ANAF a reglementat formularele folosite in impozitarea persoanelor fizice de la 1 ianuarie 2016

de Dan Popa     HotNews.ro
Sâmbătă, 26 decembrie 2015, 12:35 Economie | Finanţe & Bănci


ANAF a reglementat formularele folosite la impozitarea persoanelor fizice de la 1 ianuarie 2016
Foto: sxc.hu
ANAF a publicat in monitorul oficial formularele folosite in impozitarea persoanelor fizice, respectiv cele privind: platile anticipate; transele de venit activitati agricole; impozitul pe venitul din salarii din strainatate; veniturile estimate asocieri si veniturile din strainatate diplomati.

OpANAF nr. 3622/2015 adopta modelul unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice, respectiv:

a) 220 "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p, si "Fisa capacitatii de cazare", cod 14.13.01.13/3p;

b) 221 "Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit", cod 14.13.01.13/9 si anexa la aceasta;

c) 222 "Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate", cod 14.13.01.13/5i;

d) 223 "Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale", cod 14.13.01.13/1i;

e) 224 "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania", cod 14.13.01.13/5;

f) 260 "Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale", cod 14.13.02.13./3a, si anexa nr. 1 "Situatie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit", respectiv anexa nr. 2 "Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate/ contributiei lunare de asigurari sociale";

g)650 "Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor", cod 14.13.02.15/cfb si anexa "Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate".

 • Aceste formulare se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2016 si stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit pe venit si contributii sociale.
 •  Formularul 220 "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit" se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, supuse impozitului pe venit, provenind din: a)activitati independente; b)cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda; c)activitati agricole impuse in sistem real; d)silvicultura si piscicultura.

 De retinut: persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligatia declararii veniturilor, prin completarea si depunerea declaratiei.

 • Declaratia se depune la organul fiscal competent, astfel:
a)in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole impuse in sistem real, venituri din silvicultura si piscicultura si care incep o activitate in cursul anului fiscal;

b) in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului intre parti, odata cu inregistrarea acestuia la organul fiscal competent, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar de pana la 5 contracte de inchiriere, inclusiv;

c) pentru fiecare an fiscal, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul in curs, sau in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului daca persoanele fizice incep sa realizeze venituri in cursul anului dupa data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere, inclusiv;

d)in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere inclusiv, impusi pe baza normelor de venit, si care, in cursul anului fiscal, depasesc numarul de 5 camere de inchiriat;

e) pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit si care, in anul fiscal anterior, au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro si au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real, incepand cu anul fiscal urmator;

f) pana la data de 25 mai a anului de impunere, odata cu declaratia privind venitul realizat, in cazul contribuabililor care, in anul anterior, au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior;

g) pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care in anul 2015 au realizat venituri din activitati independente cu regim de retinere la sursa a impozitului, altele decat veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, iar incepand cu anul 2016, prin efectul legii, pentru aceste venituri se schimba regimul fiscal;

h) in termen de 30 de zile de la data incadrarii in categoria persoanelor fizice care realizeaza venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

 •  Formularul 221 "Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit" se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri impozabile din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din:
a)cultivarea produselor agricole vegetale;
b)exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;
c)cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

Nota: in cazul in care activitatea agricola pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatiile declarative revin asocierii si se indeplinesc de catre asociatul care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice.

 • Declaratia se depune la organul fiscal competent la urmatoarele termene:
a)pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs, privind suprafata cultivata/cap de animal/familie de albine detinuta/detinut la data declararii. In cazul contribuabililor/asocierilor fara personalitate juridica care depun cu intarziere declaratia pentru anul in curs, dupa data de 25 mai, informatiile cuprinse in declaratie vizeaza suprafetele cultivate/capetele de animale/familiile de albine detinute la data de 25 mai;

b) ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa, situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.

 • Formularul 222 "Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate" se completeaza si se depune de catre persoanele juridice, fizice sau orice alta entitate la care isi desfasoara activitatea persoanele fizice, care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate.
 • In categoria persoanelor care au obligatia sa depuna declaratia informativa sunt cuprinse: reprezentantele din Romania ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul in strainatate, organizatii si organisme internationale care functioneaza in Romania etc.
 • Declaratia se depune ori de cate ori apar modificari de natura inceperii/incetarii activitatii in documentele care reglementeaza raporturile de munca, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
 • Formularul 223 "Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale" se completeaza in cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente - activitati de productie, comert, prestari de servicii si profesii liberale, inclusiv din activitati adiacente, venituri din activitati agricole pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, precum si venituri din silvicultura si piscicultura.
 • Declaratia se depune la organul fiscal competent, astfel: in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii, in cazul asocierilor care incep o activitate in cursul anului fiscal sau odata cu declaratia privind venitul realizat, in cazul asocierilor care, in anul anterior, au realizat pierderi si al celor care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si al celor care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.

 Formularul 224 "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania" se  completeaza de catre persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri supuse impozitului pe venit in Romania sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate, precum si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania.

Declaratia se depune la organul fiscal competent, astfel:
 •  lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul. Contribuabilii care isi prelungesc perioada de sedere in Romania, peste perioada mentionata in conventia de evitare a dublei impuneri, au obligatia sa declare si sa plateasca impozit pentru intreaga perioada de desfasurare a activitatii in Romania, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare implinirii termenului prevazut de respectiva conventie;
 • ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se inscrie "X" in casuta special prevazuta in acest scop.

Nota: misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine, pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. In cazul in care optiunea este formulata si comunicata organului fiscal competent, beneficiarii de venituri nu mai au obligatia depunerii formularului 224.

 •  In cazul in care organul fiscal competent constata diferente se vor emite deciziile de impunere formular 260 "Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale" si 650 "Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor". Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

19857 vizualizari

 • 0 (0 voturi)    
  fraier e ala care plateste (Sâmbătă, 26 decembrie 2015, 13:01)

  PascuM [anonim]

  Formulare pentru impozitarea ursarilor care dau bani cu camata cind apar?
 • +5 (5 voturi)    
  Venituri din afara? (Sâmbătă, 26 decembrie 2015, 13:43)

  adrian [anonim]

  Ma fratilor dar cum naiba sa impoziteze veniturile din strainatate, pai acelea nu au fost impozitate odata in tara de origine??? cat de prosti suntem, ne meritam soarta
 • -1 (5 voturi)    
  Taxarea lipsei de venit si munca fortata (Sâmbătă, 26 decembrie 2015, 15:12)

  Rogue [utilizator]

  Cum este posibil ca o persoana care nu are venituri sa fie obligata sa plateasca contributie la sanatate?.

  Daca nu ai venituri inseamna ca nu ai de unde sa platesti acea contributie, cum sa platesti la ceva ce nu ai?.

  Oare guvernatii nu isi du semna ca de fapt au legiferat si aprobat munca fortata?.
  Nu poti obliga pe cineva sa munceasca ca sa iti platesca tie stat o taxa sau contributie.

  Romania incalca in acest moment Convetia privind munca fortata sau obligatorie caz unic in Europa sa vede-ti circ la CEDO (si probabil la alte instate europene) si ce probleme vor fi cu aplicarea acestei prevederi in tara daca nu se abroga rapid acel art. din Codul Fiscal (este si necostitutional).
  • 0 (2 voturi)    
   Nu e cerut asta (Sâmbătă, 26 decembrie 2015, 20:00)

   Clari [anonim] i-a raspuns lui Rogue

   Stimate Rogue. Acest lucru nu este cerut de lege (nici de cea noua, nici de cea veche). Este ceruta doar declararea veniturilor. De asemenea sa nu uitam ca plata este proportionala cu venitul, deci daca venitul e zero atunci si suma platita e zero.
   Asta da posibilitatea platirii asigurarilor si celor fara venit. De exemplu daca aveti un parinte care a trait la sat si nu a avut nici un venit, puteti dumneavoastra sa-i platiti aceasta asigurare.
   Nu sunt specialist dar asta am inteles eu din lege.
   Cu stima.
   • +1 (1 vot)    
    Se taxeaza si lipsa venitului - munca fortata I (Duminică, 27 decembrie 2015, 10:16)

    Rogue [utilizator] i-a raspuns lui Clari

    Aveti dreptate cand scrieti: „ca plata este proportionala cu venitul, deci daca venitul e zero atunci si suma platita e zero. ”. Asa ar trebuii, acest pricipiu este in Constitutie art. 56 alin. 2: „Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.” Numai ca noi traim in Romania asa ca in conformitate ca art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal persoanele care NU realizeaza venituri (sunt cateva exceptii) DATOREAZA, lunar, contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie (5,5%, la salariul minim brut pe țară.).

    Si cum incalcarea constutiei nu ar fi indeajuns daca nu platesti timp de 6 luni baza de calcul este:” valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară ”. Este o „crima” multi din cei carora li se va aplica aceasta prevedere sunt la tara unde au ceva pamant (deci nu primesc ajutor social) care il muncesc ca sa supravietuiasca. Acestia foarte probabil habar nu au ca trebuie sa plateasca si intr-un tarziu se vor trezii cu sume care oricum nu vor putea sa le dea, ce faci vi sa le iei pamantul...

    Articolul din Codul Fiscal are drept consecinta instutirea muncii fortate pt. ca impune o contributie unei persoane care nu are venituri din care sa plateasca obligand-o sa sa munceasca pt. a platii lunar contributia or asa ceva este interzis (o taxa, contributie se poate aplica doar pe un venit si nu in lipsa lui - la sat nici nu prea ai unde sa muncesti; mai sunt si omeni in varsta, etc):
    „the term forced or compulsory labour shall mean all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily. „ (exceptii: condamnare, „militari” care au optata, in caza de dezastru/urgente, cand membrii comunitatii au convenit).
   • +1 (1 vot)    
    Se taxeaza si lipsa venitului - munca fortata II (Duminică, 27 decembrie 2015, 10:22)

    Rogue [utilizator] i-a raspuns lui Clari

    International poate fi o mare problema pt. ca: „Toate statele membre ale UE au ratificat standardele fundamentale de muncă, inclusiv Convenția OIM privind munca forțată”. Va fi un adevarat circ cand cineva va sesiza UE, CEDO, etc.

    De aceea am scris ca este neconstitutional si incalca unele drepturi fundamentale ale omului, Guvernul trebuie sa abroge art. 180 din CF sau Avocatul Poporului sa il atace la CCR. Probabil se poate ajunge inclusiv la UE, CEDO daca local nu se abroga.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by