditul de locuinta si sunt in pericol de a fi evacuati. Este o preocupare care ii onoreaza. Cu certitudine, cazurile sociale trebuie rezolvate. Situatia unui om care isi pierde o casa, fie din cauza alunecarilor de teren sau a celor financiare, nu e o cifra intr-un tabel, e o drama care doare, o drama fata de care trebuie sa fim solidari. Din pacate, aceasta preocupare sociala a initiatorilor nu a trecut de la discurs in textul legii. Textul propus nu face nici o referire de asemenea natura. Potrivit legii, obiectul acesteia il reprezinta ¬contracte de credit garantate cu imobile¬. Pentru aceia dintre cititori care nu au preocupari juridice, notiunea de imobil cuprinde, in aceeasi masura, cladirile cu destinatie de locuinta, cladirile de locuit cu alta destinatie (ex. de inchiriat ori de vacanta), constructiile industriale, terenurile destinate construirii si cele agricole sau forestiere.

Putem astfel observa ca proiectul de lege nu circumstantiaza cine ii sunt beneficiarii: tinerii care au cumparat un apartament cu credit ipotecar, cei ce au construit case de vacanta, investitorii in pensiuni, investitorii in hale industriale, speculatorii de terenuri. Nu face diferente intre investitorii in terenuri agricole, cei care au cumparat 5 hectare sau cei care au cumparat 5.000 de hectare. Beneficiaza, potrivit textului propus, toti. Dar justificarea publica adusa e valabila numai pentru cei in nevoie.  

4. Efectele legii

Cateva elemente fundamentale cred ca merita subliniate.

a. Autorii insista in discursul public pe ideea micii locuinte cu caracter rezidential. In schimb, evita in textul legii orice circumstantiere a imobilului ce face obiectul darii in plata. E putin probabil sa vedem o rata insemnata de dari in plata ale locuintelor; experienta de pana acum arata ca debitorii fac efortul de a plati, iar bancile evita greseala de a executa silit apartamentele in care locuiesc debitorii ce nu detin alte imobile. Si atunci, cine va beneficia? In mod logic, principalii beneficiari vor fi cei bogati, nu cei saraci.

Or, daca cetatenii sunt egali in drepturi, aici nu vorbim despre un drept. Oricat ar perverti avocatul Piperea conceptele si valorile, neindeplinirea unei obligatii asumate prin contract, fara sa fie invocata existenta unui abuz al celeilalte parti si fara sa fie invocata macar imposibilitatea de executare, nu este un drept. Putem, ca societate, sa acceptam ca cei in nevoie sa fie ajutati sa isi indeplineasca obligatiile. Nu cred ca o societate cu valori solide poate accepta sa fie ajutati  cei care nu au nevoie.

 b. Autorii au refuzat sistematic introducerea unor plafoane:

1. Plafon de venituri pentru debitor - acum beneficiaza atat somerii, cat si bancherii;

2. Plafon de valoare a bunului - acum se aplica pentru garsoniere si pentru palate, pentru petice de pamant si pentru baragane.

3. Conditii referitoare la inexistenta unor alte bunuri imobile ale debitorului ¬ acum se aplica si celui care are un singur apartament si locuieste in el, si celui cu mai multe case sau terenuri.

Desigur, refuzul initiatorilor de a lua in considerare experienta singurei alte legi din Europa[1]poate fi pus pe seama neprofesionalismului dublat de orgoliu, ceea ce in cazul avocatului Piperea este credibil. Lucrurile devin insa dubioase atunci cand observam ca si in alte proiecte aflate pe circuitul de adoptare, precum proiectul privind scaderea ratelor sau cel privind conversia creditelor acordate in franci elvetieni, am observat acelasi refuz de introducere a unor plafoane. Observ, altfel spus, un discurs public destinat sa mascheze introducerea discreta a celor care nu au nevoie in mecanisme de ajutor pentru cei in nevoie.

c. Consecinta legii pe termen scurt este o chestiune financiara. Chestiunile financiare se rezolva intotdeauna, cu observatia ca cineva va trebui sa plateasca. Problema mai grava o vad insa pe termen lung, unde consecinta legii este una sociala. Usurarea poverii pentru dezvoltatorii imobiliari de astazi va cauza ingreunarea accesului la locuinte pentru tinerii de maine.

Dupa cum am aratat intr-o discutie pe aceasta tema la seminarul de la Sinaia din Noiembrie, consecinta dramatica a adoptarii acestei legi va fi cresterea cerintelor de avans la creditele ipotecare pana acolo unde acesta sa acopere riscul de dare in plata. O evaluare pesimista poate duce avansul astfel impus pana la 50% din credit, una optimista il va situa peste 35%.

Se poate pune intrebarea, intr-o perioada in care populismul e la cautare, de ce un avocat care si-a castigat averea prin populisme impotriva bancilor[2]ar sustine o masura care in mod evident ii favorizeaza cu mult mai mult pe debitorii instariti? Pai, sa evaluam consecintele aplicarii acestei legi. O familie in nevoie, care ar da inapoi bancii apartamentul in care locuieste, s-ar elibera de credit, dar ar ramane o familie in nevoie - de unde sa plateasca avocatul? In schimb, un investitor imobiliar care s-ar descarca de vreun teren luat in 2007 si a carui valoare s-a prabusit, ei bine, acela ar avea de unde sa plateasca avocatul. Cine are urechi sa auda.

Citeste si comenteaza pe blogul BNR
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

15060 vizualizari

 • +19 (33 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 2 decembrie 2015, 12:07)

  [anonim]

  • +11 (19 voturi)    
   Comment sters de user (Miercuri, 2 decembrie 2015, 13:59)

   polonyca [anonim] i-a raspuns lui

   • 0 (4 voturi)    
    ataca ideea, nu persoana.. (Miercuri, 2 decembrie 2015, 21:31)

    pehash [utilizator] i-a raspuns lui polonyca

    daca nu aveti nimic de spus ref la subiectul din articol si argumentatia autorului inseamna ca are dreptate: legea e scrisa pentru smecheri si Piperea este un avocat de 2 bani. restul e cancan..
    • 0 (4 voturi)    
     Nici vorba! (Joi, 3 decembrie 2015, 11:18)

     Prostu' satului [utilizator] i-a raspuns lui pehash

     Adica - de acord cu ideea din titlu, fireste, insa concluzia e lipsita de logica.
     Nu in functie de cate si ce fel de comentarii primeste un articol pe HN putem decide daca o lege e buna si cu atat mai putin cat de (ne)profesionist este X sau Y.
     Bunaoara, judecand acest din urma aspect pe baze ceva mai obiective - CV-urile oficiale - sa fiu in locul d-lui Olteanu eu mai degraba m-as face ca ploua... Ca sa nu mai pomenesc de remarca jegoasa din final cu privire la averea lui Piperea.
 • +5 (21 voturi)    
  super! (Miercuri, 2 decembrie 2015, 12:22)

  ..13 [utilizator]

  In sfarsit se vor clarifica aspectele legate de aceasta lege.

  Astept cu mare interes cifrele.

  Ma bucur ca se va ajunge si aici:
  "Remarcile privitoare la interese nelegitime servite de aceasta propunere vor fi transmise organelor in drept."

  Daca avem libertatea de exprimare asta nu inseamna ca trebuie sa o folosim fara responsabilitate - ai scos o porcarie pe gura sau in scris vei raspunde pentru ea!

  Asa este intr-o tara civilizata si parca asa ne dorim sa fie RO!
 • +9 (27 voturi)    
  Domnu Olteanu... (Miercuri, 2 decembrie 2015, 12:24)

  Lucian P. [utilizator]

  De prea mult timp acesti "camatari legali", au facut profit urias pe spinare unor oameni care se chinuiau sa-si plateasca ratele. Lumea s-a saturat, nu mai merge asa. De ce? Pentru ca e incredibil ca un om sa munceasca 30 de ani ca sa-si plateasca o casa in timp ce actionarii acelei banci fac bani pe spinarea acelui om. Da, unii ar zice ca e firesc, ca asa e societatea si asa merg lucrurile, insa a cam venit vremea ca lumea sa deschida ochii. Da, as fi de acord sa platesc niste rate cu dobanzi insa la o banca de stat, unde as sti ca banii aceia sunt folositi, macar o parte, si pentru imbunatatirea conditiilor de trai din aceasta tara, nu pentru vacantele de lux ale copiilor actionarilor. Cate pierderi de pana acum si le-au asumat bancile? O gramada de credite garantate de stat, comisioane de la a la z, efectiv au facut ce au vrut cu clientii de pe urma carora faceau bani. Au ajuns oameni sa se sinucida pentru ca erau hartuiti de banci ca sa-si plateasca ratele. Si nu, nu erau cazuri de oameni care si-au luat credite cu buletinul fara discernamant, ci pur si simplu oameni care au ajuns intr-o situatie disperata din cauza conditiilor din tara. Si in plus, in niciunul din scenarii, bancile nu vor pierde niciun leu, pentru ca majoritatea creditelor gen prima casa sunt garantate de stat, restul prin vanzarea imobilelor se vor recupera acei bani, etc.
  • -4 (16 voturi)    
   populism (Miercuri, 2 decembrie 2015, 14:00)

   StefaniR [utilizator] i-a raspuns lui Lucian P.

   O suita de aberatii populiste in acest comentariu.

   1. Daca ti se pare ca bancile au comportament de "camatar", atunci poti sa alegi sa stai cu chirie si sa nu iti cumperi un imobil cu ipoteca.

   2. Creditele imobiliare nu erau garantate de stat si bancile au inregistrat pierderi mari din cauza lor. Desigur este foarte usor sa spunem ca nu e asa fara sa ne informam in prealabil.

   3. Banca de stat care sa intermedieze ipoteci si sa imbunatateasca conditiile de trai este o utopie. Statul roman nu este capabil sa imbunatateasca conditiile de trai din tara de 26 de ani prin nicio metoda, de ce credem ca ar fi de succes printr-o banca de stat? Dupa cum am vazut, la stat se fura si se fura la scara mare. Deci profitul tot in buzunarul cuiva ar intra.
   • +3 (11 voturi)    
    Nu e chiar asa... (Miercuri, 2 decembrie 2015, 16:39)

    midufi [utilizator] i-a raspuns lui StefaniR

    Dovada cum stau lucrurile in tarile civilizate...
    La noi banca te ciupeste in toate modurile posibile, pentru ca i se da voie.
    Una din consecintele vizibile este si nivelul de plata a propriilor angajati... Da, stiu ca a mai scazut, totusi...
    Nu trebuie sa intarim minusurile (la stat se fura...), ci sa intarim plusurile. Ce daca se fura la stat???
    Cum adica daca mi se pare ca banca are comportament de camatar??? Pai chiar are. De unde sa aleg eu alta banca? Sa ma duc in Germania sau US pentru un imprumut???
    Poate doar sa fii un angajat (iresponsabil) al bancii sa gandesti asa.
    Cu respect.
    • -1 (3 voturi)    
     Insist (Miercuri, 2 decembrie 2015, 21:52)

     StefaniR [utilizator] i-a raspuns lui midufi

     Insist: daca ti se pare ca esti furat, nu lua credit si nu iti cumpara casa. Poti sa stai cu chirie cum stau eu.

     Si da, la stat se fura, cu ce ar fi diferita o banca de stat de una privata? Te linisteste ca e de stat? Cum adica "ce daca se fura la stat"? Atunci ce daca se fura la privat?

     Nu sunt angajata in banca (chiar departe de asa ceva), pur si simplu consider ca sectorul privat trebuie nu trebuie descurajat prin initiative legislative gresite.
  • +2 (4 voturi)    
   Tipic uslamist (Miercuri, 2 decembrie 2015, 21:49)

   bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui Lucian P.

   Ce gindire de socialism stiintific!!! Specimene alde tine imi arata clar ca jumate din cetatenii tarii asteia nu-s in staree sa se descurce in capitalism. Tot timpul cineva tre
   buie sa-i indrume, sa le gaseasca de munca, sa le dea casa, masa, sa ii scape de raspundere cind semneaza tot felul de timpenii ca primarul.

   Capitalismul presupune sa iti asumi responsabilitatea pentru propriile prostii, nu sa cauti vinovati in alta parte.
 • +8 (24 voturi)    
  arogante... (Miercuri, 2 decembrie 2015, 12:25)

  demaGOGU [utilizator]

  ...instalat in suficienta si confortul celor 'jde mii de euro lunar sinecurizati de benere oltean isi permite sa faca pe inteligentul.

  too bad, strada il va aduce cu picioarele pe pamant.
  • +10 (16 voturi)    
   Interesant ... (Miercuri, 2 decembrie 2015, 12:59)

   scosmin [utilizator] i-a raspuns lui demaGOGU

   De ce BNR nu are pozitii la fel de transante si in cazul clientilor inselati de banci pentru ca
   sunt multe banci care au practicat( si practica in continuare abuzuri din pacate) si n-au dat nici o sansa consumatorilor sa le achite. Concret in anii de gratie 2007/2008, bancile decid sa manipuleze dobanzile. Unele banci au indicatori interni din formula dobanzii obscuri, stabiliti fara formula contractuala, alte banci mai nesimtite spun ca dobanda o calculeaza chiar ele. Isi creaza in plus mecanisme de majorare a dobanzi in orice moment, fara acordul imprumutatului. Toate acestea ilegalitati flagrante conform L193/2000 si OG21/1992. Banca iti cerea avans 25% minim, apoi iti oferea o dobanda introductorie, promotionala, timp de 6luni/1 an. Aceasta dobanda promotionala era in fapt la jumatate de cat ar fi fost dobanda dorita de banca. Practic s-a ocolit prudenta bancara cu sprijinul BNR. Cand un consumator primeste la maxim 70% din venituri o dobanda promotionala, acel consumator era falimentat si rau platnic inca de la momentul intocmirii dosarului de credit. Banca si BNR stiau acest amanunt. Dupa 1 an in loc ca rata sa varieze cu indicatorii transparenti ai pietei Robor/Euribor/Libor, dobanda se dubla sau tripla, astfel incat nu mai puteai achita. La acel moment banca intra in posesia unei garantii dupa nici 1 an, pentru care tu ai platit avans. Profitul daca vindea garantia in boom imobiliar era enorm. In plus banca putea sa iti vanda cu 5% garantia si sa te ofere unor recuperatori dinainte stabiliti, iar consumatorul era terminat prin executari silite, cu popriri si vanzari de bunuri pana la finalul vietii. Pe langa faptul ca au transformat debitorii si familiile lor in zombie financiari, au pus in pericol siguranta nationala. Legea darii in plata desi aduce o pierdere mai mult pentru consumator, este singura modalitate care ii permite sa scape din camataria bancii.
   • -4 (16 voturi)    
    dragule/draga (Miercuri, 2 decembrie 2015, 13:09)

    ..13 [utilizator] i-a raspuns lui scosmin

    Atunci cand semnezi co9ntractul cred ca ai ochii deschisi. Mai trebuie sa functioneze si mintea si daca nu ete posibil sa faci singur o analiza de contract - nu este nici o rusine pentru ca nimeni nu le stie pe toate - atunci intrebi un prieten...

    Ai semnat, ai luat banul si acum ai de dat inapoi.
    Mai multa precautie inainte de a semna.

    sesizari referitoare la abuzurile din contracte s-au facut si o organizatie, cel putin, a preluat problema incercand sa aduca lumina si in banci...

    Evident ca si BNR a facut eforturi in a clarifica aceste aspecte, dar nu cred ca a intrat in analiza clauzelor din contract ca nu este treaba ei...

    Din pacate nu este o institutie pe deplin abilitata sa rezolve aceste probleme - ar putea sa fie Protectia Consumatorului...
    • +8 (14 voturi)    
     Bine draga... (Miercuri, 2 decembrie 2015, 13:33)

     scosmin [utilizator] i-a raspuns lui ..13

     Eu propun Colegiului Medicilor din Romania urmatorul lucru: ca atunci cand te duci la doctor sa te operezi sa semnezi ca esti de acord cu aperatia. Daca dupa 1 an pacientul descopera ca medicul respectiv a pus un diagnostic gresit, iar in loc sa-i scoata fierea i-a scos ficatul, doctorul sa-ti spuna: "Trebuia sa deschizi ochii cand ai semnat. Eu nu am nici o vina, La revedere".
     • -3 (9 voturi)    
      really? (Miercuri, 2 decembrie 2015, 15:38)

      Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui scosmin

      Tu cotizezi si la Casa Nationala de Asigurari Bancare si esti asigurat prin lege?
      • +3 (7 voturi)    
       DA really...!! (Miercuri, 2 decembrie 2015, 15:59)

       scosmin [utilizator] i-a raspuns lui Nevermind

       Deci dupa parerea ta daca se intampla situatia descrisa de mine mai sus in sistemul privat unde nu platesti CAS este OK??
       Noaptea mintii!!!
       • 0 (8 voturi)    
        :))))) (Miercuri, 2 decembrie 2015, 16:48)

        Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui scosmin

        Trecand peste mere/pere, juraminte, bani versus viata si alte mizilicuri... ai cea mai mica idee cate chestii semnezi in sistemul medical privat, in sensul in care ai dat tu exemplul? :D

        Scuza-ma ca, desi am credit ipotecar, nu am nici cea mai mica urma de mila pentru dobitocii care au semnat ca fomistii. Cand nu stii, te informezi sau intrebi pe cineva, mai ales ca e vorba de perioada lunga si sume mari. Dar de... capra raioasa...

        Te obliga cineva cu pistolul la tampla sa iei un credit? Te obliga emagul sa dai click ca disperatul si sa cumperi si ce nu-ti permiti de blackfriday? Nu vrei o lege si anti emag?

        In perioada exploziei creditarii, erau banci care aveau conditii si contracte decente. Nu perfecte, nesimtit de nenegociabile, dar decente. Era suficient sa nu te duci unde sunt beculete mai multe sau reclame mai misto si sa te informezi minimal.
        • +3 (5 voturi)    
         Ok...!! (Miercuri, 2 decembrie 2015, 17:16)

         scosmin [utilizator] i-a raspuns lui Nevermind

         ... era doar un exemplu, nu are rost sa mai continui pentru ca nu vrei sa vezi esenta.
         NU iti doresc, dar imagineazati ca atunci cand vei lua o teapa ... iar institutiile statului care sunt platite din banii tai ca sa reglementeze, sa supravegheze sistemul si sa te protejeze:
         1. sa nu faca nimic pentru tine ci dimpotriva;
         2. cand vei striga ca esti inselat si vei cere ajutor, ceilalti sa spuna ca nu le pasa deoarece ei nu sunt in situatia ta.
         • +1 (5 voturi)    
          diferente (Miercuri, 2 decembrie 2015, 20:57)

          Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui scosmin

          Stiu unde bati si ai dreptate la modul general, dar nu si in cazul asta. Fa o diferenta intre a fi inselat si a-ti plati domnia/prostia.

          Stiu ce spune Niemoller si sunt adeptul ideii, insa cu diferenta de mai sus. O mica-mare diferenta
          • +1 (1 vot)    
           O mica-mare diferenta este... (Joi, 3 decembrie 2015, 9:31)

           scosmin [utilizator] i-a raspuns lui Nevermind

           .. ca vorbesti sa te afli-n treaba. Cu o minima decenta si informare nu cred era cazul sa jignesti pe cineva.
           Exista doar doua variante: esti prost informat sau rau intentionat. Daca doresti sa te informezi despre inselatoriile practicate in sistemul bancar poti sa incepi cu - Decizia nr. 3661/2014 Inalta Curte de Casatie si Justitie, apoi poti continua cu:
           580 de clienti care au dat in judecata Volksbank au castigat irevocabil procesul colectiv intentat impotriva acesteia. Reprezentantii Volksbank au precizat ca valoarea acestor plati se ridica la 6.500 de euro pe contract iar numarul de contracte este de 315. Astfel, banca trebuie sa restituie clientilor circa 2 milioane de euro.
           Si mai sunt suficiente exemple... doar sa vrei.
     • 0 (2 voturi)    
      un exemplu fara rost.. (Joi, 3 decembrie 2015, 9:49)

      pehash [utilizator] i-a raspuns lui scosmin

      in exemplul tau medicul ti-a pus un diagnostic gresit (si oricum are are asigurare de malpraxis).
      persoana care ti-a dat creditul cu ce a gresit? ca ti-a dat banii? nu a gresit cu nimic.. ti-a calculat gradul de indatorare? ti-a dat un scadentar? ti-a cerut garantii? ai acceptat in contract sa returnezi toti banii in cazul in care garantia nu mai acopera debitul?
      este vina bancii ca tu dupa ce ai consumat creditul te-ai trezit ca nu mai ai de unde sa-l dai inapoi? daca medicul iti face transplant de ficat si tu te apuci de baut si mori, e vina medicului? ce faci tu cu ficatul ala nou.. e problema ta. la fel si in cazul creditului.. ce faci cu banii? problema ta.. vrei un stat care sa-ti spuna ce sa faci cu banii? Coreea de Nord!..
      • -1 (1 vot)    
       Daca citesti... (Joi, 3 decembrie 2015, 11:03)

       scosmin [utilizator] i-a raspuns lui pehash

       Ai toate raspunsurile in comentariile de mai sus.
       • 0 (0 voturi)    
        nu am nici un raspuns (Joi, 3 decembrie 2015, 13:05)

        pehash [utilizator] i-a raspuns lui scosmin

        tu vii cu niste exemple si propui o regula. problema este ca exemplele tale sunt exceptii si sunt deja tratate ca atare de alte legi.
        clientii Volksbank au castigat in instanta? foarte bine!.. s-a facut dreptate!. alte contracte au avut nspe clauze ilegale? deja s-au dat legi care au anulat clauzele abuzive. deja avem hotarari in instanta care repara prejudiciile.
        ce legatura au toate astea cu legea de care vorbim acum?
        • -1 (1 vot)    
         Deci dupa parerea ta ... (Joi, 3 decembrie 2015, 15:13)

         scosmin [utilizator] i-a raspuns lui pehash

         ... fiecare client trebuie sa dea banca in judecata ca sa-si recupereze banii furati, adica sa avem zeci de mii/sute de mii de procese.

         Ce lege anuleaza clauzele abuzive??? Tu citesti ce scrii?
         • 0 (2 voturi)    
          o lege.. (Joi, 3 decembrie 2015, 18:11)

          pehash [utilizator] i-a raspuns lui scosmin

          Legea nr. 214/2013.
          de fapt "clauzele abuzive" sunt reglementate inca din legea 193/2000, dar pana in 2013 era mai greu de aplicat in cazul imprumuturilor bancare.

          o sa avem sute de mii de procese? nu stiu de unde scoti tu cifrele astea, dar da, sute de mii de procese, daca e nevoie de asta. cine poate sti 100% ca toate procesele sunt intemeiate? de-aia exista justitie.

          sunt totusi milioane de contracte de imprumut. ca sa evitam sute de mii de procese tratam din start toate contractele ca fiind in afara legii si toti romanii din sistemul bancar ca fiind infractori?..
 • +8 (16 voturi)    
  'neatza (Miercuri, 2 decembrie 2015, 12:42)

  torna_fratre [utilizator]

  si acum vrei sa credem ca salariul pe Decembrie il meriti(dimpreuna cu primele de sfarsit de an) doar ca ai facut o analiza pe articole de lege?
  Si vrei sa spui ca avocatul X a dat dovada de rea credinta interpretand in folosul clientilor anumite articole de lege?Oau!
  De parca bancile ar fi Maica Tereza in sectorul bancar.
  Hai mai lasa-ma!
  Intr-un final se va ajunge la un echilibru.
  Nu poti sa iei bani din taxele platite de cel indatorat la banca ca sa ajuti creditorul sa nu crape fara ca la un moment dat sa nu trebuiasca sa faci acelasi lucru si pentru credidat.
  Apropos cate banci din Romania au dat faliment sau si-au pierdut sediile in criza 2008-2010?
  Insa cati romani au intrat in faliment personal,nelegiferat inca,sau si-au pierdut casele in aceeasi perioada?
  Poate ne lumineaza Oltean cu un raspuns!
  Ca altfel la a da din gura doar pentru a justifica salariul...asta poate face si un papagal pe o punga de seminte nu pe 10K euro...
 • +8 (20 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 2 decembrie 2015, 12:43)

  [anonim]

 • +10 (18 voturi)    
  Incredibil cu pile (Miercuri, 2 decembrie 2015, 12:56)

  mariaeva [utilizator]

  Nenea Olteanu e un incompetent , nepot de activisti din CC PCR, tinut in rezerva de cadre a lui Iliescu.
  Cu indivizi ca Olteanu , BNR pierde si mai multa credibilitate.
 • +2 (16 voturi)    
  studiu de impact (Miercuri, 2 decembrie 2015, 12:59)

  CRMS [utilizator]

  Initiatorul legii avea obligatia sa puna la dispozitie un studiu de impact.
  Astfel s-ar fi vazut cati sunt cei care au mai multe astfel de imobile (speculatorii imobiliari).
  Se vede din nou trasatura de caracter a romanilor "in afacerea asta conteaza ce-mi iese mie, nu ma intereseaza cat fura ceilalti" caracteristica atat de mult folosita la alegeri cand multimea este prostita cu un kil de ulei si unul de zahar ca sa voteze pe cate unii care mai apoi ii vor fura cate 4 ani, zi de zi.
  Nu zice nimeni ca cei care au cate o casa luata asftfel sa nu poata beneficia de aceasta lege, dar legea e clar data pentru cei care au zeci de astfel de apartamente luate in scop speculativ, altfel initiatorul ar fi facut diferenta in lege..
  • +12 (12 voturi)    
   Cazurile despre care vorbesti sunt cazuri penale.. (Miercuri, 2 decembrie 2015, 13:09)

   scosmin [utilizator] i-a raspuns lui CRMS

   .. si trebuie rezolvate in consecinta de legea penala. Acele credite au fost acordate ilegal prin declararea de venituri nereale si/sau prin complicitatea bancilor.
   • 0 (2 voturi)    
    de ce neaparat penal ? (Miercuri, 2 decembrie 2015, 21:27)

    CRMS [utilizator] i-a raspuns lui scosmin

    Exista destule persoane particulare care au mai multe imobile si traiesc din inchirierea lor.
    Acestia si-au pus bine merci gaj la banca acele imobile pentru a achizitiona altele.
    Ce este penal in afacerea asta ?
    • +2 (2 voturi)    
     Nu vorbesc de oamenii normali... (Joi, 3 decembrie 2015, 8:28)

     scosmin [utilizator] i-a raspuns lui CRMS

     ci de cei cu relatii in conducerea bancilor. Un credit de valoare foarte mare este aprobat in centrala la Bucuresti. NU poate oricine sa ia credit pe persoana fizica de milioane de euro.
     Ex: ingineria de la BRD a fost pusă la cale de Popa Sorin Mihai, director general adjunct al BRD, împreună cu Lucian Cojocaru, director comercial al BRD, şi Truică Remus. Beneficiari:
     - Remus Truică - 35 mili¬oane de euro
     - Adrian Sârbu - 3 milioane de euro
     - Sorin Roşca Stănescu - 4 milioane de dolari
     - Elena Udrea - 3,3 milioane de euro. Este creditul pe care l-a predat în 2010, după ce a declarat că nu poate să doarmă de grija lui.
     Despre asta este vorba.
     Le e frica bancherilor ca o sa iasa la iveala aceste cazuri?
 • +5 (11 voturi)    
  adica... (Miercuri, 2 decembrie 2015, 13:01)

  dan.c [utilizator]

  ... exact ceea ce face BNR cu bancile.
  Gura ticalosului adevar graieste.
 • +7 (11 voturi)    
  Ticalosie! (Miercuri, 2 decembrie 2015, 13:11)

  LiviuJubea [anonim]

  BNR-ul a ajutat pe ascuns bancile comerciale ceea ce se cheama TICALOSIE!!!! Mare adevar domnule oLTEANU!
 • +4 (14 voturi)    
  a ajuta pe nevoiasi e o prostie? (Miercuri, 2 decembrie 2015, 13:14)

  eucomentez [utilizator]

  Concluzia lui Olteanu: ai ajuta pe cei care au nevoie de ajutor e o prostie. Cum a ajuns cu atitudinea asta o personalitate publica care da declaratii la o institutie de baza a unei tari cum e BNR-ul? Aplicati normele europene de protectie a consumatorilor de servicii financiare, evitati aplicarea lor din 2006.
  • 0 (0 voturi)    
   bre... (Miercuri, 2 decembrie 2015, 21:09)

   ..13 [utilizator] i-a raspuns lui eucomentez

   A spus ca societatea decide daca ajuta pe cei saraci - mi se pare normal...

   dar daca asa ai citi matale - si matele ai dreptul la o opinie, numai sa fie conforma cu cele scrise...
 • -4 (8 voturi)    
  Banci vs mafioti imobiliari (Miercuri, 2 decembrie 2015, 13:47)

  ouyang [utilizator]

  despre asta e vorba in lege. omul cu creditele e doar plimbat ca exemplu de toata lumea. nu, legea asta nu e pentru omul cu credit la casa. poate renunta la casa si sa se mute in chirie dupa ce a cotizat 10 ani la banci? nu. e prins si asa ramane. insa banditul care a luat credite de milioane de euro, oameni gen elena udrea si s-au pus pe construit sau cumparat terenuri sa le vanda la suprapret s-au ars. piata a cazut si ei platesc un credit urias. nu pot vinde terenurile, banca nu le vrea. pentru ei e legea.
  • +5 (7 voturi)    
   Acestea sunt cazuri penale.. (Miercuri, 2 decembrie 2015, 15:23)

   scosmin [utilizator] i-a raspuns lui ouyang

   .. si trebuie rezolvate in consecinta de legea penala. Acele credite au fost acordate ilegal prin declararea de venituri nereale si/sau prin complicitatea bancilor.
 • +6 (8 voturi)    
  cine zice..... (Miercuri, 2 decembrie 2015, 14:57)

  TRABI [utilizator]

  mai mult dupa figura mi-amintesc de Olteanu ---> nu a stat ani la randu' prin parlamentul tarii in timp ce alunecam in prapastie ca tara si eram tinuti in intuneric /nu prea stia nimeni ce frauda si vanzare de tara avea loc prin acea vreme ? Daca vorbea asa cand era " pus " mare sef pe la camera deputatilor mai ziceam , dar acum chiar ca nu mai are nici o prestanta in fata noastra . Sa nu cautati si prin radacinile trecutului ca va doare capu' !
 • +8 (10 voturi)    
  Disperare (Miercuri, 2 decembrie 2015, 15:19)

  AlphaSiOmega [utilizator]

  Este dezastru in sistemul bancar. Si-au bugetat niste profituri triple si legea asta le da planurile peste cap. Vor fi profituri duble, doar!Si uite asa dl Olteanu va trebui sa gaseasca noi surse de venit pentru intretinerea casei lui de peste o mie de metri patrati...
 • +5 (9 voturi)    
  Vrem bancheri cercetati! (Miercuri, 2 decembrie 2015, 15:21)

  BGP [utilizator]

  Dupa BNR cetatenii Romaniei nu trebuie ajutati, iar camatarii bancarie trebuie salvati cu orice pret. DNA-ul trebuie sa cerceteze conducerea BNR pentru subminarea si distrugerea economiei nationale!
 • +1 (3 voturi)    
  Clauzele abuzive va spun ceva? (Miercuri, 2 decembrie 2015, 19:24)

  Euunul [utilizator]

  d-le bo.
  ati negat (jurist fiind?!) vehement existenta clauzelor abuzive existente in contractele cu consumatorii. acum ce ne spuneti cand inclusiv ICCJ a constatat irevocabil existenta acestora in procese.

  deci bancile pot percepe dobanzi ILEGALE in continuare dar nu pot prelua (daca este cazul) in plata unele imobile dupa ce au incasat 8-9 ani de dobanzi ilegale. Oricum tipa aceleasi banci cu clauze abuzive, supra evaluari de imobile la data acordarii si lipsite putin de un management bancar echilibrat.... si hop si dl bo care parese ca si juridic isi poate imbunatati pregatirea pentru ca dpdv business e ...mult loc.
 • +3 (7 voturi)    
  Înainte să comentați... (Miercuri, 2 decembrie 2015, 19:30)

  Barosanu_nr1 [utilizator]

  ... ar trebui să citiți și articolul.

  1) Autorul nu zice nicăieri că nu ar trebui ajutați oamenii amărâți aflați în nevoie, ci critică faptul că, în forma actuală a legii, de ea ar urma să beneficieze și feluriți mafioți care au făcut speculă cu terenuri și care NU se află „în nevoie”.

  2) Viciul de mai sus poate fi corectat ușor prin adăugarea unor excepții în textul legii, adică prin delimitarea mai precisă a beneficiarilor (persoanele fizice care au făcut credit pentru achiziționarea unei locuințe / al unui imobil pentru o mică afacere etc.).

  Neprocedând conform pct. 2, autorii legii își dovedesc cârdășia cu interlopii de la pct. 1.

  Articolul NU este despre oportunitatea legii, ci despre reaua-credință extremă (soră aproape cu o rezoluție infracțională) cu care a fost ea redactată!

  PS: Nici mie nu-mi place de Bogdan Olteanu, dar în cazul ăsta are dreptate.

  PPS: Dacă procedați și cu contractele la fel ca cu acest articol (nu citiți înainte să decideți), veți fi IAR păcăliți de bancheri / avocați rău intenționați. Exact pe asta se bazează ei - lipsa de cultură juridică și economică a românilor!
  • -2 (2 voturi)    
   da, dar ... (Miercuri, 2 decembrie 2015, 21:11)

   ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Barosanu_nr1

   spiritul de turma este activ!

   Asa se si voteaza, atunci cand se voteaza in alegeri sau la referendum-uri - in spiritul turmei atent dirijate!
 • -1 (1 vot)    
  pana la urma (Miercuri, 2 decembrie 2015, 21:13)

  ..13 [utilizator]

  Sunt mute atacuri le persoana - nu sunt comentarii pe ,marginea articolului - frumoasa platforma BNR dar cu prea putini comentatori...

  Numai de bine sa auzim!
 • 0 (2 voturi)    
  conflict de interese ? (Joi, 3 decembrie 2015, 0:58)

  oxbridge [utilizator]

  M-am uitat pe declaratia de avere/interese a initiatorului legii:
  http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=409&cam=2&leg=2012&pag=5
  Sumar: 4 ha de terenuri in Voluntari si Bolintin cumparate impreuna cu fosta sotie, un credit de 100.000 euro luat in 2008 cu scadenta in ... 2015, si un alt credit de 105.000 euro luat in 2014 cu scadenta in ... 2015. Deputatul respectiv declara venituri in 2014 doar de aproape 60.000 lei (sa zicem 13.500 euro), zero venituri de la sotie, doar alocatiile copiilor (2 de la prima, 1 de la a doua sotie - o cunoscuta realizatoare TV ...).
  Avand in vedere situatia "derutatului", cu 2 credite bancare semnificative (vizavi de veniturile raportate) si scadente in 2015, mi se pare un minim de bun simt ca atunci cand a propus legea cu darea in plata, sa fi declarat daca este in conflict de interese (adica propune/voteaza o lege clar in interes personal ??). De asemenea, parlamentarii care au propus si/sau care au votat. N-am auzit de asa declaratii, nici acum nici la legi din trecut.
  In schimb, o multime de analfabeti financiari comenteaza. Dar la mentalitatea bolsevica pe care o au, am dubii ca apreciaza dreptul de a comenta si sunt tot mai convins ca ar fi preferat perioada pre'89.
  • 0 (2 voturi)    
   Exact ... un minim de bun simt cum spuneai... (Joi, 3 decembrie 2015, 9:00)

   scosmin [utilizator] i-a raspuns lui oxbridge

   ... si o minima informare inainte sa acuzi pe cineva: daca creditele/imprumuturile sunt la persoane fizice nu se declara identitatea (sunt blurate daca e trecut numele in clar sau scrie pur si simplu persoana fizica).

   Deci Deputatul Zamfir nu are nici un credit BANCAR SI NU BENEFICIAZA DE ACEASTA LEGE DACA SE PROMULGA?
   • 0 (0 voturi)    
    completare (Joi, 3 decembrie 2015, 10:20)

    oxbridge [utilizator] i-a raspuns lui scosmin

    In AEGRM am vazut 2 credite de la Banca Romaneasca, pentru Zamfir Daniel Catalin..
    • 0 (0 voturi)    
     Daca esti sigur... (Joi, 3 decembrie 2015, 11:54)

     scosmin [utilizator] i-a raspuns lui oxbridge

     ca este vorba despre aceeasi persoana cred ca aceasta chestiune trebuie lamurita.

     Inseamna ca a mintit si in declaratia de avere. Avand in vedere ca a fost verificat de ANI si nu a fost gasit cu aceste credite, de care vorbesti tu, nedeclarate nu cred ca vorbesti de aceeasi persoana.
 • +2 (2 voturi)    
  Bancile. Buna legea! Sa nu va lasati! (Joi, 3 decembrie 2015, 8:35)

  dinica [utilizator]

  Primesc o scrisoare:
  Stimate client, bla, bla, comisionul de pana acum era 0,37 euro pe tranzactie. Stim ca e greu de calculat, si ca sa-ti venim in ajutor, am modificat comisioanele la 0,5 europe tranzactie. Nu zau, de ce n-ati facut 0,25 ca era la fel de usor. De ce nu m-ati intrebat daca vreau? De ce mi-ati scumpit comisioanele cu 30%? In ajutorul meu?
  Pur si simplu a fost bataie de joc. Nesimtire, nu stiu cum sa spun. La fel cum violatorii aia i-ar fi spus fetei: da' ti-am facut placere, proasto! SI BNR nu zice nimic. Nu mai tin minte exact textul scrisorii prin care am fost anuntat ca mi s-au marit comisioanele, dar era ceva de stilul stim ca esti prost si ne batem joc de tine! Si stiti ce? Al doilea an s-au marit comisioanele din nou. Si tot cu o scrisoare ca e in interesul meu. Ceva la stilu ca iar au venit in ajutorul meu, ca au scos comisioanele la plati catre entitati care nu le face nimeni, dar le-au marit pe cele uzuale. Din nou BNR, unde marele maestru Olteanu lucreaza, a zis: lasa sa-i faca pe prosti! Foarte buna legea. Sa nu va lasati!
 • +2 (2 voturi)    
  Chiar va uitati in gura lui ??? (Joi, 3 decembrie 2015, 10:36)

  andreesanu [utilizator]

  Pitifelnicul asta chiar si-a luat nasul la purtare !!!,el care in materie de finante este un zero ,politic s-a pripasit la BNR ca si Sarbu la curtea de conturi.
 • 0 (0 voturi)    
  nesimtit cu tot bnr-ul lor (Joi, 3 decembrie 2015, 14:27)

  eugeniu2001 [utilizator]

  cand ati lasat creditele cu buletinul si cu dobanda fara referire la o referinta ...ereati buni

  acum cand trebuie sa fie corect banca (cu evaluatori su taxe si garantii) - client fara avocati si consilieri e rau

  nesimtire mai mare nu e

  trebuie facut in favoarea omului nu in favoarea celor cu bani
 • +2 (2 voturi)    
  Mare capcana... (Vineri, 4 decembrie 2015, 1:16)

  GerhardShultz [utilizator]

  Mare capcana sustin si B.Olteanu si Cinteza, vor sa faca legea neoperanta prin faptul ca vor sa se aplice doar celor care "nu pot", nu celor care "nu vor", doar ca nu zic ce "nu vor" sa plateasca cei care "nu mai vor": au pierdut avansul, ratele platite in cativa ani plus garantia, si nu mai vor ce ? Sa plateasca diferenta pana la suma initiala PLUS PROFITUL ESTIMAT ? Pai aici e capcana: ca e normal sa nu vrei sa platesti o suma ce n-AR TREBUI s-o platesti, ai fost deja lichidat, ti s-a luat garantia, avansul si ratele (daca banca ti-a vandut garantia pe 2 lei e problema bancii, diferenta pana la PROFITUL ESTIMAT, sa ma ierte Dumnezeu dar d-l Cinteza sa le plateasca pt. toti roamanii !!!). M-au dezamagit complet si Cinteza si Vasilescu cu lipsa lor de subtilitate, cu aceasta capcana ordinara... dar poate ca nu-i o rea intentie, ci varsta pur si simplu cu bolile specifice varstei a 3-a si a 4-a aduc si probleme de sanatate mentala... cu tot respectul dar in posturi de o asemenea raspundere ne-ar trebui oameni cu IQ peste 130...
  • +1 (1 vot)    
   Nu e gluma... (Vineri, 4 decembrie 2015, 1:37)

   GerhardShultz [utilizator] i-a raspuns lui GerhardShultz

   Nu este deloc o exagerare cand am zis ca diferenta pana la suma initiala plus profitul ESTIMAT, trebuie platite de Cinteza, Bogdan Olteanu (politruc) si alti ca ei fiindca clientul in nici un caz nu TREBUIE sa accepte sa plateasca aceasta diferenta frauduloasa, banca nu vrea sa-l asume, nici sa-si adapteze deciziile de business, deci cineva trebuie se la plateasaca si nu raman decat Cinteza, Bogdan Olteanu, Bogdan Preda si Oana Petrescu... pentru toti romanii !!!
 • +2 (2 voturi)    
  Respect dl. Vasilescu si Isarescu (Vineri, 4 decembrie 2015, 2:06)

  GerhardShultz [utilizator]

  Respectul e una, sa tii un om respectabil intr-o functie de o maxima responsabilitate, care nu pare sa sesizeze "nuante" extrem de importante, daca nu vitale, atat in legi importante cat si constitutionalitatea lor e o imensa prostie din partea natiunii romane, Cu tot respectul pt. Dl Vasilescu si Isarescu, dar s-au cam ramolit si nu e vina lor, ci a varstei respectabile si de invidiat. Dl. Vasilescu a invocat la Rares Bogdan in emisiune o directiva europeana care practic sustinea legea actuala (directiva presupunand ca relatia Banca-client se incheie in momentul preluarii garantiei de catre banca...) insistand asupra cuvantului "social" din directiva, dar neglijand total faptul ca directiva practic din toate exprimarile presupune ca relatia client-banca s-a incheiat in clipa in care banca a preluat garantia (lucru firesc de altfel), evident nebanuind probabil ca e cazul sa se refere la alte situatii, cum ar fi cea din Romania la care bancile iti lichideaza garantia -in conditii de ele stabilite pe 2 lei si apoi te urmaresc si dupa moarte pana la stabilirea profitului ESTIMAT, si pe tine si rudele de grad 1 - evident nici o directiva nu va face referire precisa la aceste situatii dar din formulari reiese extrem de clar pt. oricine ca se presupune ca relatia banca-client s-a incheiat in momentul preluarii garantiei de catre banca. Punct.)


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by