VIDEO Olteanu, BNR: I-am scris presedintelui Iohannis, propunandu-i retrimiterea legii darii in plata in Parlament si/sau verificarea constitutionalitatii acesteia

de Dan Popa     HotNews.ro
Vineri, 11 decembrie 2015, 12:23 Economie | Finanţe & Bănci


Bogdan Olteanu
Foto: Agerpres
 documente
(11 Dec 2015) PDF, 1MB
Banca Nationala are trei tipuri de argumente pe baza carora ii propune presedintelui Iohannis retrimiterea legii darii in plata in Parlament si/sau verificarea constitutionalitatii acesteia. Sunt argumente de stabilitate financiare, de natura juridica si etice, a explicat vineri viceguvernatorul Bogdan Olteanu intr-o conferinta de presa. Legea darii in plata a starnit discutii extrem de aprinse, impartind lumea in doua tabere, ambele radicalizate. Una formata in jurul initiatorului ei, deputatul Catalin Zamfir si a avocatului Gheorghe Piperea si cealalta in jurul comunitatii bancare.  Vezi in atasament textul scrisorii trimise de BNR Presedintiei si asculta in text argumentele lui Bogdan Olteanu pentru care legea poate fi imbunatatita.

Asculta mai jos primele argumente ale viceguvernatorului BNRLegea se va aplica si in numeroase situatii pentru creditele acordate societatilor comerciale, acolo unde exista un codebitor persoana fizica care a adus o garantie ipotecara. Sunt convins ca este vorba de o consecinta neintentionata.

Propunerea isi depaseste rolul social in 3 dimensiuni: ea se aplica oricarei persoane, oricarui tip de imobil si se aplica oricarei relatii intre persoana si proprietate- ca locuieste acolo sau nu ori ca are una sau mai multe solutii locative. O asemenea lege trebuie aplicata doar in situatiile exceptionale in care debitorul se afla in imposibilitatea de a-si achita datoriile.

Asculta mai jos si alte argumente ale viceguvernatorului BNR

"Legea darii in plata, asa cum a fost trimisa la Presedintie, va face mult mai greu accesibile creditele ipotecare pentru cei care vor dori sa cumpere case in viitor. In cazul creditelor ipotecare este probabil ca avansul va ajunge la 35-50%, ceea ce este de nesuportat. Creditul ‘Prima Casa’ va disparea cu totul cata vreme garantia statului nu va mai fi acceptata, ea fiind stinsa prin efectul legii, in cazul unei decizii de dare in plata. Aceasta lege are consecinte dramatice asupra generatiilor urmatoare. Daca afirmatiile publice ale reprezentantilor BNR au jignit, imi cer eu scuze in numele colegilor mei. Trebuie sa spunem adevarul chiar atunci cand acesta este incomod. Daca aceasta lege va aduce nedreptati este vina BNR ca nu a reusit sa convinga prin argumente rationale", a declarat Bogdan Olteanu.

Asculta mai jos finalul conferintei sustinuta vineri de Bogdan Olteanu.


Textul pregatit de Bogdan Olteanu pentru discurs, asa cum apare pe site-ul BNR:
"Suntem aici pentru că vrem o lege mai bună, pentru cei care chiar au nevoie sa fie ajutați.

E un efort comun în care, desigur, Parlamentul are un rol fundamental. Sunt, aș spune, optimist. Avem același scop, mai rămâne să trasăm corect drumul, pentru a fi siguri că nu punem sacii în căruța care e deja plină.

2. Miza prezenței BNR în dezbatere – mandatul BNR

De ce este BNR implicată în aceasta dezbatere și, mai ales, cu ce limite ale mandatului ?

Potrivit Statutului său, Banca Națională are o serie de obligații în raport cu societatea și în raport cu autoritățile publice, obligații incidente în cazul de față:

    Obligația de asigurare a stabilității financiare, potrivit art. 2 alin 2 litera b
    Obligația de reglementare și supraveghere prudențială a instituțiilor de credit, potrivit aceluiași articol
    Obligația de raportare instituțională: potrivit art. 3 alin 2, " orice proiect de act normativ al autorităţilor publice centrale, care priveşte domeniile în care Banca Naţională a României are atribuţii, va fi adoptat după ce în prealabil s-a solicitat avizul Băncii Naţionale a României". Modul în care Banca Națională a cooperat instituțional cu Parlamentul României și cu Guvernul privitor la acest proiect este prezentat în documentul ce va fi distribuit
    Obligația de a pune la dispoziția societății informații și date de bună calitate, care să permită acesteia să facă judecăți și să ia decizii corecte
    Toate aceste obligații, desigur, urmează a fi îndeplinite în cadrul general de acțiune al Băncii Naționale, ce presupune asigurarea stabilității prețurilor a sănătății monedei naționale.

3. Argumente de fond ce țin de mandatul BNR

a. Argumente de stabilitate financiară

Voi începe cu o serie de clarificări terminologice privitoare la noțiunea de credit ipotecar. În fundamentarea proiectului de lege dar și în dezbaterile publice, aceasta noțiune, precum și o serie de cifre privind estimări ale numărului de debitori au fost vehiculate fără suport, riscând inducerea în eroare a opiniei publice. Venim să corectăm acest lucru.

Se pot identifica trei categorii de credite cu garanții sub forma de ipotecă:

    Creditul ipotecar este creditul la care s-a constituit ipotecă pe imobilul cumpărat (credite pentru achiziția de locuințe);
    Creditul pentru alte investiții imobiliare este creditul care se obține pentru construcția de imobile, caz în care nu se poate institui ipotecă pe bunul ce se va construi, dar se instituie pe alte bunuri imobile;
    Alte credite cu garanții imobiliare - se referă la credite de consum, descoperiri de cont etc. care sunt acoperite cu garanții imobiliare (clădiri rezidențiale, clădiri comerciale, terenuri, alte ipoteci imobiliare).

Conform situației la sfârșitul lunii octombrie 2015, se aflau în derulare 491.600 de contracte de credit cu garanții ipotecare/imobiliare acordate unui număr de 459.347 debitori (unii debitori au mai multe credite). Din totalul acestor credite doar aproximativ 37% erau credite ipotecare, pentru achiziție de locuințe. Diferența de circa 63% sunt credite pentru investiții imobiliare sau alte credite cu garanții imobiliare. Din totalul celor care și-au achiziționat o casă, 3.742 de persoane fizice au restanțe de peste 90 de zile, acestea fiind cel mai probabil în reală dificultate financiară. Restul restanțelor – aproximativ 14.500 de restanțieri peste 90 de zile apar la creditele pentru dezvoltări imobiliare sau la creditele de consum garantate cu ipoteci (terenuri, locuințe, depozite colaterale, alte bunuri neimobiliare etc). Desigur sunt și alți debitori cu restanțe sub 90 de zile precum și buni platnici care își achită cu greu ratele scadente și care au nevoie de sprijin.

Suma restantă totală la creditele cu garanții ipotecare este de 3,9 miliarde lei, din care numai 702 milioane lei (18%) la creditele ipotecare, deci la creditele pentru achiziția de locuințe.

Vedem, de asemenea, că 1.317 persoane au luat credite cu valori între 150 de mii și 500 de mii de euro, 60 de persoane au luat credite cu valori între 500 de mii de euro și 1 milion de euro, 21 de persoane au luat credite cu valori între 1 și 2 milioane de euro și 4 persoane au luat credite cu valori peste 2 milioane de euro. Suma valorii creditelor luate de aceste 1402 persoane este de 1,7 miliarde lei (cca. 1,2 milioane lei per credit). Aceste date indica faptul ca exista credite pentru care nu se justifică o funcție de protecție socială a legii.

Mai mult, se observă că, pe măsură ce crește valoarea creditului, se înrăutățește disciplina de plată – riscul de neplată (raportul dintre suma restantă și suma datorată) crește astfel: de la 1.7% pentru creditele ipotecare sub 150 de mii de euro la 47,6% pentru creditele ipotecare peste 2 milioane de euro, și 100% pentru creditele pentru investiții imobiliare.

În forma actuală, Legea poate genera risc sistemic, implementarea acesteia afectând stabilitatea financiară și funcționarea instituțiilor de credit si putind conduce la costuri pentru contribuabil. Analizele ce stau la baza acestei evaluări sunt mai curând optimiste, întrucât nu pot evalua, în stadiul actual, decît efectele de runda întâi ale propunerii.

Mai mult, deși Legea prevede posibilitatea aplicării prevederilor acesteia în relațiile juridice dintre persoanele fizice și instituțiile de credit, potrivit propunerii actuale, darea în plată ar putea fi efectuată și în cazul creditelor acordate unor persoane juridice, dacă există un codebitor persoană fizică, obligat în solidar cu entitatea împrumutată. Cazurile practice sunt numeroase – vorbim de creditele acordate companiilor pentru care, pe lângă alte garanții, s-a oferit și o garanție personală a acționarului. Acesta constatare reprezintă un element de analiză nou, rezultat din evaluarea atentă a textului legii. Este remarcabil câte consecințe neintenționate, contrarii scopului anunțat, pot rezulta dintr-o propunere insuficient fundamentată.

b. Argumente juridice

    Chestiunea art. 53 – restrângerea dreptului trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o. Cu alte cuvinte, restrângerea exercițiului dreptului creditorului trebuie să fie pe măsura stării de imposibilitate de plată a debitorului.

    Dreptul creditorului este legitim. Daca ar fi vorba de un drept bazat pe un abuz (ex. pe clauze contractuale abuzive), nu ar fi necesară aplicarea dării în plată, ci s-ar aplica legea incidentă. Aici nu vorbim nici de ideea de împărțire a riscului, pentru ca legea nu stabilește ca o condiție a dării în plată să se fi produs un eveniment excepțional, străin părților, care să cauzeze imposibilitatea de plată. Și atunci, de ce să fie încălcat dreptul creditorului? Răspunsul trebuie să fie : situația excepționala a debitorului. Iar situația excepțională trebuie definită și delimitată explicit.
    Chestiunea art. 15 alin 2 – neretroactivitatea legii. Explicată și în art. 6 din Codul Civil. (2) "Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor".

    Contractul de credit bancar este un act juridic, nu o situație juridică, de aceea prin neretroactivitatea legii civile se înțelege aplicarea ei contractelor încheiate după intrarea legii în vigoare, și nu efectelor produse în contractele vechi după intrarea legii în vigoare. Aici nu vorbim doar despre un text de lege. Aici vorbim despre un principiu fundamental al coexistenței sociale – certitudinea contractului, care este un element al libertății, așa cum o definește Lucian Croitoru.
    Încălcarea Directivei 2014/17/UE După cum arată comunicatul MAE, propunerea de față nu reprezintă o transpunere a Directivei 17, chiar dacă o asemenea susținere se regăsește în expunerea de motive. Mai mult, o serie de prevederi ale propunerii sunt contrare Directivei:
        Directiva 2014/17/UE prevede posibilitatea părților de a conveni cu privire la stingerea datoriei prin darea în plată a imobilului adus în garanție. În acest sens, prevederile art. 28 alin. (4) stipulează că: "Statele membre nu împiedică părțile la un contract de credit să convină în mod explicit că returnarea sau transferul către creditor al garanției sau al veniturilor obținute din vânzarea garanției este suficient pentru a rambursa creditul". În schimb, Legea reglementează o procedură obligatorie pentru creditor de stingere a datoriei debitorului prin transmiterea dreptului de proprietate prin voința unilaterală a debitorului.
        Directiva 2014/17/UE include în domeniul său de aplicare doar contractele de credit pentru bunuri imobile rezidențiale, în timp ce Legea darii in plata nu mai face această distincție, incluzând în domeniul său de aplicare toate bunurile imobile, inclusiv terenurile și clădirile comerciale.
        Directiva 2014/17/UE are în vedere doar creditele pentru consumatori (definiți ca fiind persoane fizice care acționează în scopuri care se află în afara activității comerciale sau profesionale), exceptând astfel persoanele fizice care au luat un credit în scop comercial, în timp ce Legea dării în plată se aplică tuturor persoanelor fizice, inclusiv celor care au contractat credite în scopuri comerciale.
        Dispozițiile art.11 din lege, potrivit cărora "prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât și contractelor încheiate după această dată" sunt în contradicție cu dispozițiile art.43 alin.(1) din Directiva 2014/17/UE, potrivit cărora ,,prezenta directivă nu se aplică contractelor de credit existente înainte de 21 martie 2016".
    Inițiatorii au respins ideea restrângerii aplicării legii exclusiv persoanelor în nevoie, invocând argumentul că astfel s-ar crea o discriminare neconstituțională. O asemenea susținere este fundamental eronată. Din punct de vedere juridic, egalitatea cetățenilor, prevăzută la art. 16 din Constituție, presupune că legea se aplică în mod egal oricărui cetățean care îndeplinește condițiile cerute prin legea respectivă, iar nu că legea ar trebui să trateze identic cetățenii.

    În caz contrar, ar însemna că întreaga legislație socială, care tratează cetățenii în funcție de nevoi, să fie neconstituțională.

c. Argumente etice - vrem o lege corectă, transparentă și care să producă efecte acolo unde este nevoie

În actuala formă, propunerea își depășește rolul social în trei dimensiuni:

    Ea se aplică oricărei persoane, indiferent de avere și venituri, și indiferent dacă rambursarea creditului îi creează dificultăți sau nu;
    Ea se aplică oricărui tip de imobil dobândit prin credit ipotecar, fie că e vorba de unul cu destinație de locuință, fie că e vorba de terenuri sau de dezvoltări imobiliare cu scop comercial;
    Ea se aplică oricărei situații locative a debitorului, indiferent că locuiește în imobilul ipotecat sau nu, fie că deține sau nu alte soluții locative.

Acest lucru nu este moral. Măsurile excepționale, și iertarea de datorii este o măsură excepțională, trebuie aplicate numai în situații excepționale, precum este cea a debitorului care riscă să rămână fără locuință datorită imposibilității de a își plăti creditul. Pentru a păstra buna credință la baza relațiilor sociale este necesar ca regula îndeplinirii obligațiilor asumate să fie respectată de toți cei în măsură să o facă.

În același fel, trebuie să luăm în considerare efectele unei asemenea legislații asupra celor ce vor veni. Cred că a devenit un lucru general acceptat ca o consecință a adoptării legii, așa cum a fost trimisă la Președinție, ea va face cu mult mai greu accesibile creditele ipotecare pentru cei ce vor dori să cumpere case în viitor. În cazul creditelor ipotecare acordate în condiții de piață, este de așteptat ca avansul solicitat debitorului să ajungă undeva între 35% și 50%, ceea ce va fi de nesuportat. Creditul de tip "prima casă" va dispărea cu totul, câtă vreme garanția statului nu va mai putea fi acceptată, ea fiind stinsă prin efectul legii în cazul unei decizii de dare în plată. Altfel spus, această soluție legislativă are consecințe dramatice asupra șanselor generației viitoare de a dobandi o casa accesând un credit ipotecar.

4. Chestiunea sesizării organelor în drept

A stârnit multe dezbateri chestiunea sesizării organelor în drept asupra unor eventuale încălcări ale legislației penale în legătură cu inițierea proiectului de lege. Cunoaștem prevederile constituționale referitoare la imunitatea parlamentară. Adoptarea unei legi, întreaga procedură parlamentară legată de adoptarea legii, voturile din comisii și din plen nu sunt, nu pot fi și nu trebuie puse în discuție. Dincolo de aceste limite, sunt clare prevederile art. 267 al Codului penal, privitoare la omisiunea sesizării faptelor constatate de funcționarul public în legătură cu serviciul. Art. 267 prevede obligația de a sesiza, nu de a comenta. Dacă aducerea acestei chestiuni în dezbaterea publică a jignit, daca afirmatiile publice au jignit, cer eu scuze în numele colegilor mei. Am fost parlamentar, am condus Parlamentul, îi cunosc rolul în stat și îl respect.

5. Cred că din această dezbatere avem cu toții de învățat.

În primul rând, măsura.

    Regretăm dacă, în contextul argumentației noastre, am jignit pe cineva. Nu este în maniera Băncii Naționale să jignească. Ce trebuie să facem este să spunem adevărul, inclusiv atunci când este incomod, despre riscurile și vulnerabilitățile ce pot apărea și afecta stabilitatea economică.
    Dacă această lege, în forma actuală, va produce efecte adverse și instabilitate, daca va crea nedreptăți, daca va aduce privilegii necuvenite unora și obligații excesive altora - atunci este vina noastră a tuturor, inclusiv a BNR, că nu am reușit să convingem prin argumente obiective si raționale.
    De aceea trebuie sa facem din proiectul acesta o lege bună. "

Vezi mai jos si interventia video a viceguvernatorului:
 • Vezi mai jos situația creditelor persoanelor fizice la data de 31 octombrie 2015 existente în baza de date a Centralei Riscului de Credit:
documente
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

9049 vizualizari

 • +33 (37 voturi)    
  sau poate (Vineri, 11 decembrie 2015, 12:42)

  sampras [anonim]

  sau poate bancile vor fi mult mai atente cand evalueaza un imobil. ce zic de asta bogdan olteanu?
  O parte din bula imobiliara, si din explozia preturilor, a fost data de umflarea artificiala a preturilor, umflare ce a venit in urma creditelor date fara prea mare legatura cu mersul real al economiei, sau cu valoarea reala a imobilelor.
  Auzi ce ne ameninta acum Olteanu...ca se vor da credite pe criterii economice reale, ca nu se vor mai umfla preturile la imobile. pffff....mai ca-mi vine sa plang.
  Daca statul e destept si continua programul prima casa, cu 5% avans, 95% din populatie nu va avea nici o problema sa obtina credite. Iar daca pt restul, bancile vor fi mai atente....e perfect. Inseamna ca nu mai explodeaza preturile peste plafonul prima casa.
  • -11 (19 voturi)    
   sa spunem ca ai dreptate (Vineri, 11 decembrie 2015, 14:08)

   alexandru [anonim] i-a raspuns lui sampras

   daca bancile vor fi mult mai stricte la evaluari inseamna de fapt sa ia in calcul o valoare muuult mai mica, pt a fi protejate de o eventuala devalorizare, inseamna ca iti va da credit jumatate din cat ti-ar da acum. daca ai de luat o casa si ti se cere avans 50% si oricum mai primesti doar inca un sfert din bani einseamna sa astepti pina ai 3/4 din bani ca sa o poti cumpara. pe la 55 de ani...
   iar prima casa nu poate functiona cu noua lege fiindca riscul era scazut prin garantia statului iar legea zamfir anuleaza garantiile. TOATE
   • +9 (13 voturi)    
    nu prea intelegi tu multe (Vineri, 11 decembrie 2015, 14:49)

    sampras [anonim] i-a raspuns lui alexandru

    1. La prima casa riscul e jumatate al statului. La inceput era 100%. daca riscul redevine 100% al statului...avansul poate sa ramana liistit 5%. Bancile nu au de ce sa mareasca avansul pt tipul asta de credit, pt ca nu au risc. Creditul e acoperit de stat daca nu e platit de cel care-l contracteaza, statul ramanand cu casa pe cap.
    Asta va insemna ca daca statul continua programul prima casa in forma intitiala, cu 100% risc al statului, se vor plafona preturile la imobile. De ce? pt ca la ce depaseste plafonul din prima casa se vor aplica reguli mai dure, deci vor obtine finantare mai greu, asa incat bula imobiliara nu va fi sustinuta.
    Si acum o inttrebare. Observi ca nu apare printre argumentele bancilor faptul ca...statul risca sa ramana cu imobile pe cap, din programul prima casa?
    Pai nu risca din doua motive:1. pt ca programul prima casa are plafon. Nu s-a putut lua un credit de 100.000 euro pt un apartament care acum sa faca 50000. Al doilea motiv e ca e lansat dupa explozia bulei imobiliare. Deci preturile incepusera sa scada, nu mai erau umflate cu pompa. Pai si atunci nu e mai bine pt toata lumea sa nu se mai umfle preturile cu pompa?
    Exact asta se va intampla. Se vor acorda credite pe valoarea reala a imobilului, nu pe speculatii. O fii rau?
    • -2 (8 voturi)    
     E bine (Vineri, 11 decembrie 2015, 15:07)

     Snitzelvienez [utilizator] i-a raspuns lui sampras

     In evropa civilizata la sfarsitul bulei imobiliare erau de 3 ori mai multe avioane private pe aeroporturi
    • -2 (6 voturi)    
     greu de spus care e valoarea reala a unui (Vineri, 11 decembrie 2015, 16:06)

     bancher [utilizator] i-a raspuns lui sampras

     apartament....in 2008 apartamentele de 3 camere de la mine de pe strada ajunsesera 150 000 euro. Bancile dadeau credite in draci pt aceasta suma, toti credeau ca este valoarea corecta, si ca se vor scumpi si mai rau in viitor.
     Un vecin a scos apartamentul la vanzare la 155 000 euro, dar surpriza, ...nu a gasit cumparator. A lasat la 150 000 euro, dar iar nu a gasit. A lasat la 140 000 euro, dar iar nu a gasit. Agenta imobiliara il asigura ca e ceva temporar, ca sunt dificutati la obtinerea creditului...Apoi s-a anuntat la pro-TV ca preturile au inceput sa scada drastic....si nu i l-a mai luat nimeni.
     In concluzie pretul real este greu se spus. Preturile se fac de piata, pe baza reglarii cererii si ofertei....pretul corect este cel al pietei din momntul respectiv. Bancile acorda credite pe baza pretului din momentul evaluarii, adica pretul pietei...nu pot sa isi dea seama ca e sau nu specula.
     • +7 (7 voturi)    
      ce vorbesti dom'le? (Vineri, 11 decembrie 2015, 16:26)

      dan03 [anonim] i-a raspuns lui bancher

      chiar nu puteau sa-si puna intrebarea cum de au ajuns preturile la apartamente sa creasca in decurs de 7-8 ani si de 10 ori? ce mare revolutie industriala a avut loc in romania? raspunsul e extrem de simplu, nici una. Daca il evaluezi la pretul de constructie si e localizat intr-o zona cu infrastructura cat de cat n-ai cum sa gresesti. dar bancile erau interesate sa le evalueze cat mai sus pentru a da credite cat mai mari si a incasa comisioane cat mai mari atata timp cat nu exista nici o parghie prin care sa poata fi trase la raspundere sau pierde (vezi contractele care s-au incheiat atunci).
      Bancile ar evalua o galeta cu r.h.t la 10 mil euro si ar aproba un imprumut pentru ea la aceasta valoare daca n-ar exista nici o posibilitate legala prin care sa se trezeasca cu galeata respectiva in locul returnarii imprumutului (cum a fost cazul pana acum cu apartamentele). Capisci?
     • +5 (7 voturi)    
      analiza superficiala (Vineri, 11 decembrie 2015, 16:35)

      sampras [anonim] i-a raspuns lui bancher

      De ce nu mai facea apartamntul 155000? Singur ai raspuns, dar nu ti-ai dat seama. "Agenta imobiliara il asigura ca e ceva temporar, ca sunt dificutati la obtinerea creditului". Foarte adevarat. Apartamentul nu mai facea 155000 pt ca bancile nu mai acordau credite. Pt ca intelesesera din criza din SUA, ca pretul apartamentelor urmeaza sa scada. Pai daca pretul apartamentelor a fot influentat in jos de lipsa finantarii....nu cumva el fusese influentat in sus de o finantare din partea bancilor nebazata pe realitate?. Ba da.
      Ei vezi...exact aici e problema bancilor acum. Ca nu mai pot finanta aiurea o bula imobliara, fara sa isi asume riscul.
      • -2 (4 voturi)    
       o lege anti oglinzi.. (Sâmbătă, 12 decembrie 2015, 11:04)

       pehash [utilizator] i-a raspuns lui sampras

       sampras, tu ai o oglinda in casa? du-te in fata ei si spune cu voce tare "banca influenteaza pretul la paine pentru ca m-a lasat azi sa platesc la magazin cu cardul". vezi ce zice oglinda.. stai un pic mai departe, poate se sparge..

       cred ca in astfel de discutii este important sa nu existe nici o oglinda. nu cumva sa va vedeti mutrele cand sustienti ca banca e de vina ca gigel a cerut 150k pe artament si dorel a fost de acord, a luat banii de la banca si a platit. apoi s-a mutat cu mutra lui de inchipuit proprietar in noua casa si a asteptat sa-i creasca iar salariul... cum se mai intamplase... si sa creasca iar pretul caselor... cum i-a zis lui agentia imobilara ("cumparati repede, e chilipir")... si a vent ziua in care s-a spart balonul de sapun.. salariul nu a crescut, pretul casei nu a mai crescut.. si s-a uitat Dorel in oglinda si s-a gandit "eu, prost? nuuuu.. altcineva trebuie sa fie de vina! eu sunt cinstit, harnic si destept.."

       tu sampras, poate nu esti asa destept ca dorel din povestea mea. deci o sa iti spun unde e buba in "analiza" ta:
       1. apartamentul face 155000 daca se gaseste un fraier care sa dea 155000.
       2. banca vinde credite, nu cumpara apartamente. la vanzarea creditului a cerut niste garantii. cine a semnat contractul a fost de acord cu garantiile. daca in 2008 ai semnat negru pe alb ca garantezi inclusiv cu salariul sau alte venituri, cine crezi ca e de vina ca asta ai promis tu? banca? du-te la oglinda si spune cu voce tare.. "eu am semnat, dar nu e vina mea".. vezi ce zice oglinda..
       • +2 (2 voturi)    
        Gresit! (Sâmbătă, 12 decembrie 2015, 13:26)

        Mirela [anonim] i-a raspuns lui pehash

        Banca a acceptat sa ii dea lui Dorel un credit cu garantie imobiliara de 150k (adica a evaluate casa si a spus ca face 150k). Chiar se bucura, cu cat pretul era mai mare cu atat comisioanele erau mai grase.
        Bancile au impins preturile print usurinta cu care au acordat credite si acuma nu vor sa isi asume responsabilitatea. Subiectul lasa spatiu de un eseu, legea are puncte slabe (punctate de Dan Popa pe blog) dar sa pastrami masura.
        • 0 (2 voturi)    
         care parte e gresita? (Sâmbătă, 12 decembrie 2015, 18:55)

         pehash [utilizator] i-a raspuns lui Mirela

         Banca a acceptat mai multe garantii. Garantia imobiliara era doar una din ele. Legea asta vrea sa anuleze celelalte garantii. Motivul?...
     • +4 (4 voturi)    
      Ete na nu pot! (Vineri, 11 decembrie 2015, 17:25)

      Ghita Bizonu' [anonim] i-a raspuns lui bancher

      OPlatesc gloata de experti, analisti samd. Sunt banci cu capital strain - deci nici o taina ptr ele cat face o proprietate similara intr-o tara in care veniturile sunt de N ori mai mari ca in Romania..
      Deci nu pot sa zica "noi suntem mici si prosti si dezinfotmati ca nu am iesit din satul nostru sau Zabrauti!". Insa le-a convenit findca ptr foecare4 leu dat ctredit primesc BONUS!!!! Deci [ptr ei este mai bine sa accepte preturi umfalatem, sa dea credite aiurea decat sa fie prudenti!!!
     • 0 (2 voturi)    
      Ete na nu pot! (Vineri, 11 decembrie 2015, 17:25)

      Ghita Bizonu' [anonim] i-a raspuns lui bancher

      OPlatesc gloata de experti, analisti samd. Sunt banci cu capital strain - deci nici o taina ptr ele cat face o proprietate similara intr-o tara in care veniturile sunt de N ori mai mari ca in Romania..
      Deci nu pot sa zica "noi suntem mici si prosti si dezinfotmati ca nu am iesit din satul nostru sau Zabrauti!". Insa le-a convenit findca ptr foecare4 leu dat ctredit primesc BONUS!!!! Deci [ptr ei este mai bine sa accepte preturi umfalatem, sa dea credite aiurea decat sa fie prudenti!!!
   • +7 (9 voturi)    
    anuleaza? (Vineri, 11 decembrie 2015, 15:05)

    sampras [anonim] i-a raspuns lui alexandru

    iar legea asta nu anuleaza nici o garantie. responsabilizeaza banciile sa obtina o garantie reala. daca tu dai un credit de 100.000 si iei garantie un imobil ce face 50000 ai o problema. dar daca dai un credit de 50000 si ai o garantie care chiar face 60000 (cum e normal, garantia trebuie sa fie mai mare decat valoarea creditului) legea asta nu-ti desfiinteaza nici o garantie. Iti desfiinteaza doar dreptul de a evalua superficial, umfland aiurea pretul imobilelor.
    • -1 (3 voturi)    
     minciuni de 2 bani (Sâmbătă, 12 decembrie 2015, 11:16)

     pehash [utilizator] i-a raspuns lui sampras

     cum poti sa spui ca "legea asta nu anuleaza nici o garantie"?
     atunci care mai este scopul legii?
     de ce azi nu poti sa te duci sa lasi cheile la banca si gata!.. ca prin minune scapi de datorii!?..

     nu. mai sunt si alte garantii in contract. legea asta vine sa modifice unilateral contractul, sa elimine acele garantii. o lege de la hoti pentru hoti.. hai sa furam de la banci.. ca bancile sunt rele si noi suntem buni...
     sunteti niste javre ordinare. va doare in cot de amaratii care nu mai au din ce trai dupa ce-si platesc ratele si ar face orice sa nu ajunga in strada. va doare fix in cot de tinerii care nu vor mai putea sa cumpere niciodata o locuinta daca legea intra in vigoare. doar voua sa va fie bine.
   • +7 (7 voturi)    
    Lucru (Vineri, 11 decembrie 2015, 15:25)

    zarzarea [utilizator] i-a raspuns lui alexandru

    foarte bun de altfel, decat sa te indatorezi cat nu te tine plapuma, te indatorezi partial, asigurandu-te inainte ca poti si tu economisi in timp o suma, pentru a-ti achizitiona un imobil.

    Sunt de parere ca un contract trebuie sa fie in avantajul ambleor parti, dar, la fel si riscurile trebuiesc suportate de ambele parti semnatare.

    Asadar, prefer moderatie in creditare, prefer sa nu se mai acorde credite de peste 85% din valoarea imobilului, decat sa ia omul sume pe care nu le poate rambursa, si sa ajunga sa-si distruga viata ulterior. Insa, cand ia un credit, sa stie ca nu doar el risca, ci ca banca s-a asigurat de asemenea ca pe termen lung, exista posibilitatile integrale de rambursare.
   • +3 (5 voturi)    
    ia sa calculam putin (Vineri, 11 decembrie 2015, 16:10)

    dan03 [anonim] i-a raspuns lui alexandru

    daca un cotet care acum e supraevaluat la 50k euro si pe care platesti, in decurs, de 30 de ani, 125k euro (adica aprox 4.15 k euro pe an) va fi evaluat realist la 35k euro si vei primi de la banca 17.5 k euro, in cat timp strangi 17.5 k euro? Raspuns: 17.5/4.15=4.2 ani. Sa zicem ca jumatate din suma respectiva o dai pe chirie la o locuinta mai modesta, rezulta ca in 9 ani ai banii de avans. Partea mai interesanta e ca reduci banii pe care-i platesti bancii de la 125k-35k=90 k (prima casa) la aprox 25 k. Deci mai ramai cu un extra 65 k euro la buzunar in perioada respectiva. E foarte rau, nu-i asa? Evident ca lupta se da ca aia 65k euro sa ajunga la banci nu sa-ti ramana tie. Deci, nici vorba de transnaile spuse de tine. Deschideti ochii domnilor nu va mai lasati manipulati in halul asta, bancile va vor pe post de sclavi sa le platiti voi salarii cat mai mari. Iar BNR-ul nu mai reprezinta interesele natiei asteia de mult.
    • -1 (3 voturi)    
     ai omis din calcul niste detalii.. (Sâmbătă, 12 decembrie 2015, 11:33)

     pehash [utilizator] i-a raspuns lui dan03

     1. ai cheltuit deja banii. cand a fost cotetul ala supraevaluat si ai luat banii imprumut de la banca, ce s-a intamplat cu banii aia? au disparut in neant? 50k au fost cheltuiti...
     2. dobanda este un cost al imprumutului. de unde vin aia 50k pe care tu i-ai cheltuit. sa zicem ca eu sunt banca.. ti-am dat 50k.. maine mi se strica masina, dar nu-mi cumpar una noua ca deh.. ti-am dat tie toate economiile mele. asa ca merg pe jos... a doua zi amicul meu imi propune sa facem o afacere impreuna. idee interesanta. suna bine.. as putea ajunge milionar in 30 de ani. dar banii mei sunt la tine.. nu pot sa ma mai apuc de afaceri. de aici vine dobanda (7.5% in exemplul tau). ti se pare mult? strange tu 50k si da-i imprumut.. vezi cat de darnic vei fi..
     • 0 (0 voturi)    
      nu am aprobat sau dezaprobat (Sâmbătă, 12 decembrie 2015, 14:55)

      dan03 [anonim] i-a raspuns lui pehash

      in postul anterior marimea dobanzilor la un imprumut. ce am vrut sa spun si cred ca e destul de limpede e ca ar fi in favoarea clientilor ca bancile sa evalueze realist valoare imobilelor si sa nu mai dea credite celor care oricum nu pot da dovada ca sunt disciplinati financiar (evident ca nu e si in interesul bancii acest lucru atat timp cat se poate ascunde in spatele unor contracte total defavorabile clientilor). "Argumentele" tale sunt cam total pe langa, cele mentionate de tine n-au nimic de-a face cu cel care a luat/ia credit.
      Si stai linistit ca eu nu sunt clientul bancilor, ce am scris mai sus am si facut.
      • +1 (1 vot)    
       cum sa evalueze "realist"!? (Sâmbătă, 12 decembrie 2015, 19:01)

       pehash [utilizator] i-a raspuns lui dan03

       banca trebuie acum sa faca niste predictii de pret viitor al apartamentului? pretul este un echilibru de moment. cat va fi peste 2 ani? dar creditul este pe 30.. cat va fi peste 20 de ani???
       ca urmare banca isi ia si alte garnatii pe langa valoarea imobilului. aceste "alte garantii" vor acum dubiosii astia sa le anuleze.
       argumentele mele au legatura 100% cu cel care a lucat creditul. el a cheltuit banii. el a avut oportunitatea la momentul zero.. motiv pentru care plateste dobanda. daca astepti 4-5 ani ai un cost (chirie) si un risc: daca piata nu scade? daca, din contra, creste si poti sa vinzi cu profit, cum s-a intamplat pana in 2008?...
  • -8 (8 voturi)    
   Idei stupide (Vineri, 11 decembrie 2015, 14:59)

   reiand [utilizator] i-a raspuns lui sampras

   Cum să evalueze banca imobilul sub prețul pieței? Nu realizați ce aberantă e ideea? Asta ar însemna că nu poți împrumuta suficienți bani pentru a-l cumpăra.

   Legea asta, în forma ei actuală, nu este nici măcar populistă, este pur și simplu mafiotă. Ea forțează băncile să acopere pagubele speculatorilor imobiliari (dintre care unii se pare că sunt rude cu cei ce au propus-o).

   Băncile au cu siguranță păcatele lor, dar mare atenție la detaliile măsurilor "compensatorii". Să nu o dăm din lac în puț.
   • +5 (5 voturi)    
    altu' (Vineri, 11 decembrie 2015, 15:31)

    sampras [anonim] i-a raspuns lui reiand

    altul care se face ca nu intelege. cine a spus sa-l evalueze sub pretul pietei?
    ce am spus e ca pana acum bancile dadeau credite indiferent cat de umflat era pretul unui imobil, iar asta in timp a dus la umflarea tuturor.
    Nu, bancile nu trebuie saevalueze sub pretul pietei. Trebuie sa evalueze corect. daca un imobil face 60000 sa spuna ca face 60000, si sa-ti dea 75% credit (45000), asa cum e normal (clientul trebuie sa dea un avans). Problema lor e ca pana acum un imobil care facea 60000 il evalua la 90000, iti dadeau 67500, si cand sa il vanda...stai ca face doar 60000, dar il vindem pe repede-nainte deci scoatem doar 45000, ia mai da tu de la tine diferenta...
    eee...asta nu o sa mai mearga. De acum daca imobilul face 60000 mii baca il va evalua la 60000. punct.
   • -6 (6 voturi)    
    va prindeti greu (Vineri, 11 decembrie 2015, 15:51)

    Marius [anonim] i-a raspuns lui reiand

    Asta e si scopul lui Piperea si al pastorului pocait Cristian Dan, sa nu mai obtina nimeni credite. Daca lumea ar obtine atunci astia care dau casele se vor simti prost cu timpul in chirie cand vor realiza ca la batranete or sa bea ceai din galeata la azil. Daca nu mai ia nimeni, daca raman toti in chirii sunt toti otova, nu mai invidiaza nimeni pe nimeni, nu-i mai scuipa pe cei trei dumnezei, Zamfir-Dan-Piperea, care vor asa sa iasa pe 0 pierderi. Uita-te la promovarea pro-chirie cu comparatii tampite din alte tari si asa zise cazuri sociale imprastiate de asstia pe net. Uite cum anihilieaza astia impreuna cu postacii lor exact motivele care i-au determinat pe ei sa ceara credite si sa nu stea in chirie. Uite cum s-au trezit brusc ca chiria e modul civilizat de locuit. Nu cumva se cauta scaparea unora de datorii si nasterea unei piete de chirii controlate de "neshte baieti" si astia trei fac tot ce le poate pipota ca sa le intre comisioanele in cont? Eu zic ca da. Altfel cum se explica reticenta la negociere si acest lobby scarbos facut pentru chirii?
    • +5 (5 voturi)    
     bati campii grav. (Vineri, 11 decembrie 2015, 16:27)

     sampras [anonim] i-a raspuns lui Marius

     o astfel de lege va tine preturile pe loc, ceea ce inseamna ca ai sanse mai mari sa iei o casa, decat daca o iau iar preturile in sus. cine nu-si va putea lua? exact aia care de fapt nici nu-si permiteau economic vorbind, dar in goana dupa bani a bancilor primeau finantare, si ajungeau sa dea casa inapoi (deci tot in chirie), dar si datori.
     Daca economic vorbind sa zicem 100000 de oameni isi permit un credit, dar bancile relexeaza aiurea criteriile de creditare si dau credite la 150000 de oameni, in mintea ta 50000 oameni mai putin platesc chirie la batranete, pt ca isi cumpara o casa. Fals. Tot aia 100000 care isi permiteau pe bune vor duce la bu sfarsit creditul, dar fara legea asta, la batranete aia 50000 care au luat un credit fara sa si-l permita vor plati si chirie si rate la banci. Asa ca daca bancile vor da credite pe criterii economice reale....tot atati vor fi cei care vor sta intr-un final in chirie.
     Nu exsita nici un motiv real pt care un credit garantat sa nu fie stins cand ai predat casa, altul decat interesul bancilor de a castiga bani usor si fara risc. Treaba e simpla. Banca trebuie sa isi ia garanti care sa acopere creditul, nu sa faca o evaluare de mantuiala, numai ca sa dea un credit si sa castige niste bani. Daca creditul nu merita dat nu vad nici un motiv sa-mi spui ca trebuie totusi dat, pt ca mai devreme sau mai tarziu tot in strada si in chirie va ajunge cel care il contracteaza
     • -4 (4 voturi)    
      nu hotarati voi! (Vineri, 11 decembrie 2015, 18:08)

      Filip Marian [anonim] i-a raspuns lui sampras

      Asta nu o hotarati voi. Voi si alti imprumutati v-ati dus la banci cu 3000 ron pe cartea de munca si ati plecat cu casa. Acum veniti si spuneti ca unul care are 4000 de ron salar sa nu mai aiba dreptul ca oricum nu merita statutul de proprietar. Asta e problema, ca nu trebuie sa hotarati voi asta si nu trebuie sa se intample din cauza voastra.
      Adica voi scapati de datorii dar unul care nu are nicio vina pentru criza, franc elvetian, preturi la case, problemele voastre, primeste un picior in dos din cauza voastra. Nu e o normalitate asta, scuze, de asta fac multi scandal.
      • 0 (0 voturi)    
       cu cine te certi (Vineri, 11 decembrie 2015, 20:35)

       sampras [anonim] i-a raspuns lui Filip Marian

       eu n-am nici un credit prietene. eu iti spun doar realitatea. ca bancile au parte din vina, deci trebuie sa suporte parte din consecinte.
       Daca banca va aplica alte reguli o va face ca sa fie sigura ca ai bani sa platesti rata. despre asta e vorba. ca pana acum nu-i interesa, stiau ca trag de tine pana la adanci batraneti si tot le dai banii inapoi. acum vor aplica reguli mai stricte. da. dar asta va insemna ca, daca nu vei putea lua un credit, cel mai probabil nici nu puteai sa-l dai inapoi. deci e mai bine ca nu-l iei. nu stiu daca intelegi, dar crede-ma ca decat sa iei un credit pe care sa ajungi sa nu-l poti plati...mai bine nu- mai iei deloc. nu-ti mai zic ca in conditiile actuale nici nu va mai ajunge un apartament, adica o cutie de beton, sa coste 150000, ca nu pari sa gandesti oricum prea mult in perspectiva
   • 0 (0 voturi)    
    sa stii ca se poate ca banca sa iti evalueze (Vineri, 11 decembrie 2015, 16:15)

    bancher [utilizator] i-a raspuns lui reiand

    imobilul sub pretul pietei. In acest fel te obliga sa dai un avans mai mare.
    Eu cand am luat casa, avansul legal era de min. 25%. aparamentul ales facea 20 000 usd, conform pretului pietei. Am avut avans de 5500 usd, deci ma incadram perffect.
    Dar a venit evaluatorul bancii, si a decis ca apartamentul face 17 700 euro, iar banca nu imi poate da decat maximum 75% din aceasta suma. Adica banca imi putea da max 13275 USD, iar restul sa ii aduc eu. Cum vanzatorul nu a vrut deloc sa lase pretul la 17700 USD, nu am avut alta posibilitate decat sa vin eu cu diferenta de 6725 USD>(adica in loc de avansul initial de 5500 USD a trebuit sa vin cu avans de 6725 usd).
    Asa ca se poate intampla f bine ca banca sa subevalueze putin imobilul.
    • +3 (3 voturi)    
     pai si nu era mai bine? (Vineri, 11 decembrie 2015, 16:42)

     sampras [anonim] i-a raspuns lui bancher

     dupa pretul imobilului e vorba de o tranzactie de dinainte de cresterea preturilor, as zice inainte de 2004. Ei bine cu imobilele alea bancile nu au probleme. Ceea ce au facut uterior a fost exact pe dos. Evalua mereu cat avea nevoie clientul, numai sa acorde credit. Ce vor ele e prectic sa fie lasate sa faca in continuare asa, fara riscuri. Nu se poate.
     Pe tine vad ca nu te-a oprit sa iei casa? Pe cine va opri atunci? pe cei care de fapt nu si-o permit? Pe cei care vor ajunge mai devreme sau mai tarziu sa predea casa, dar sa ramana si datori? Pai atunci e foarte bine ca se va intampla asa
     • -1 (1 vot)    
      da, era din martie 2003 (Vineri, 11 decembrie 2015, 17:18)

      bancher [utilizator] i-a raspuns lui sampras

      Problema a fost ca, in loc de 5500 usd avans convenit, mi-au cerut 6725 usd. Nu aveam diferenta de 1225 USD, era mai mult decat salariul meu pe 2 luni. A trebuit sa ma imprumut la colegi si prieteni, ...pe vremea aceea era greu de obinut o suma de 1225 USD>
      daca nu facem rost de bani, pierdeam avansul de 5500 usd dati vanzatorului la notar.
  • -3 (5 voturi)    
   Pe viitor da (Vineri, 11 decembrie 2015, 15:58)

   bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui sampras

   Problema e cu creditele in derulare, si mai ales cu alea de 0.5-1mil eur luate de diversi care acu nu mai au chef sa plaeasca. Pin la urma asta cer si bancile, sa se puna un plafon de 150. eur la aplicarea retroactiva.
 • +12 (16 voturi)    
  econo-finantistul cu studii in drept (Vineri, 11 decembrie 2015, 12:47)

  LiviusAcris1 [anonim]

  competent de Romania.
 • +11 (13 voturi)    
  Intrebare (Vineri, 11 decembrie 2015, 12:47)

  Imprumutat [anonim]

  De ce in fisierul prezentat nu sunt inclusi si restantierii cu sume mai mici de 20.000 ron. Credeti ca cei care au probleme reale la plata creditului vor putea achita 5000-10000-20000 ron restante? Sunt totusi aprox 4400 eur, iar pentru un om din clasa de mijloc este o suma deloc de neglijat. Sunt curios cat este valoarea cumulate a restantelor in aceste cazuri. Probabil aceste cazuri le executa silit si apoi ii urmaresc cu popriri pe salarii sa plateasca restantele si penalitati. Dar va veni momentul ca fiecare sa raspundem pentru ceea ce am facut in viata aceasta...Nu conteaza ca ai fost presedinte, ministru, guvernator bnr, avocat, bancher, vanzator, muncitor, sau nu ai muncit nimic toata viata...
  • -3 (5 voturi)    
   Vorbesti de credit cu buletinul? (Vineri, 11 decembrie 2015, 16:02)

   bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui Imprumutat

   Tare bine ar fi sa se stearga si alea, nu-i asha? Adica luam credit fara ipoteca, si dupa aia il platim doar daca avem bani destui. Altfel, sa se dea o lege sa se stearga datoriile, nu?
 • +17 (17 voturi)    
  la ccr cu legea (Vineri, 11 decembrie 2015, 12:58)

  Tovarasu' Spirala [utilizator]

  daca ccr zice ca nu e constitutionala sa se repare
  daca ccr zice ca e constitutionala.... teapa la banci
 • +22 (24 voturi)    
  BNR anti romani (Vineri, 11 decembrie 2015, 12:59)

  Snitzelvienez [utilizator]

  ''Ar fi de interesat de stiut daca domnul Isarescu poate sa gaseasca alta tara in lume al carei guvernator de Banca Nationala sa-si fi lichidat sistemul bancar si sa fi inmormantat bancile autohtone. De asemenea domnul academician, singurul roman membru al Comisiei Trilaterale, la randul ei subordonate Grupului Bilderberg, ar putea sa ne explice noua, muritorilor de rand, cum a reusit Coreea de Sud, ca dupa criza din anii 1997-1998, sa nationalizeze toate bancile straine iar de atunci sa inregistreze o dezvoltare economica si a nivelului de trai fara precedent…''
  • 0 (2 voturi)    
   unii au idei putine... (Vineri, 11 decembrie 2015, 14:55)

   ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Snitzelvienez

   ... si de aceea sunt si atat de fixe.

   E momentul sortarii, mortii merg cu mortii si vii la vii...

   Evident, unii politicieni se vor opune din ratiuni electorale...

   O fi bine, o fi rau? Ma intreb si ma socot
  • +5 (5 voturi)    
   Nationala? (Vineri, 11 decembrie 2015, 15:09)

   Justin Puscasu [anonim] i-a raspuns lui Snitzelvienez

   Cred ca BNR ar trebui sa elimine calificativul "Nationala" din denumire.
   Multe din masurile BNR din ultimii 25 de ani, incepand cu "monitorizarea atenta" a tepelor de la Bancorex, Bancoop, Banca Religiilor, FNI si terminand cu aceasta luare de pozitie a specilistului Olteanu nu par a avea mare legatura cu interesul national (n-am gasit alta rima, dar nu fac nici o aluzie la Dl. Oprea)
  • -4 (6 voturi)    
   hehehe (Vineri, 11 decembrie 2015, 16:06)

   bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui Snitzelvienez

   Coreea de sud a cunoscut dezvoltarea aia fara precedent prin EDUCATIE, nu prin nationalizarea bancilor. Tot timpul succesul vine in urma muncii, nu in urma unor masuri administrative care aduc bunastare fara efort. Da' la noi tot poporul viseaza la niste masuri mistice luate de guvern din pix, in urma carora va curge lapte si miere. Nu vienezule, bunastarea nu vine administrativ. Nici macar in tarile care plutesc pe mari de petrol lumea n-o duce foarte bine. Bine o duc tarile unde procentul de populatie cu studii superioare e mare. Asha ca... daca vrei o romanie bogarta, pledeaza pentru educatie si munca, nu pentru cai verzi pe pereti.
   • +3 (3 voturi)    
    da mai, da in tarile unde oamenii o duc bine (Vineri, 11 decembrie 2015, 18:11)

    kkciosuldelahamangia [utilizator] i-a raspuns lui bogdan1477

    banca nu le ia comision si daca citesc orarul de functionare.
    • 0 (0 voturi)    
     la ce banca te referi? (Luni, 14 decembrie 2015, 14:24)

     bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui kkciosuldelahamangia

     Eu am contul la ING si salariul la ING si platesc doar internet banking 3 lei/luna. Deci exista si in Romania varinta asta. Si prob nu doar ING are asha ceva.
   • +2 (2 voturi)    
    DA! (Vineri, 11 decembrie 2015, 20:59)

    HOPA [utilizator] i-a raspuns lui bogdan1477

    DAR NU PENTRU HOTIE LUI ISARESCA DE 26 ANI!!
    • 0 (0 voturi)    
     hotia lui Isarescu? (Luni, 14 decembrie 2015, 14:25)

     bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui HOPA

     Sau prostia romanului?
  • -4 (4 voturi)    
   simplu (Vineri, 11 decembrie 2015, 16:26)

   bancher [utilizator] i-a raspuns lui Snitzelvienez

   bancile au fost privatizate, adica vandute catre banci straine . BCR spre ex a fost privatizata la peste 1mld euro.
   Investitorii au venit cu bani din recapitalizare (asa au luat toti credite, inclusiv cu buletinul), dar au venit si cu management nou, si organizare noua.
   Lucrez in sistemul bancar inca din 1998 si pot sa spun ca nu se compara profunzimea si eficienta sistemului bancar de acum cu circoteca de sistem bancar din anii 1990. Bancile de stat au fost atunci falimentate de PSD si camarila lor (Bancorex fiind cel mai celebru caz), iar cele mici, particulare de oameni gen Sorin Ovidiu Vantu; fara privatizare sistemul bancar nu ar fi supravietuit (sau durata unei banci ar fi fost de 5-6 ani, pana cand era falimentata ).
 • +18 (18 voturi)    
  despre abuzurile bancilor ai scris ceva? (Vineri, 11 decembrie 2015, 13:00)

  jackalphonse [utilizator]

  Lui Isarescu i-a mancat pisica limba.
  O sa l mai vedem cand o sa mai ofere "tehnocrati" pentru putere si cand o sa ne mai anunte ca tinta aderarii euro este....nefezabila, evident.
 • +21 (21 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 11 decembrie 2015, 13:08)

  [anonim]

  • +4 (4 voturi)    
   ti-as da 100 de plusuri (Vineri, 11 decembrie 2015, 15:19)

   dan.c [utilizator] i-a raspuns lui

   daca as putea
 • +23 (23 voturi)    
  BNR sustine bula imobiliara (Vineri, 11 decembrie 2015, 13:11)

  unu roman [anonim]

  BNR e doar interesata sa protejeze bula imobiliara pe care bancile au creat-o si sustinut-o in toti acesti ultimi 7-8 ani - prin supra-evaluari ale locuintelor, prin programul prima Casa care a fost creat cu un singur scop - sa opreasca caderea pretului locuintelor dand oamenilor posibilitatea sa ia credit mai mult decat ar trebui si punand un plafon pe tranzactii.
  Acum banilor le e frica ca se rastoarna totul, ca in sfarsit cu aceasta legel lucrurile vor intra pe un traseu normal, ca pretul proprietatilor se va ajusta singur, ca nu vor mai putea supraevalua proprietatile si ca oamenii vor avea puterea sa scape din sclavia la banca renuntand pur si simplu la un credit daca nu-l mai pot duce.
  Ce e atat de rau ca banca sa-si asume riscul de a primi inapoi o proprietate pe care un evaluator al bancii a evaluat-o corect si obiectiv? De fapt toti stiu ca valoarea reala e la jumatate fata de cea evaluata si daca se sparge cercul acum nu se mai intorc preturile aberante din imo.
  Din punct de vedere al celor care isi cauta o casa va fi mai greu ca le trebuie un avans mai mare dar pe de alta parte se va reduce semnificativ pretul imo deci ei vor plati in total mult mai putin.
  Si pentru cine nu e in stare sa economiseasca un avans mai mare de tipul 10k euro in toata viata lui dar vrea credit neaparat - am o singura intrebare - ce te face sa crezi ca vei fi capabil sa platesti 30 de ani rate la banca care totalizeaza peste 100k euro la un credit de 60k euro?
  Hai BNR - schimba-te!
  Trogloditii si smecherasii de acolo trebuie sa mai inceapa sa tina si cu cetateanul nu doar cu spagile de la banci care traiesc din imobiliare (cele mai mari dobanzi din Europ la imobiliare) si nu din finantarea activitatii economice si a cresterii economice.
  • -5 (5 voturi)    
   Trogloditi la BNR?!! (Vineri, 11 decembrie 2015, 16:29)

   bancher [utilizator] i-a raspuns lui unu roman

   Eu nu am vazut asa ceva.
   Troglodit=grobian, taran, necivilizat, lispit de buna-cuvinta.
   oamenii de la BNR sunt printre cei mai civilizati din sistemul bancar, atat prin discurs cat si prin comportament.
 • +9 (9 voturi)    
  Cine trage la raspundere lacomia bancilor? (Vineri, 11 decembrie 2015, 13:47)

  neagoe [utilizator]

  Managementul PROST si LACOMIA actionarilor au dus la starea actuala. Ei trebuie sa raspunda si sa plateasca.

  UNDE ESTE PIERDEREA BANCILOR??????
  Debitorii isi platesc prostia cu avansul initial si cu toti banii platiti pana la darea garantiei in plata. Banca A INCASAT de toate aceste sume iar acum primeste si TOATA casa pe care a EVALUAT-O si a acceptat-o ca fiind GARANTIE INDESTULATOARE.

  Bancherii arunca perdele de fum cum ca nu ar fi constitutional ca legea sa se aplice la creditele din trecut. FALS!
  Sa vedem un exemplu dupa mintea aburitoare a bancerilor si postacilor lor. Daca se da o lege care decide ca la razboi trebuie sa se duca toti cei intre 18 si 50 de ani, atunci trebuie sa asteptam ca legea sa inceapa sa-si produca efectele de acum in 18 ani... Ca nu au stiut sarmanii la nastere...

  Bancherii trebuie sa raspunda pentru reclama inselatoare pe care o faceau in guvernarea ticaloasa a lui Tariceanu. La fel si BNR care trebuia sa fie mai ferma in implementarea unor norme mai severe pentru acordarea creditelor. TREBUIE SA CADA CAPETE DIN SISTEMUL BANCAR.

  Se spune ca legea ar fi facuta pentru cei cu multe milioane de euro datorii. Probabil, posibil, nu ne-ar mira nimic. DAR! Acele credite nu au fost acordate tot in urma unor analize a bancilor? Nu si-au luat bancile toate masurile de siguranta pentru ca acele credite sa fie acoperite? Parerea mea este ca daca nu au facut-o sau au facut-o prost e problema bancilor si trebuie trasi la raspundere tot managerii lor. Daca as fi un actionar CURAT al unei banci as actiona legal impotriva managementului si as solicita colaborarea parchetului. Probabil actionarii nu sunt chiar curati... Dar in calitate de supraveghetor al intregului sistem banvar, de ce nu face BNR demersul cu parchetul?
 • -4 (6 voturi)    
  Suntem lamuriti (Vineri, 11 decembrie 2015, 13:51)

  Filip Marian [anonim]

  Bun! Nu stiu ce mai e de discutat. Atat timp cat o lege poate avea consecinte negative chiar si asupra unui singur cetatean, atunci inseamna ca nu e buna. Aici situatia e clara. O lege care ii scapa pe stabi de datorii, pe Piperea de 400K si pe fratele lui Zamfir de 700K, dar nenoroceste zeci de mii de tineri cinstiti care muncesc, isi platesc impozitele si nu vor decat sa isi faca o stabilitate pentru ei si copiii lor. Ca vin enoriasii lui Cristian Dan pusi de Piperea sa vorbeasca despre avantajele chiriei si al statului la parinti, arata clar ca insasi initiatorii sunt constienti de consecinte.
  Principiul e simplu: o lege care afecteaza zeci de mii de cetateni= nu e buna=trebuie picata si terminat balciul.
 • +12 (12 voturi)    
  ETICA dlui Olteanu (Vineri, 11 decembrie 2015, 13:51)

  Nosferatu [anonim]

  Argumente de natura etice ??? De cand in sectorul bancar se foloseste cuvantul "etic" ? De cand este ETICA un reper in relatia dintre banci si populatie? Da' cand bancile percep comisioane nelegale si e nevoie de ani petrecuti in instanta ca sa-ti gasesti dreptatea? Este etic? Daca tot vorbim de etica , de ce nu obliga BNR , bancile care au pierdut procesele cu clientii lor, sa modifice TOATE contractele in care se percep comisioanele nelegale?
  Eeee! Aici o sa ne raspunda dl Cinteza ca nu are voie sa se bage peste contractele incheiate intre cele doua parti...
  Tot datorita ETICII ati ajuns in pozitia de viceguvernator al BNR. Nu-i asa , dl Olteanu? Sau datorita partidului care v-a propulsat?
  Daca v-ar fi cunoscuta semnificatia sociala a ETICII , v-ati da demisia! Sau ,macar, nu v-am fi auzit vorbind despre aceasta!
 • +6 (6 voturi)    
  incredibil50%din credite imo se dau cu prima casa (Vineri, 11 decembrie 2015, 14:29)

  Mihai Rizea [anonim]

  peste 50% din credite imobiliare se dau cu prima casa
  daca statu a ajuns sa sustina intregul sistem bancar inseamna ca e dezastru. E mai mult decat evident ca BNR si bancile vor sa tina preturile sus ca sa nu iasa in pierdere. Nu sant interesati deloc de cetateni ( cum zic ei ca sa aiba toata lumea acces la credite :)

  Olteanu nu a fost pus acolo de parlament adica de popor ? De ce face totul impotriva poporului ?
 • +6 (6 voturi)    
  eu cred... (Vineri, 11 decembrie 2015, 14:44)

  liviu_ [utilizator]

  ca bancile din romania sunt extrem de disperate pentru ca sunt pe topogan...

  pe langa asta bancherii se stie ca sunt niste lepre ordinare... ei vor doar sa stoarca datornicul pana-l lesina nu-i intereseaza...

  iohannis daca retrimite legea in parlament mai pierde niste procente... impreuna cu partidul sau...
  acum vom vedea ce e mai important pt el...
  • 0 (4 voturi)    
   nu-i bai (Vineri, 11 decembrie 2015, 15:04)

   CRMS [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

   O sa-l votezi pe Ponta peste 4 ani ca Presedinte.
 • +4 (4 voturi)    
  ... (Vineri, 11 decembrie 2015, 14:51)

  bogdan [anonim]

  Despre dl Olteanu... Eu, Bogdan Olteanu, sunt un alogen cazar nesemit, strain de neam si tara, incompetent si corupt, care fac jocurile meschine, tiranice si satanice ale sefului meu pe linie de semintie si masonerie, preauratul Itzar Isarescu, grad 33. Restul este indoctrinare, indobitocire si furt pe fata si pe la spate a bastinasilor civilizati si dresati chiar de noi. Multumim boborului roman. Romani ati luat TEAPA!
 • +4 (6 voturi)    
  o intrebare (Vineri, 11 decembrie 2015, 15:04)

  Snitzelvienez [utilizator]

  Astia de la BNR de cine raspund pt mizeria ce-au facut-o in 26 de ani? cine-i concediaza?
  • -1 (1 vot)    
   Raspuns (Vineri, 11 decembrie 2015, 17:50)

   Drei [utilizator] i-a raspuns lui Snitzelvienez

   Care este mizeria despre care vorbiti?
   • +1 (1 vot)    
    mizeria sant familii distruse (Vineri, 11 decembrie 2015, 20:52)

    gheorghe [anonim] i-a raspuns lui Drei

    oameni care se sinucid din cauza ca nu pot plati ratele, asta e mizeria !
   • +2 (2 voturi)    
    Mizeria (Vineri, 11 decembrie 2015, 22:34)

    Snitzelvienez [utilizator] i-a raspuns lui Drei

    - a sustinut hiperinflatiile din anii 90
    - a sustinut fraudele financiare de la Bancorex, FNI
    - a indatorat Romania excesiv astfel ca azi se plateste 4 miliatde doar DOBANDA/an. Deciziile indatorarii s-au luat la indrumarea "independentei" BNR
    - a neglijat economia nationala in favoarea bancilor private care imprumuta BNR si implicit fac profit pe spinarea statului roman
    - a sustinut privatizarea tuturor bancilor romanesti astfel ca statul roman este permanent in pierdere deoarece BNR se imprumuta acum doar de la banci detinute de entitati straine
    - BNR a devenit un fel de aparator al bancilor ce au o politica agresiva si abuziva in piata. Vezi credite cu buletinu, prima casa
    - a incercat sa-si impuna drept de veto asupra deciziilor guvernului
    • 0 (0 voturi)    
     ar mai fi acele ifn-uri (Sâmbătă, 12 decembrie 2015, 20:04)

     kkciosuldelahamangia [utilizator] i-a raspuns lui Snitzelvienez

     de care bnr nu zice nimic.
 • -1 (5 voturi)    
  corect (Vineri, 11 decembrie 2015, 15:07)

  CRMS [utilizator]

  Corect ar fi sa plafoneze suma la 150k de euro, dar dupa cum s-a vazut deja astia din parlament care au facut legea au deja ei si/sau famiiliile lor milioane de euro datorii la banci.
 • +5 (5 voturi)    
  A fost activat politrucul Olteanu (Vineri, 11 decembrie 2015, 15:12)

  dan.c [utilizator]

  Plantat strategic la BNR dupa ce a fost ani in sir trimis seara de seara de PNL la televiziunile de casa, iata ca a venit timpul sa-si merite simbria grasa.
  Cine a fost prevazator a stiut ca intr-o buna zi chiar si BNR va avea de facut o treaba murdara.
 • +3 (3 voturi)    
  Pleaca Ponta vine Olteanu (Vineri, 11 decembrie 2015, 15:33)

  Munteanu [anonim]

  Bogdan Olteanu incepe sa ocupe scena politica si e de rau augur. Formatia lui trece prin institutii care pregatesc un anumit tip de oameni de care ne-am dori sa scapam .
  Dintr-un simplu parlamentar, a ajuns viceguvernator si cine l-a plasat la BNR se ocupa de ascensiunea lui, nu incape indoiala - e tanar, versatil si obedient, cu indelung
  exercitiu. Asa se reface, mereu, reteaua. Care o fi pregatirea de baza a acestui personaj? Poate nici nu trebuie sa aiba o calificare, dar doctorat e musai.
 • +3 (3 voturi)    
  ... (Vineri, 11 decembrie 2015, 15:50)

  Sarmis [utilizator]

  Si eu i-am scris lui Mos Craciun sa nu ajunga un troglodit ca tine in Parlament si BNR dar nu m-a ascultat.
  Oare din cauza ca n-am fost cuminte?
 • +3 (5 voturi)    
  casa versus 50000 (Vineri, 11 decembrie 2015, 16:30)

  Dan [anonim]

  Clientul garanteaza cu casa evaluata de evaluatorul agreeat de banca. Nu mai are cu ce plati, pierde casa si tranzactia trebuie sa se incheie aici.

  Banca garanteaza depozitele clientilor in limita a 50.000 euro (100.000 euro pentru unele banci). Banca da faliment si clientul primeste 50.000 de euro chiar daca a avut 1.000.000 de euro in cont...

  Facand o balanta, cred ca se mai poate negocia si un an doi de chirie la pretul pietii in favoarea clientului....

  Dar numai daca cantarim cu aceeasi masura....
 • +1 (5 voturi)    
  Si inca ceva... (Vineri, 11 decembrie 2015, 16:56)

  I.Puscas [anonim]

  Bogdane,nu i-ai scris si guvernatorului, ca nu l-am mai vazut de mult pe ciob, o fi plecat pe undeva prin tari calde si intre timp leul se prabuseste vertiginos , de la o zi la alta!!Poate ca el no fi stiind, ca altfel lua masuri si oprea derapajul.Auzi ce explicarie a dat unul azi dimineata la vulg, un economist de doi lei, cica treaba asta se intampla pentru ca acum au crescut importurile de marfuri pentru Craciun, care nu se produc la noi si s-a dezechilibrat rau balanta comerciala, din cauza bananelor si a portocalelor. Dar eu nu cred ca este asa, trebuie sa fie niste cauze mai serioase, care tin de guvernarea tarii.
  • 0 (0 voturi)    
   ihi (Vineri, 11 decembrie 2015, 17:27)

   CRMS [utilizator] i-a raspuns lui I.Puscas

   Cu credinta ajungi in cer!
   Legile economice sunt mai mult insa decat va invata IPS Daniel !
 • +4 (4 voturi)    
  Dar daca Olteanu aprara pe corupti?! (Vineri, 11 decembrie 2015, 17:18)

  Ghita Bizonu' [anonim]

  Dar cum ramane cu ARTICOLUL 25 din legea nr. 312 din 28.iun.2004 privotor la " Reglementarea, autorizarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit "? Ce a facut BNR cand bancile dadeau cu iresponsabilitate credite? A tinut lumanarea sau a dormit ca valiza in Gara de Nord?
  Si inca una buuna ... zice Bogdan asta "pe măsură ce crește valoarea creditului, se înrăutățește disciplina de plată crește astfel: de la 1.7% pentru creditele ipotecare sub 150 de mii de euro la 47,6% pentru creditele ipotecare peste 2 milioane de euro, și 100% pentru creditele pentru investiții imobiliare" .
  Sa fie vorba despre coruptie?! Adica domnu bancher ca cand a vazut scoboarand pe unu din Ferrari s-a repezit "domnu domnu nu vreti un credit? Imi dati si mie ceva acolo ..10%?"

  Sa nu mai zic ca la primele 50 credite (ca valoare) garantiile depasesc (in gnl) creditu. Atinci ca care e chicirezu? Nu cumva nu dotresc sa le execute asteptand "vremuri mai bune" cand amici lor Pilosi Cumetrii si Rude vor putea vinde astfle incat sa castige cat nu castiga in 10 ani unu care munceste?!
 • +1 (1 vot)    
  piata (Vineri, 11 decembrie 2015, 20:14)

  bancher [anonim]

  Ma baieti, cind o banca ofera credit ieftin creste cererea pt. case care evident se scumpesc. Cind creditele sunt scumpe casele se ieftinesc pentru ca scade cererea ( ghinion banii nu mai circula). Cel mai bun client al bancii este cel DATOR. BNR este mama camatarilor, de ce, pentru ca nu tine cont de hotaririle definitive ale instatelor. Isarescu un tradator santajist - sa ameninti o natie ca daca trece legea sa vezi ce tsunami vine- un roman adevarat - mi-e scirba ( mai tineti minte reactia stimabilului vizavi de bancile care practicau dobinzi negative la anumite tipuri de depozite) . Camatarii macar au "onoare" daca nu respecti conditiile iti rup genuchii, bancile in baza clauzelor contractuale "variabile" iti rup viata. Romania o tara bananiera cu statut european care i-si vinde ieftin forta de munca si resursele in beneficiul strainilor si cu ajutorul TRADATORILOR.
 • +4 (4 voturi)    
  curs (Vineri, 11 decembrie 2015, 20:49)

  bancher [anonim]

  Aviz amatorilor care va bucurati ca au crescut salariile. Dl. Mugur zis si Isarescu va creste euroiu si dolarul fix cit sa creasca preturile la produsele de import, adica toate produsele, ca noi nu mai producem nimic, si veti constata ca avind mai multi bani veti cumpara mai putin.
 • +4 (4 voturi)    
  Multe comentarii (Vineri, 11 decembrie 2015, 23:06)

  mopsu [utilizator]

  dar nimeni nu baga de seama ca un impostor fripturist, care nu are ce cauta la BNR, ne da sfaturi pe multi bani de la stat (stat degeaba )
 • +2 (2 voturi)    
  bnr ul nu reprezinta interesul populatiei (Sâmbătă, 12 decembrie 2015, 8:31)

  eucomentez [utilizator]

  Bogdan nu repzinta interesul populatiei, ar trebui amintit guvernului ales de populatie sa-l schimbe din functie.
 • +2 (2 voturi)    
  creditele CEB nu apar in CRC (Sâmbătă, 12 decembrie 2015, 9:48)

  IA [anonim]

  Dl Olteanu si BNR, DE CE creditele externalizate de CEB nu apar in Centrala Riscurilor Bancare, din 2009 platesc un credit care a DISPARUT din evidentele CRC-ului, credit luat in 2007, inscris in primii ani in CRC, fara restante, exernalizat in 2009. CREDITUL MEU SE EVIDENTIAZA IN ANALIZELE BNR???
  Va spun eu NU se evidentiaza si alte cate mii de credite pe care le ascundeti sub pres cum ati facut ani in sir!
 • +2 (2 voturi)    
  Vrem afaceri fara risc (Sâmbătă, 12 decembrie 2015, 9:58)

  Arminius [utilizator]

  Bancile vor sa nu aiba niciun risc atunci cand acorda un credit, nici macar cel al propriilor evaluari eronate ale garantiilor. Tot riscul la cetateani. Ei pot fi haituiti, mintiti, spoliati, BNR-ul nu sufera. Daca o banca da faliment, imburghezitii de la BNR-ul o sa fie luati la intrebari. Cine sa vrea asa ceva? Un nou capitol al razboiului Statul vs cetatean. P.S. Uita ca si Parlamentul face lucruri bune. Cum forta lui e slaba, rezultatul va fi pe masura.
 • +1 (1 vot)    
  Singura casa da (dar nu neaparat prima) (Sâmbătă, 12 decembrie 2015, 21:18)

  GerhardShultz [utilizator]

  Atentie maxima domnilor parlamentari: daca se intoarce legea si se propune sa se aplice doar pt. creditele noi e cea mai mare capcana intinsa de banci: singurul lucru care le poate opri sa mareasca avansul la 50% e teama ca vor scadea preturile si se vor trezi cu cheile in mana la creditele acordate pana acum. Daca se va aplica doar creditelor noi, nu-i va mai opri nimic sa ceara avans 50%, si retineti va rog ca noi suntem doar o poza pe o harta pe un ecran de calculator: nu exista suferinta pe care noi s-o putem indura iar cei care decid pt. bancile romanesti sa nu poata sa o priveasca linistiti pe ecranul de la calculator. Vor incerca sa downgradeze si ratingul Romaniei, dar le trebuie un motiv, asa ca si cu "retroactivitatea" trebuie argumentat foarte precis. Poate ca cel mai profitabil si usor pentru tara luata ca intreg e ca o lege de protectie a consumatorului sa faca indirect dreptate. De exemplu, cand platesti anticipat platesti o dobanda reala mult mai mare decat cea din contract prin simplul fapt ca se plateste profitul anticipat inainte, si nu e o distributie egala intre acesta si principal. Scadentarul nu face parte din contract, s-a semnat dupa acesta, se modifica de banca dupa reguli interne, dar regulile interne sunt mai slabe si se supun legilor. Decat sa acceptati propuneri de genul aplicarii doar la creditele noi, mai bine fara o astfel de lege (capcana mortala pentru economie in acest caz), si sa lasati lucrurile asa cum sunt. Cel mai benefic ar fi sa se gaseasca un jurist specialist in domeniul financiar-bancar dar care sa arate/dovedeasca din expunerile de motive ca a inteles care este problema si din propunerile sale sa reiasa ca nu doreste sa faca mai mult rau decat lipsa acestei legi (de ex. genul acesta de capcane mortale, sau capcane ascunse sub intentii bune de genul restructurarilor care te indatoreaza mult mai tare - care au trecut de legislativ si au pacalit Boc si Basescu plus "specialistii").
 • +1 (1 vot)    
  Singura casa da (dar nu neaparat prima) (Sâmbătă, 12 decembrie 2015, 22:59)

  GerhardShultz [utilizator]

  Personal mi se par justificabile legal (si care sa nu faca legea aplicabila doar unui procent infim de 1 la mie -ca in cazul falimentului personal in care tb. sa devii mai intai aurolac, ci doar sa filtreze speculatorii) pana acum, doar 2 criterii:

  1) singura casa, cea in care locuiesti (nu neaparat prima fiindca ai fi putut mosteni de la bunici o casa pe care ai donat-o unui amarat, sau ai vandut-o pe un kil de prune uscate, de mila, sau esti la a 2-a casa fiindca te-ai mutat cu serviciul, desi e singura si e cu credit -la fel ca prima pe care poate ai vandut-o in pierdere si ai acoperit diferenta cu alt credit de nevoi personale, etc, ceea ce teoretic te face mai “dezavantajat” decat cineva la “prima” casa). Sincer la cea cu plafonul ca suma nici un argument citit de mine pana acum n-ar trece de o instanta superioara, dar daca e casa in care locuiesti se pot invoca un milion de motive din care e suficient sa se gaseasca unul singur justificabil, nu e nevoie de toate.

  2) alt criteriu de genul duratei minime in care s-a locuit in acea locuinta (discriminarea nu poate fi invocata fiindca daca de ex. ar fi de 2 ani, nu poate veni cineva sa zica ca e discriminat ca a locuit doar 1 an si 11 luni: nu-i nimic, mai asteapta o luna si te incadrezi…).
  • +1 (1 vot)    
   al 2-lea criteriu esential (Duminică, 13 decembrie 2015, 1:04)

   GerhardShultz [utilizator] i-a raspuns lui GerhardShultz

   Am uitat sa spun motivul pt. care si al 2-lea criteriu este esential: pt. a filtra escrocii, potentialele grupuri infractionale care ar corupe functionari ai bancilor si evaluatorii astfel incat sa obtina credit pt. garantie ipotecara supraevaluata si s-o dea in plata doar pt. ca vanzatorul initial sa beneficieze de o vanzare la un pret "bun".
 • 0 (0 voturi)    
  Un politruc se crede mare scula in BNR !!! (Duminică, 13 decembrie 2015, 9:56)

  andreesanu [utilizator]

  Un politruc oarecare s-a strecurat in BNR !!! ,pile relatii politice ,orce ,dar nici urma de specialist financiar .
  Mai nou vrea sa dirijeze politica BNR.
  Interesele bancilor sunt clare JUMULIT orce client ,sunt tot mai evidente manevrele bancilor de ai aduce in sapa de lemn pe credulii care s-au imprumutat.
  Momelile bancilor sunt ascunse bine in oferte OTRAVITE !!!,prins in lat esti pierdut.
 • 0 (0 voturi)    
  Dreptate (Duminică, 13 decembrie 2015, 14:10)

  codru [anonim]

  Țara noastră să facă pentru populație exact ce au făcut ungurii. Să se aplice condiții de creditare, dobânzi de 2-3% așa cum se aplică și în alte țări europene inclusiv pentru creditele luate în anii precedenți. BNR nu trebuia lăsate băncile să facă împrumuturi în alte valute decăt în lei, că de aceea este BN a statului român. Diferențele de curs, dobândă să le însușească BNR. Și numai după aceasta putem vorbi de rău platnici, restanțieri. etc. ,


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by