In Monitorul Oficial de joi a fost publicata cu mici modificari OUG nr. 44/2015 privind unele facilitati fiscale - amnistia fiscala. Legea 4/2016 aproba OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. De asemenea, a fost publicata si procedura efectiva de scutire de TVA pentru livrari de bunuri in antrepozite, zone libere etc.

HotNews.roFoto: Hotnews

Care sunt prevederile finale ale Legii:

 • Se reitereaza faptul ca pentru a beneficia de anularea penalitatilor de intarziere, precum si a unei cote de 54,2% din dobanzi, aferente obligatiilor de plata principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, si administrate de ANAF, dupa respectarea procedurii de stingere a acestor creante este necesara depunerea unei cereri de anulare a accesoriilor pana pe data de 30 iunie 2016, inclusiv.
 •  Se expliciteaza faptul ca la anularea penalitatilor de intarziere, precum si a unei cote de 54,2% din dobanzi, aferente diferentelor de obligatii de plata declarate suplimentar de contribuabili prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile de plata principale cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, sunt avute  in vedere declaratiile rectificative depuse incepand cu data de 1 octombrie 2015 pana la data de 31 martie 2016, inclusiv.
 • Pentru obligatiile de plata pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, ori pentru obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata in conditiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
 • Contribuabilii pot renunta la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea penalitatilor de intarziere, precum si a unei cote de 54,2% din dobanzi. In acest caz, contribuabilii trebuie sa depuna o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pana la data de 31 martie 2016, inclusiv.
 •  Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016 pot beneficia de anularea penalitatilor de intarziere, precum si a cotei de 54,2% din dobanzi, daca respecta conditiile acordarii acestei facilitati, dar doresc si mentinerea esalonarii la plata.
 •  Acesti contribuabili pot beneficia de anularea unei cote de 54,2% din dobanda esalonata la plata si nestinsa la 30 septembrie 2015, inclusiv, daca esalonarea la plata se finalizeaza pana la 31 martie 2016. In acest caz, cota de 54,2% din dobanda achitata odata cu plata ratei de esalonare se restituie potrivit Codului de procedura fiscala.
 •  Dobanzile, penalitatile si alte asemenea sume aferente unor obligatii de plata principale reprezentand imputatii stabilite, potrivit legii, de institutii sau autoritati publice centrale sau locale in sarcina angajatilor acestora se anuleaza daca obligatiile de plata principale se achita pana la 31 martie 2016. In acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune si se solutioneaza de catre institutia sau autoritatea publica emitenta a actului de imputare.

Tot joi s-a publicat OMFP nr. 4147/2015 adopta normele de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri.

Ce prevede practic, Ordinul 4147:

Potrivit prevederilor de la art. 295 din noul Cod fiscal, sunt considerate tranzactii scutite de TVA cu drept de deducere urmatoarele:

A) livrarea de bunuri care urmeaza:

1. sa fie plasate in regim vamal de admitere temporara, cu exonerare totala de la plata drepturilor de import;

2. sa fie prezentate autoritatilor vamale in vederea vamuirii si, dupa caz, plasate in depozit necesar cu caracter temporar;

3. sa fie introduse intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber;

4. sa fie plasate in regim de antrepozit vamal;

5. sa fie plasate in regim de perfectionare activa, cu suspendare de la plata drepturilor de import;

6. sa fie plasate in regim de tranzit vamal extern;

7. sa fie admise in apele teritoriale;

8. sa fie plasate in regim de antrepozit de TVA;

B) livrarea de bunuri efectuata in locatiile enumerate anterior;

C) prestarile de servicii aferente livrarilor enumerate anterior sau efectuate in locatiile amintite;

 • OMFP nr. 4147/2015 stabileste ca regimul de antrepozit de TVA cuprinde un sistem de scutiri in lant de taxa, care consta in: acordarea scutirii de taxa provizorii pentru toate operatiunile efectuate in cadrul regimului sau acordarea definitiva a acestei scutiri la momentul livrarii ulterioare a bunurilor in cadrul regimului de antrepozit de TVA.
 • Toate operatiunile efectuate asupra bunurilor aflate in acest regim sunt scutite definitiv de la plata taxei, cu exceptia operatiunilor efectuate catre ultimul cumparator care beneficiaza numai de scutire provizorie.

Bunurile respective vor capata una dintre urmatoarele destinatii:

 • fie ultimul cumparator/proprietar efectueaza o livrare cu plata a acestor bunuri, iar acestea raman in cadrul regimului;
 • fie ultimul cumparator/proprietar efectueaza o livrare cu plata a acestor bunuri, iar acestea parasesc regimul;
 •  fie ultimul cumparator scoate bunurile din regim, independent de orice tranzactie.

Identitatea persoanei care plaseaza bunurile in regim de antrepozit de TVA sau care scoate bunurile din acest regim trebuie cunoscuta intotdeauna de titularul autorizatiei de antrepozit de TVA. Aceste persoane trebuie sa se identifice in fata titularului si sa comunice codul de inregistrare in scopuri de TVA din Romania, daca acesta exista. Titularul trebuie sa emita si sa semneze un document de plasare in regimul de antrepozit de TVA.

Mai mult, titularul regimului de antrepozit de TVA trebuie sa tina un registru al documentelor de plasare, in care se raporteaza cronologic bunurile plasate intr-un asemenea regim.

Pentru aplicarea scutirii, pe declaratia vamala de import trebuie mentionate urmatoarele:

a) la rubrica 8 referitoare la importator: numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA din Romania, daca este cazul, ale importatorului;

b) la rubrica 37 referitoare la regimul sub care se importa bunurile: codul alocat in Uniunea Europeana bunurilor plasate in regim de antrepozit de TVA;

c) la rubrica 44 rezervata pentru mentiuni specifice: numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA din Romania ale titularului de autorizatie de antrepozit de TVA, precum si numarul autorizatiei care i-a fost atribuita. Daca titularul si importatorul sunt una si aceeasi persoana, atunci informatia de la rubrica 8 se trece si la rubrica 44. De asemenea, trebuie mentionata clar la rubrica 44 orice informatie legata de transformarea la care sunt supuse bunurile aflate in antrepozit;

d) la rubrica 49 legata de identificarea antrepozitului: numarul antrepozitului fiscal in care urmeaza sa fie depozitate bunurile, daca este cazul. (material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)