Anul trecut au fost emise 142 de acte cu caracter financiar contabil, cu unul mai putin decat in 2014, dar mai multe decat in urma cu doi ani, cand legiuitorul a emis 136 de reglementari fiscale. Lista celor 142 de documente emise in 2015 poate fi consultata aici. Anul trecut a fost extrem de consistent din punct de vedere fiscal: a fost publicat noul Cod, au avut loc schimbari majore in fiscalitate, iar la carma Finantelor s-au perindat 4 ministri.

HotNews.roFoto: Hotnews
  • 1. Daca ai datorii la Fisc, acestea pot fi partial amnistiate

Pentru obligatiile restante la data de 30 septembrie 2015, contribuabilii ( cetatenii dar si firmele) pot beneficia de anularea penalitatii de intarziere si reducerea la plata a unei cote de 54,2% din dobanda de intarziere, daca achita debitele restante pana la data de 31 martie 2016, respectiv platesc pana la data de 30 iunie 2016 diferenta de dobanda.

Procedura efectiva, formularele de utilizat si modul de stingere al obligatiilor scutite la plata sunt reglementate de Ordinul Ministrului Finantelor nr 3831. Documentul poate fi consultat aici.

In esenta, el spune urmatoarele: Fac obiectul facilitatii fiscale : obligatiile de plata principale restante la 30 septembrie 2015; obligatii de plata principale declarate suplimentar de contribuabil printr-o declaratie rectificativa, cu scadenta anterioara datei de 30 septembrie 2015; obligatii de plata cu termene pana la 30 septembrie 2015, achitate pana la aceasta data, pentru care nu sunt stinse dobanzile si penalitatile si obligatiile de plata principale emise prin decizie de impunere in cadrul inspectiilor fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a ordonantei (21 octombrie 2015).

Cum incepe procedura de acordare a facilitatii? Contribuabilul interesat in anularea sumelor accesorii conform ordonantei depune o notificare la organul fiscal la care este arondat. Notificarea se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la depunere.

Notificarea cuprinde cel putin urmatoarele elemente: a) datele de identificare ale contribuabilului; b) obiectul notificarii, respectiv precizarea intentiei de aplicare a facilitatii fiscale; c) data si semnatura contribuabilului.

Ce efecte produce notificarea? In baza notificarii, organul fiscal emite si comunica:

a) catre contribuabil: decizia de amanare la plata a obligatiilor accesorii;

b) catre institutiile de credit sau catre tertii popriti: adrese de sistare temporara, totala sau partiala a executarii silite.

Efectul acestor acte asupra obligatiilor de plata accesorii ce fac obiectul amanarii la plata este:suspendarea sau amanarea inceperii executarii silite.

Cererea de anulare a accesoriilor se solutioneaza in termen de 5 zile lucratoare de la indeplinirea termenului de plata a diferentei de dobanda. Anumiti contribuabili (nu toti) ce beneficiaza de esalonari de plata pot solicita aplicarea facilitatii fiscale. La solicitarea contribuabilului, organul fiscal are obligatia sa clarifice eventualele neconcordante intocmindu-se in acest sens un proces verbal de punere de acord (in opinia noastra, aceasta procedura este foarte importanta si trebuie sa ii acordam atentia cuvenita).

  • 2. Atentie la impozitarea constructiilor!

Principalele prevederi in legatura cu aceasta sunt:

Persoanele fizice ce utilizeaza o cladire in activitati nerezidentiale (economice) in totalitate sau in parte, aflate in proprietatea acestora la data de 31 decembrie 2015, depun declaratia de impunere pana la data de 31 martie 2016;

Toate societatile si celelalte persoane juridice ce detin la data de 31 decembrie 2015 cladiri in proprietate, depun declaratia de impunere pana la data de 31 martie 2016;

Impozitul se stabileste in procent diferit de la localitate la localitate in functie de hotararea Consiliului local;

Pentru persoanele fizice ce utilizeaza cladirea in activitati economice, impozitul este intre 0,08% si 1,3%, daca aceasta cladire a fost dobandita/construita/reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului 2016; daca nu se indeplinesc aceste conditii, cladirea nu este reevaluata in ultimii 5 ani, fiind dobandita anterior acestei perioade, procentul de impozit este de 2% stabilit prin Codul fiscal.

Pentru societati, impozitul este stabilit tot in functie de modul de utilizare a cladirii, respectiv scop rezidential sau nerezidential. Pentru cladirile utilizate in activitati economice, procentul de impozit este intre 0,2% si 1,3%, cu conditia ca aceasta cladire sa fie reevaluata in ultimii 3 ani.

Daca cladirea nu este reevaluata in ultimii 3 ani, impozitul este in procent de 5% stabilit prin Codul fiscal.

Foarte important pentru firme: valoarea de impozitare este valoarea contabila (costul de achizitie sau costul de productie) doar daca cladirea a fost achizitionata/dobandita in anul 2015. Pentru toate celelalte situatii, trebuie determinata valoarea impozabila conform art. 460 din Codul fiscal.

  • 3. Declaratia 600- depusa de persoanele fizice autorizate cu activitati independente si profesii libere- se modifica in anul 2016

In impozitarea persoanelor fizice ce desfasoara activitati independente, incepand cu 1 ianuarie 2016 apare obligatoriu la plata contributia individuala la pensii in procent de 10,5% din venitul net realizat de persoana fizica in exercitarea activitatii sau a profesiei. Consulta actul normativ aici.

Baza minima de calcul a contributiei este de 35% din salariul mediu pe economie valabil in anul 2016 fara a depasi 5 x salariul mediu pe economie.

Plata acestei contributii nu asigura stagiul complet de cotizare pentru pensii iar persoana fizica ce desfasoara activitati independente sau profesii libere poate sa opteze pentru plata integrala a contributiei la pensii in procent de 25,8%

Formularul 600 reglementeaza modul in care persoana fizica declara contributia la pensii, existand rubricatie pentru optiunea la plata a cotei individuale de asigurare sociala sau a cotei totale.

Prin OUG nr. 50/2015 s-a impus termenul de declarare data de 31 ianuarie 2016 pentru persoanele fizice ce au continuitate in desfasurarea activitatii, respectiv termenul de 30 zile de la inceperea unei activitati pentru persoanele fizice ce incep o activitate economica pe parcursul anului.

Formularul este obligatoriu de depus de toate persoanele fizice ce realizeaza venituri impozitate in sistem real, respectiv de persoanele impozitate prin transe de venit, cu prezumtia ca nivelul veniturilor depaseste 35% din salariul mediu pe economie x 12 luni.

Sunt scutite la depunerea formularului persoanele fizice asigurate intr-un sistem propriu de asigurari sociale cum ar fi avocatii, respectiv persoanele fizice ce sunt deja pensionate.

Declaratia se poate depune pe forma hartie, fie la registratura organului fiscal fie prin posta, ori in format digital, urmand procedura de depunere a declaratiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Foarte important: din punctul de vedere al valorii sumelor declarate, persoana fizica va decide, va estima suma pentru care aceasta va depune declaratia, urmand ca la sfaraitul perioadei fiscale aceasta sa efectueze regularizarea. Aceasta suma trebuie sa fie mai mare decat 35% x salariul mediu x 12 luni iar baza contributiei se plafoneaza superior la suma de 5 x salariul mediu x 12 luni.

  • 4. De la 1 ianuarie 2016, impozitul pe dividendul distribuit persoanelor fizice este de 5%

Este una dintre cele mai asteptate masuri de catre mediul de afaceri, cel putin de catre mediul de afaceri aferent proprietarilor de societati mici si mijlocii.

Ce spune in esenta documentul (puteti sa consultati actul normativ aici)

a) Incepand cu 01 ianuarie 2016, impozitul pe dividendul distribuit persoanelor fizice este de 5%. Aceasta cota redusa se aplica pentru toate dividendele distribuite acestor persoane fizice, incepand cu 01 ianuarie 2016, indiferent in ce exercitiu financiar s-a realizat profitul ce se distribuie. Foarte important: daca persoana fizica ce incaseaza dividendul in anul 2016 realizeaza si alte venituri supuse contributiei de sanatate, cum ar fi venituri din salarii, din chirii, din activitati independente, in perioada fiscala a distribuirii dividendului, nu se plateste contributie de sanatate de 5,5% pentru aceste dividende. ( nu s-a abrogat art. 176 alin. (7) din noul Cod fiscal).

b) Si dividendele platite unei alte persoane juridice sunt supuse aceleasi cote de impozit pe dividend de 5% incepand cu 01 ianuarie 2016. Desigur, aceasta cota se aplica numai daca nu se beneficiaza de scutirea de impozit pe dividend.

Se pastreaza si in anul 2016 scutirea de impozit pe dividend pentru dividendele platite de la o societate la o alta societate daca persoana juridica ce incaseaza dividendul detine mai mult de 10% din capitalul platitorului de dividend pe o perioada mai mare de 1 an, analizata la data platii dividendului.

  • 5. Plafonul cifrei de afaceri pentru aplicarea impozitului pe venitul microintreprinderii se majoreaza la 100.000 euro

Pe langa asta, impozitul se aplica diferentiat, raportat la numarul de salariati ai societatii tip microintreprindere.

Incepand cu 01 ianuarie 2016, impozitul pe venitul microintreprinderii se aplica astfel, astfel:

a) 1 % pentru microintreprinderile care au peste 2 salariati, inclusiv;

b) 2 % pentru microintreprinderile care au un salariat;

c) 3 % pentru microintreprinderile care nu au salariati.

Nota: daca pe parcursul unui trimestru, salariatii parasesc microintreprinderea, conditia de pastrare a aceluiasi nivel de impozitare este efectuarea unei angajari pana la finele trimestrului respectiv.

De retinut: daca microintreprinderea realizeaza venituri din consultanta si management a caror pondere depaseste 20%, devine platitoare de impozit pe profit incepand cu trimestrul urmator.

Acestea sunt doar cinci modificari, fara pretentia de a la clasifica drept cele mai importante. Desigur, este recomandabil sa respectati toate prevederile celor 142 de reglementari emise in 2015. Pentru a fi la curent cu ele, puteti consulta aici lista tuturor acestor reglementari.